De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De grote WWidW quiz! Test uw kennis over effectieve wijkinterventies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De grote WWidW quiz! Test uw kennis over effectieve wijkinterventies."— Transcript van de presentatie:

1

2 De grote WWidW quiz! Test uw kennis over effectieve wijkinterventies

3 Hoe het werkt 10 multiple choice vragen antwoord invullen uw buurman/-vrouw kijkt na de prijs: een gratis WWidW-consult!

4 De grote WWidW quiz! Vraag Antwoord a)Antwoord b)Antwoord c) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5 Vraag 1. Een veranderingstheorie beschrijft… a)hoe activiteiten moeten leiden tot bepaalde effecten b)hoe bewoners een verandering in hun persoonlijke leven ondergaan c)hoe je een wijk het beste in beweging krijgt

6 Vraag 2. Onder attributie verstaan we… a)hoeveel elke partij wil investeren in een project b)de mate waarin een project bijdraagt aan een effect c)de kracht die de projectleider achter een project kan zetten

7 Vraag 3. Een ‘evidence based practice’ wil zeggen dat… a)je in de keuze om een project wel of niet te doen je je zoveel mogelijk laat lijden door het beschikbare bewijs b)je alleen maar de projecten doet waarvoor er wetenschappelijk bewijs bestaat dat ze werken c)dat je een wetenschapper uitnodigt om mee te denken/werken in je project

8 Vraag 4. Onder ‘dead weight’ verstaan we: a)dat het zonde is oude projecten te evalueren b)alle effecten die ook zouden optreden als jouw project er niet was c)het verschijnsel dat je ten onder gaat aan een stortvloed van cijfers en statistiek

9 Vraag 5. Als we het maar goed onderzoeken, dan kun je straks met zekerheid zeggen wat wel en wat niet werkt in de wijk a)ja, uiteindelijk wel b)nee, maar we kunnen wel onze interventies beter ontwerpen en uitvoeren c)nee, want elke wijk is toch weer anders

10 Vraag 6. Het meest genoemde effect in WWidW is… 1.meer sociale cohesie / samenhang 2.een beter straatbeeld / uitstraling omgeving 3.meer ontmoeting / sociale contacten

11 Vraag 7. Met de wijkaanpak streven we heel diverse effecten na. Van sociale cohesie tot meer subjectieve veiligheid. Van zelfredzaamheid tot betere verhuurbaarheid. Bij elkaar… a)zo’n beetje 25 verschillende effecten b)een stuk of 50 verschillende c)maar liefst 130, en misschien nog wel meer

12 Vraag 8. De wijkaanpak is nauwelijks gefundeerd op wetenschappelijk bewijs en… a)dat is maar goed ook, want het ware bewijs vind je op straat b)dat is logisch: want wetenschappers weten het ook niet c)dat is een gemiste kans om tot betere interventies te komen

13 Vraag 9. Een indicator is een… a)meeteenheid die iets vertelt over de stand van zaken b)aanwijzing voor de aanwezigheid van iets anders c)preciezere invulling van een effect

14 Vraag 10. Wat Werkt in de Wijk streeft naar een ‘lingua franca’ in de wijkaanpak. Dat betekent… a)dat betrokkenen ‘frank en vrij’ een inhoudelijk gesprek voeren over de beste interventie b)dat er eenduidige manier ontstaat om kennis over wat werkt vast te leggen en te delen, over vakgebieden heen c)maatschappelijke effecten zoveel mogelijk in geld (‘franken’) moeten uitdrukken

15

16

17

18 Publicatie Vasco Lub mei 2013

19 professionalisering effectiviteit beleidsleren: versterking interventietheorie Meer dan een ‘webapplicatie’: -Vakgemeenschap – werken aan vakmanschap -Verbinding praktijk – beleid - wetenschap Bijdrage aan…

20 inspirerenanalyseren creëren praktijk- beschrijving creëren archetype- beschrijving Twee beschrijvingen, twee bewijzen

21 Wijkprofessional Betere projecten + Meer vakmanschap Organisatie Effectievere projecten + Sturingsinformatie Wetenschapper Grote, uniforme dataset Wijkgemeenschap Weet wat (niet) werkt + Beter verhaal naar buiten

22

23

24 Diverse zoekmogelijkheden  Interventie selecteren  Div. rapporten Gebruik 1: zoeken

25 Beginner?  wizard (8 stappen) Gevorderd  totaaloverzicht  WWidW koppelt indicatoren  Diverse rapporten Gebruik 2: beschrijven

26 We bouwen door…

27 Monitormodule

28 Wat doen we nu allemaal in die wijk? Hoeveel van de veiligheidsprojecten bereiken hun doel? Hoeveel geld gaat er in zitten in leefbaarheid? Projectinformatie gestapeld en geordend Dashboard

29 MKBA-module 10 voor MKBA ca. 20 stevig uitgezochte interventies rekenregels effect > hoeveelheid > prijs Uniformiteit in rekenen Onderbouwing Perspectief: doe-het-zelf-MKBA?

30 Jeroen van der Velden Programmaleider Wat werkt in de wijk www.watwerktindewijk.nl


Download ppt "De grote WWidW quiz! Test uw kennis over effectieve wijkinterventies."

Verwante presentaties


Ads door Google