De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

sociaal centrum De Wilg

Verwante presentaties


Presentatie over: "sociaal centrum De Wilg"— Transcript van de presentatie:

1 sociaal centrum De Wilg
Van nazorgcentrum naar gespecialiseerd sociaal centrum Versie november 2012

2 Algemeen Gespecialiseerd sociaal centrum
- Doelgroep: klanten met psychiatrische problemen - Uniek aanbod: detectie <-> opname <-> nazorg - Bijna 30 jaar ervaring in deze materie - Multidisciplinair team - Sterk uitgebouwde ondersteuning hulpverleners - Uitbouw netwerken en samenwerkingsverbanden

3 Organogram Situatie 1/5/2013 Jonathan Mortelmans Administratieve cel
Bestuurscoördinator MI cluster 2060 Jonathan Mortelmans Situatie 1/5/2013 Administratieve cel Boerhaavestraat Maryse Van Maroey Hoofd-maatschappelijk-werker Carl Pétré Psychiatrisch Verpleegkundig team (PVe-team) Esther Verbist Petra Braem (1*) Kelly De Loose Robby Geldof Dienst opnamezorg Anouk Maenhout Cathy Van Regenmortel (1*) Anke Breugelmans (1*) Dienst nazorg Jan Vernimmen Patricia De Pauw (2*) Veronique Zwakhoven Arbeidsbegeleiding Cathy Van Regenmortel (1*) 1* = niet aanwezig op woensdag 2* = niet aanwezig op vrijdag

4 Financiële en administratieve hulpverlening
Dienst Opnamezorg Financiële en administratieve hulpverlening

5 Onze klanten Alle nieuwe aanvragen en gekende dossiers van patiënten
en klanten Psychiatrisch ziekenhuis/instelling en PAAZ-afdelingen (niet EPSI) - Therapeutische gemeenschappen (‘Tsedek en Den Evenaar) - Verblijven in beschut wonen buiten Antwerpen - bevoegdheid - Therapie volgen in een dagziekenhuis psychiatrie Opgenomen in ADIC Voogdij: verlengde minderjarigen in opname Vondelingen: administratie opvolging bij voogdij OCMW

6 Het sociaal onderzoek

7 Eigen OCMW regelgeving - vademecum Stappenplan van de hulpverlening
Het sociaal onderzoek OCMW Wet van 8 juli 1976 Eigen OCMW regelgeving - vademecum Stappenplan van de hulpverlening aanvraag max 30 dagen Bevoegdheid Recht (E)LL Andere bijstand Medische bijstand beslissing Éénmalige vragen informatie

8 Het sociaal onderzoek Bevoegdheid
Algemene regel = “gewoonlijk verblijf” 3 uitzonderingen - asielzoekers - studenten - opname instellingen art.2§1 Wet 2/4/1965 = laatste inschrijving LET OP: REFERENTIEADRES TELT NIET Binnen 5 werkdagen Conflicten via POD MI

9 Het sociaal onderzoek leefloon of equivalent leefloon
6 voorwaarden: Nationaliteit Leeftijd Verblijfplaats Ontoereikende bestaansmiddelen Werkbereidheid Uitputten rechten Verrekening inkomsten Regel alle inkomsten Uitzondering RMI wetgeving en eigen regelgeving

10 Het sociaal onderzoek andere bijstand en medische zorgen
A norm = activeerbaar B norm = niet activeerbaar = referentienorm Referentienorm als inkomensgrens Referentiepunt voor elke aanvraag bijstand Medische bijstand: Huisdokter + GMD = verplicht !!!! Aantoonbare financiële noodzaak Aantoonbare medische noodzaak GEEN AUTOMATISCHE TOEKENNING MEER

