De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WC Marketing blok 2 lesweek 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WC Marketing blok 2 lesweek 1."— Transcript van de presentatie:

1 WC Marketing blok 2 lesweek 1

2 Agenda Blok 2 overzicht Team formatie Blokopdracht briefing Debriefing
Onderzoek deel 1 – marktoriëntatie Huiswerk CMD Amsterdam propedeuse Marketing

3 Kerstvakantie, roostervrijweek (wk 8) & projectweek (wk 9)
Blok 2 overzicht Wk Voorbereiding Hoorcollege Werkcollege Eindproduct (W/C en huiswerk) 1 Lezen 1 t/m 18, 41 t/m 66 & 261 t/m 278 Wat is marketing? Briefing / debriefing Marktoriëntatie – marktomgeving & doelgroep Debriefing 2 Lezen: 19 t/m 40 & 67 t/m 106 Consumentengedrag & marketingstrategie Segmentatie oefening Motivaction Mentality™ segmentatie Customer journey Marktoriëntatie feedback Onderzoeksplan Doelgroep bepalen Primary persona Context & key-path scenario's Huidige customer journey 3 Lezen: pp 132 t/m 144 Context & key-path scenario’s Creativiteit en product- / dienstontwikkeling Positionering Ideeontwikkeling Ideegeneratie Ideeselectie Onderzoek feedback 50+ ideeën 50+ → 3 ideeën 3 ideeën schetsen 3 ideeën testen 4 Lezen: pp. 110 t/m 131 Testrapport Wat zijn producten en diensten? Product/dienst selectie (3 → 1) Pitch presentatie format Nieuwe customer journey Ideeën & positionering feedback Pitch presentatie v1 5 Lezen: NVT Proces, mensen en fysiek bewijs Aanpassen customer journey Pitch presentatie v1 feedback Aangepast customer journey Pitch presentatie v2 6 Lezen: 204 t/m 243 De promotiemix Creatieve concept & promotiemix bepalen Pitch presentatie v2 feedback Creatieve concept & promotiemix Pitch presentatie v3 7 Lezen: 146 t/m 167 & 170 t/m 181 Prijs en distributiebeleid Generale repetitie pitches 8/9 Kerstvakantie, roostervrijweek (wk 8) & projectweek (wk 9) 10 Pitch definitieve versie Tentamen voorbereiding NVT Pitch presentaties Tentamen (niet in W/C Feedback en cijfer Tentamen cijfer (blok 3 wk 2) CMD Amsterdam propedeuse Marketing

4 DOEL Het proces van het maken van een marketing offer doorlopen
Nieuwe tools leren (in aanvulling op UCD) om dit te doen Leren hoe marketing een bijdrage levert aan het (interactieve media) ontwerpproces en waarom dit belangrijk is CMD Amsterdam propedeuse Marketing

5 Werkwijze (working method)
Theorie via hoorcolleges en wekelijks lezen van de verplichte literatuur Pas de theorie toe in blokopdracht CMD Amsterdam propedeuse Marketing

6 Beoordeling Blokopdracht
Ontwerpen van een concept voor een nieuw product/dienst (gebaseerd op 5 van de 7Ps) Pitch presentatie om het concept te “verkopen” Tentamen Vragen uit de verplichte literatuur Beide moet je halen Individuele cijfer voor blokopdracht (meestal) hetzelfde als team het cijfer = 50% Tentamen = 50% CMD Amsterdam propedeuse Marketing

7 Blokopdracht teamformatie
Maak teams van 4 mensen, indien noodzakelijk 5 Zet jullie namen op het formulier dat rond gaat CMD Amsterdam propedeuse Marketing

8 Blokopdracht marketing
ouders mogen ook genieten

9 ouders mogen ook genieten
SHN UxD is a fake agency based on one I used to use in Rotterdam – as you can see it is deliberately cheesy. I personally will use this one, but if you want to change it to a real agency, then feel free. The idea is that our students are wordg for these guys (for example as a group on an internship) to prepare a pitch to a number of clients they want to work for. It is not as realistic as I would like, but in order to make the choice of clients fit I think this is the right approach. ouders mogen ook genieten

