De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Parkeerproblematiek prioritaire straten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Parkeerproblematiek prioritaire straten"— Transcript van de presentatie:

1 Parkeerproblematiek prioritaire straten
20 straten te onderzoeken (col. brief dd. 30/07/08): Ekeren Mariaburg (Frans Standaertlei, Gerarduslei, Schepersveldlei, Maria-Theresialei, Oudstrijderslei, Lodewijk Andersonstraat) Ekeren Donk (Gravenlaan, Stadhouderslaan, Vorsterslaan, Hertogenlaan, Willebeeklaan, Laathoflaan, Keurelaan, Kretenborglaan, Kluislaan, Klaverveldenlaan) Ekeren Centrum (Kouter, Wilgehoevestraat, Neerhofstraat) Reden Strenger handhavingsbeleid door politie op bermparkeren Wie Onderzoek door GAPA en mobiliteitsdienst (relatie met wijkcirculatieplannen)

2 Princiepsbesluit dec ‘09
Na enige discussie werd eind 2009 volgend dc-besluit goedgekeurd: Straten Mariaburg Voorstel WCP volgen ivm rijrichtingen, parkeren op de rijbaan en waar mogelijk ifv parkeerbalans alternerend tussen even en oneven zijde. Lodewijk Andersonstraat wordt opgelost met stoepenplan Straten Donk blijven dubbele richting (Willebeeklaan toch te smal), geen parkeren op de stoep (STOP-principe en vaak 3de individuele parkeerplaats waardoor garage nog minder gebruikt wordt) maar op de rijbaan en waar mogelijk ifv parkeerbalans alternerend tussen even en oneven zijde. In de Kretenborglaan, Kluislaan en Klaverveldenlaan wordt het parkeren niet gereglementeerd vanwege de zeer lage parkeerdruk.

3 Princiepsbesluit dec ‘09
Na enige discussie werd eind 2009 volgend dc-besluit goedgekeurd: Straten Centrum huidig parkeerregime in de Kouter blijft behouden (parkeren half op voetpad en rijbaan), Wilgehoevestraat wordt enkele richting naar Andernachstraat tussen beide kruisingen met Kouter en de Neerhofstraat blijft dubbele richting met parkeren op de rijbaan aan één zijde

4 Algemene principes parkeren
Parkeren bij dubbele richting kan enkel aan de rechterzijde tov de rijrichting. Vb Gravenlaan komende van Vorsterlaan parkeerverbod dus niet parkeren, komende van Oude Landen geen verbod dus men mag rechts parkeren. bij enkele richting steeds signalisatie aan beide zijden Aan zijde met parkeerverbod is steeds laden en lossen toegelaten (vaak blijft dan een rijbaan van 2m60 over)

5 Mariaburg Goedgekeurd wijkcirculatieplan (zie fig.) gebruikt bij aanpak parkeerproblemen Circulatiemaatregelen tussen Bist en Schriek bij heraanleg Weerstanderslaan en Fortuinstraat in 2011 Ingrepen ten noorden van Schriek zullen reeds het sluipverkeer naar N11 ontmoedigen, is ook positief voor gebied ten zuiden van Schriek

6 Uitgewerkt Voorstel Mariaburg
Nieuwe enkele richting Verplicht rechtsaf Nieuw parkeerregime Bestaande enkele richting Bestaand parkeerregime Uitgewerkt Voorstel Mariaburg Geen parkeer-reglementering voor Leo Vermandellei en Alfons de Schutterstraat Voorstel Lodewijk Andersonstraat (paars) met 2 enkele richtingen ifv de snelheid en doorgaand verkeer (cijfers: aantal P-plaatsen/segment) n°23 9 11 13 27 13 25 12 12 14 16 15 11 11 16 11 13 17 9 16 10 15 10 9 17 12 19 12 14 21 9 12 12 23 17 16 29 6

7 Uitgewerkt Voorstel Ekeren Donk
Doodlopende delen van Gravenlaan en Hertogenlaan niet gereglementeerd Aantal plaatsen rond pleintje Hertogenlaan niet gekend (cijfers: aantal P-plaatsen/segment of straat) 12 (straat) 8 11 16 14 19 20 12 10 ? 26 (straat) Parkeren toegelaten 7 7

8 Ekeren Donk Uitgewerkt Voorstel Ekeren Donk
23 (straat) Ekeren Donk 21 (straat) 20 21 20 22 Uitgewerkt Voorstel Ekeren Donk Willebeeklaan toch dubbele richting (te smal voor enkele richting en aan beide zijden P) Mogelijk ook parkeren in Pagelaan reglementeren (drukker als toegang tot wijk) (cijfers: aantal P-plaatsen/segment of straat) 24 29 Parkeren toegelaten 8 8

9 Voorstel Ekeren Centrum
Nieuwe enkele richting Parkeren toegelaten Voorstel Ekeren Centrum Wilgehoevestraat enkele richting en aan beide zijden parkeren (maximaal aantal parkeerplaatsen) Rotonde (naast brug N114) Wilgehoevestraat wordt compacter Kouter zal iets drukker worden, maar behoud huidig P-regime (maximaal aantal P-plaatsen) Voorstel Neerhofstraat nog in opmaak 9 9


Download ppt "Parkeerproblematiek prioritaire straten"

Verwante presentaties


Ads door Google