11 Het Psychiatrisch Verpleegkundig Team van De Wilg
Het PVe-Team Het Psychiatrisch Verpleegkundig Team van De Wilg

12 Missie van het PVe-team
PVe-team De missie Missie van het PVe-team Als gespecialiseerd team van psychiatrisch verpleegkundigen garanderen wij ondersteuning naar klanten met een vermoeden van psychische kwetsbaarheid, de begeleidende hulpverleners en de omgeving van de klant. We werken vanuit een holistisch mensbeeld. Via zorg op maat zoeken we naar de meest gepaste hulpverlening en dit met respect voor de klant en de hulpverlener. We bieden hiervoor een maximum aan laagdrempeligheid en flexibiliteit door mobiel te werken maar ook vanuit een vaste werkplek.

13 Werkpijlers PVe-Team ONDERSTEUNEN VORMEN BEGELEIDEN OVERLEG INFORMEREN
individueel collectief ONDERSTEUNEN BEGELEIDEN INFORMEREN VORMEN OVERLEG EXPERTISE

14 Werkpijlers PVe-Team Individueel
ONDERSTEUNEN BEGELEIDEN INFORMEREN Ondersteuning bieden aan hulpverleners - Individuele (interventie)vragen - Advies en info via telefoon of mail - Aanvragen via een online formulier (internet OCMW) - Begeleiden van klanten mbt psychische stoornis - Gesprekken op centrum alleen of met dossierbegeleider - Huisbezoeken, klanten begeleiden - Geen dossierovername tenzij naar opnamezorg of nazorg De Wilg

15 Werkpijlers PVe-Team collectief
Ondersteuning bieden aan de hulpverleners - Vormingsinitiatieven omtrent omgaan met psychische stoornissen bij klanten - Methodiek casusbespreking/ intervisie supervisie - Opleiding nieuwe maatschappelijk werkers - Deelname zorgoverleg/ klantoverleg VORMEN OVERLEG EXPERTISE

16 de dienst Nazorg onze klanten
Integrale begeleiding na zorg Verwijzers: residentiëel en/of ambulant - Woonst hebben in Antwerpen - Vrijwillig in begeleiding komen Ambulant bij een (gespecialiseerde) arts in behandeling zijn - Opstart nazorg steeds voorafgegaan door intake - Recht hebben op steun OCMW = geen voorwaarde - Kennis Nederlands = geen voorwaarde - Geen uitsluiting op basis van pathologie

17 de dienst Nazorg onze hulpverlening
Door een gepaste begeleiding trachten psychisch en sociaal herval te vermijden en zo maatschappelijke en persoonlijke schade te beperken. - Ambulante psychosociale begeleiding - Budgetteren en bemiddelen met bewindvoerders - Actief overleg met andere hulpverleners - Begeleiding organiseren huishouden - Hulpverlening op maat = garanderen van nodige tijd - Flexibele hulpverlening = geen vaste afspraken - Medicatie toediening ism thuisverpleging (woensdag NM) Langdurige chronische psychiatrie Voogdij: verlengde minderjarigen niet opgenomen

18 Activering als hefboom uit de psychiatrie
Arbeidsbegeleiding Activering als hefboom uit de psychiatrie - Opstart arbeidsbegeleiding tijdens opname voor bij ontslag resocialisatie - Opstart arbeidsbegeleiding binnen hulpverleningstraject dienst Nazorg dienst Jeugdzorg - Aanbod gespecialiseerde trajectbegeleiding op maat van de klant - Aanbod professionele activering, arbeidszorg en vrijwilligerswerk

19 Contactgegevens Algemeen
Sociaal centrum De Wilg Marnixstraat 16/1 – 2060 Antwerpen Telefoon – fax GSM hoofd maatschappelijk werker s: Sociaal centrum De Wilg algemeen Dienst opnamezorg en arbeidsbegeleiding Psychiatrisch verpleegkundig team www adres Een klacht of bemerkingen: Maryse Van Maroey


Download ppt "sociaal centrum De Wilg"

Verwante presentaties


Ads door Google