10 ouders mogen ook genieten
Achtergrond wij zijn SHN UxD, een nieuw user experience bureau gevestigd in amsterdam wij willen potentiele opdrachtgevers laten zien wat wij kunnen doen jullie gaan in de komende 10 weken voor ons als user experienceteams werken ouders mogen ook genieten CMD Amsterdam propedeuse Marketing

11 ouders mogen ook genieten
De opdracht wij hebben het idee dat kindvriendelijke attracties ook aantrekkelijk voor ouders kunnen zijn En wij geloven dat zo’n verandering een attractie een meerwaarde kan geven t.o.v. hun concurrenten Dus wij willen dit idee aan een aantal kindvriendelijke attracties pitchen d.m.v. een uitgewerkt product- / dienstconcept jullie zijn gevraagd om een concept te ontwikkelen en te pitchen voor één van onze target bedrijven ouders mogen ook genieten CMD Amsterdam propedeuse Marketing

12 ouders mogen ook genieten
De attracties ouders mogen ook genieten CMD Amsterdam propedeuse Marketing

13 ouders mogen ook genieten
De doelgroep ouders met kinderen tussen 5 en 10 jaar, die zijn kinderen naar kindvriendelijke attracties meenemen, in het weekend en/of tijdens schoolvakanties de doelgroep moet scherper gedefinieerd d.m.v. onderzoek ouders mogen ook genieten CMD Amsterdam propedeuse Marketing

14 Het proces (in hoofdlijnen)
onderzoek marktomgeving onderzoek doelgroep onderzoek attractie bezoek interviews & observatie doelgroep bepalen persona / scenario’s huidige customer journey bepalen ideeontwikkeling positionering bepalen ideeën generen initiële selectie maken (3 ideeën) schetsen idee testen 1 idee selecteren concept-ontwikkeling product/dienst ontwerpen mensen/proces/fysiek bewijs elementen bepalen promotiemix maken aangepast customer journey bepalen concept testen pitchen concept presenteren concept beargumenteren onderzoek leveren Tweede doelgroep is segmentatie op basis van doelgroephypothese ouders mogen ook genieten CMD Amsterdam propedeuse Marketing

15 ouders mogen ook genieten
Randvoorwaarden het concept moet voor een gedefinieerd segment binnen de groep; ouders met kinderen tussen 5 en 10 jaar, ontwikkeld worden het concept moet goed bij deze doelgroep passen elke team moet hun concept pitchen aan hun gekozen opdrachtgever via een presentatie van 10 minuten het concept moet helder gevisualiseerd zijn elke team moet hun concept en beslissingen met gebruikmaking van hun onderzoek kunnen beargumenteren en verdedigen ouders mogen ook genieten CMD Amsterdam propedeuse Marketing

16 ouders mogen ook genieten
Levering Elk team moet hun concept pitchen via een presentatie van 10 minuten die bevat: een uitleg van de doelgroep een primary persona de positionering de aangepaste customer journey heldere visualisaties van het concept de promotiemix een cd/usb met de presentatie en het onderzoek de pitch presentaties vinden plaats in de week van 16 januari 2011 ouders mogen ook genieten CMD Amsterdam propedeuse Marketing

17 ouders mogen ook genieten
Vraag en Antwoord hebben jullie vragen? ouders mogen ook genieten CMD Amsterdam propedeuse Marketing

18 Debriefing

19 Wat is een debriefing? Een debriefing is een belangrijk document binnen een project Het is een samenvatting van de opdrachtgevers vraag in jullie eigen woorden Het is bedoeld om jullie opdrachtgever te laten controleren of jullie hun opdracht begrepen hebben en dat jullie de juiste taak gaan uitvoeren. En Om jullie te helpen om hun vraag jullie eigen te maken CMD Amsterdam propedeuse Marketing

