De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Woord van Leven April 2012 April 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Woord van Leven April 2012 April 2012."— Transcript van de presentatie:

1

2 Woord van Leven Woord van Leven April 2012 April 2012

3 “Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.” Johannes 15,3 “Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.” Johannes 15,3

4 Waarschijnlijk hebben de leerlingen van Jezus een schok van vreugde gevoeld bij het horen van deze duidelijke en bemoedigende woorden.

5 Het zou prachtig zijn als Jezus dit ook tot ons zou kunnen zeggen! Hoe moeten we deze woorden begrijpen?

6 Jezus maakt de vergelijking van de wijnstok en de ranken. Hijzelf is de ware wijnstok. De Vader is de wijngaardenier, die de onvruchtbare ranken afsnijdt en iedere rank die vrucht draagt zuivert zodat deze nog meer vrucht kan voortbrengen.

7 “Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.” Johannes 15,3 “Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.” Johannes 15,3 Dan geeft Jezus als uitleg:

8 “Jullie zijn al rein...” Wat wordt hier met reinheid bedoeld?

9 Het gaat erom hoe we innerlijk tegenover God staan, of er misschien obstakels, zoals zonden, uit de weg geruimd moeten worden.

10 Om die reinheid te bereiken is de hulp van boven nodig.

11 Ook in het Oude Testament was de mens zich ervan bewust dat hij onmogelijk op eigen krachten tot God kon naderen. God zelf moest het hart zuiveren en een nieuw innerlijk geven

12 Een prachtige psalm, zegt: “Schep, o God, een zuiver hart in mij” (52,12).

13 “Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.” Johannes 15,3 “Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.” Johannes 15,3

14 Volgens Jezus is er een middel om rein te zijn: dat is zijn woord.

15 Want het woord van Jezus is niet zoals menselijke woorden. Christus is daarin aanwezig. Door het woord komt Hij in ons. Door het te aanvaarden en het in praktijk te brengen zorgen we dat Christus in ons hart wordt geboren en groeit.

16 Paus Paulus VI schreef in 1967 een prachtig commentaar: “Hoe stelt Jezus zich in de ziel tegenwoordig? Door de mededeling van het Woord komt de goddelijke gedachte naar binnen, de Zoon van God die mens is geworden. Je zou kunnen zeggen dat de Heer zich in ons incarneert wanneer wij aanvaarden dat het Woord in ons komt leven.”

17 “Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.” Johannes 15,3 “Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.” Johannes 15,3

18 Het woord van Jezus wordt ook wel vergeleken met een zaadje dat in het binnenste van de gelovige wordt uitgezaaid. Als het opgenomen wordt, dringt het door in de mens en net als een zaadje ontwikkelt het zich, groeit het en brengt het vrucht voort.

19 Het verchristelijkt ons doordat het ons gelijkvormig maakt aan Christus. Wanneer het woord door ons wordt opgenomen, heeft het de kracht en het vermogen om ons verre te houden van het kwaad. Zolang we het woord in ons laten werken, zullen we vrij zijn van zonde, en dus rein. We zullen alleen zondigen als we ophouden om aan het woord gehoor te geven.

20 “Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.” Johannes 15,3 “Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.” Johannes 15,3

21 Wat betekent dit Woord van leven voor ons dagelijks leven? Als we de woorden van God in praktijk brengen, ons er ieder ogenblik mee voeden, herevangeliseren we onszelf. Zo kunnen we bereiken dat we dezelfde gedachten en gevoelens hebben als Jezus. Zo kunnen we Hem opnieuw in de wereld laten leven.

22 Zo kunnen we onze samenleving, die vaak in kwaad en zonde gevangen zit, de goddelijke reinheid en transparantie tonen die het evangelie geeft.

23 Laten we deze maand proberen om vooral het woord in praktijk te brengen dat ons aanspoort tot de wederzijdse liefde met degenen die ook deze intentie hebben

24 Als we het woord beleven in de wederzijdse liefde ontstaat werkelijk het effect van reiniging, heiligheid, zondeloosheid, vruchtbaarheid en nabijheid van God.

25 Een mens is in zijn eentje niet in staat om weerstand te bieden aan de druk van de wereld.

26 Maar in de wederzijdse liefde vinden we de sfeer en de kracht voor een authentiek christelijk bestaan.

27 “Woord van Leven ”, Leven ”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”(1920-2008), Eerder verschenen als wooord van leven in mei 1982 www.focolare.nl Lay-out Anna Lollo in samenwerking met Don Placido D’Omina (Sicilia, Italië) Informatie: www.focolare.org Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: www.santuariosancalogero.org “ Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.” Johannes 15,3 “ Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.” Johannes 15,3


Download ppt "Woord van Leven Woord van Leven April 2012 April 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google