20 Debriefing format (N.B. aangepaste versie van team project debriefing format)
Inleiding Waar gaat dit document over? De opdracht 2-3 zinnen samenvatting van de opdracht in eigen woorden Probleemstelling Omschrijving van een oplossingsvrije probleemstelling in één zin (wie, wat, waar, wanneer & hoe) in eigen woorden Doelgroep Omschrijving van de doelgroep jullie hebben gekregen, in eigen woorden De doelstelling Oplossingsvrije omschrijving van de opdracht doelstelling Randvoorwaarden Wat zijn de beperkingen? Wat zijn de kansen? Succesindicatoren Wanneer is er sprake van succes, gezien vanuit de opdrachtgever, de gebruiker en jullie team? CMD Amsterdam propedeuse Marketing

21 Doelstellingen – maak ze SMART
Specifiek Wat willen jullie specifiek bereiken? Meetbaar Hoe kunnen jullie meten dat het is bereikt? Achievable (Haalbaar) Is het doel haalbaar of uitvoerbaar? Relevant Is het doel relevant voor de opdracht? Tijdgebonden Wanneer zou het doel bereikt worden? CMD Amsterdam propedeuse Marketing

22 Maak nu jullie debriefing
Kies als team jullie opdrachtgever Maak jullie debriefing op een flip-over vel Focus nu op: De opdrachtgever (wie?) De opdracht De probleemstelling De SMART doelstellingen De succesindicatoren Hoeft nog niet af 45 minuten Ask them to make a flip-over of the debriefing – but only those items on this slide. They will have to do the rest of them as part of the homework and show you this next week. Once they have done this ask them to stick their debriefings on the wall and get each team to present them to the rest of the class. Ask for feedback or comments that can be used by the team to improve their final version of the debriefing. CMD Amsterdam propedeuse Marketing

23 Marktoriëntatie – marktomgeving & doelgroep
Onderzoek deel 1

24 Onderzoek plan van aanpak stappen
1: Probleemstelling “Hoe kan bedrijf X het bezoek naar kindervriendelijke attractie Y aantrekkelijker voor doelgroep Z?” 2: Deelvragen "Wat voor vragen moten wij antwoorden om dit probleem op te lossen?” (+/- 6 vragen) 3: Informatie (zoekstrategie) "Wat voor informatie hebben wij nodig om deze deelvragen te antwoorden?” (per deelvraag) 4: Locatie “Waar of van wie kunnen wij deze informatie krijgen?” (per informatie stuk) 5: Planning (per informatie stuk) Wie gaat het vinden? Hoe gaat ze het vinden? Hoe gaat ze het rapporten? Wanneer gaat ze het vinden? This is a step-by-step process to help the teams make a PvA for their initial research into the marketing environment and the target group. They will have to do this again next week, when they do the planning for their target group and user research. The aim this week is to get them to think about the questions they need to answer to find out about their client’s marketing environment and to begin to find out about the world of the target group. We will give them the first version of the problem and two deelvragen (can’t think of a good English translation). For the problem they will have to fill in the client, the attraction and the target group (from their debriefing) For the two deelvragen, they will have to make their planning this week by going through the last three steps of the above process Next week they will go through another iteration where they will clarify their problem, clarify and add deelvragen and plan the rest of the research CMD Amsterdam propedeuse Marketing

25 Initiële probleemstelling + twee deelvragen
Probleemstelling (v1) Hoe kan [opdrachtgever] het bezoek van [attractie] aantrekkelijker maken voor [doelgroep] Deelvraag 1 (v1): Hoe ziet de marktomgeving van onze opdrachtgever eruit? Deelvraag 2 (v1): Hoe ziet de belevingswereld van de algemene doelgroep eruit? We will give them the first version of the problem and two deelvragen (can’t think of a good English translation). For the problem they will have to fill in the client, the attraction and the target group (from their debriefing) For the two deelvragen, they will have to make their planning this week by going through the last three steps of the above process Next week they will go through another iteration where they will clarify their problem, clarify and add deelvragen and plan the rest of the research CMD Amsterdam propedeuse Marketing

26 De marktomgeving Micro-omgeving Meso-omgeving Macro-omgeving
Missie & visie Organisatie & strategie Merk & marketing offer Mensen, proces & fysiek bewijs Meso-omgeving Afnemers (consumenten) Bedrijfstak (industrie) Concurrenten Externe belangengroepen Intermediairs Toeleveranciers Macro-omgeving Demografische factoren Economische factoren Sociaal-culturele factoren Technologische factoren Ecologische factoren Politiek-juridische factoren An important question relates to the marketing environment. I will handle the marketing environment briefly in the hoorcollege and the reading this week covers this too. The key is that the client wants to create a competitive advantage with this new product/service, so it is important that the teams look at the marketing environment. This slide is based on my hoorcollege slide – the idea is to go through the elements and so that they can decide what information they want to find during their research and include it in their PvA CMD Amsterdam propedeuse Marketing

27 Marktomgeving–typische informatie behoeftes
Micro-omgeving (de opdrachtgever) Wat zijn hun missie & visie? Hoe ziet de organisatie & strategie eruit en wat zijn hun sterkte en zwakke punten? Wat is de merk & marketing offer en wat zijn hun sterkte en zwakke punten? Wat soort van mensen, proces & fysiek bewijs hebben ze en wat zijn hun sterkte en zwakke punten? Meso-omgeving Wat voor afnemers (consumenten) zijn belangrijk en wat zijn hun behoeftes? Hoe concurrerend is de industrie?; wie speelt mee?; wat zijn de kansen en bedreigingen? Wie zijn de concurrenten en wat zijn hun sterkte en zwakke punten? Wie zijn externe belangengroepen en wat zijn hun relevante interesses? Intermediairs (NVT voor deze opdracht) Toeleveranciers (NVT voor deze opdracht) Macro-omgeving: Wat voor relevante ontwikkelingen ziin er in: Demografische factoren Economische factoren Sociaal-culturele factoren Technologische factoren Ecologische factoren Politiek-juridische factoren CMD Amsterdam propedeuse Marketing

28 De belevingswereld van de algemene doelgroep
Jullie hebben de doelgroep nog niet bepaald… Maar jullie mogen wel beginnen met je onderzoek Dit zal jullie volgende week helpen met het bepalen van de doelgroep Probeer d.m.v. onderzoek de belevingswereld van de algemene doelgroep te visualiseren in een moodboard Let op overeenkomsten en verschillen in levensstijl, doelen, behoeftes, gedrag en denkwijzen CMD Amsterdam propedeuse Marketing

29 Oefening: maak een onderzoeks PvA
Maak jullie onderzoek PvA voor deelvragen 1 & 2 Loop door stappen 3 – 5 van het PvA proces Gebruik het typische informatie-behoeftes sheet voor deelvraag 1 Identificeer jullie informatie behoeftes Probeer de locatie te vinden voor elk onderwerp Verdeel het onderzoek binnen het team en maak een planning 30 minuten CMD Amsterdam propedeuse Marketing

30 Huiswerk Klaar vóór de werkgroep van volgende week
Maak de debriefing af Maximaal 2 vellen A4 (vergeet niet je klas en team naam) Voer jullie onderzoeksplan uit en maak een korte presentatie van jullie bevindingen met nadruk op De opdrachtgever De concurrenten De belangengroepen Belangrijke en relevante ontwikkelingen in de macro- omgeving Maak een digitaal moodboard over de belevingswereld van de algemene doelgroep Zet dit ook in de presentatie CMD Amsterdam propedeuse Marketing

31 LEZEN Les 1: pag 1-18 pag 41-66 pag 261-278 Les 2: pag 19- 40
CMD Amsterdam propedeuse Marketing


Download ppt "WC Marketing blok 2 lesweek 1."

Verwante presentaties


Ads door Google