De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IOO-profiel doelen Een instrument voor nagaan onderzoeksintegratie

Verwante presentaties


Presentatie over: "IOO-profiel doelen Een instrument voor nagaan onderzoeksintegratie"— Transcript van de presentatie:

1 IOO-profiel doelen Een instrument voor nagaan onderzoeksintegratie
Jan Elen An Verburgh Wendy Schouteden Leuven, 9 november 2012

2 Het discours Uitgangspunt Een nauwe verstrengeling van onderzoek en onderwijs is de kerneigenschap van hoger/ universitair onderwijs én een kwaliteitskenmerk

3 Reality check IOO / IOO²-project

4 Reality check Onderzoek?
Een bepaalde activiteit wordt beschouwd als “onderzoek”, wanneer: De activiteit wordt aangestuurd vanuit een vraagstelling die als relevant wordt/werd beschouwd in de betreffende onderzoeksgemeenschap. Er wordt gebruik gemaakt van een aanpak die wordt/werd erkend als valide in de betreffende onderzoeks- gemeenschap. Er wordt gerapporteerd over de activiteit, waardoor gesprek over de activiteit mogelijk is.

5 Reality check Onderzoek?

6 Reality check Onderzoek?

7 Reality check Waarom onderzoeksintegratie? Onderzoeksresultaten
Praktijk Onderbouw Doelen Nieuwsgierigheid Instrumentele onderzoeksvaardigheden Kritische ingesteldheid Competentie onderzoeker

8 Reality check Wat? Scoren van de publieke informatie
Opleidingsonderdelen: ECTS-fiches Opleiding: opleidingsdoelen Aandachtspunt bij interpretatie? Onderzoek naar het geschreven curriculum (en niet het uitgevoerde curriculum) Hoe? Uitgewerkt scoringsschema Scores per doel (dus 6 (7) per opleidingsonderdeel) 0: geen indicatie 1: vage indicatie 2: duidelijke indicatie Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: Cohen’s kappa: tussen 20th June 2006 20th June 2006 8 8

9 Resultaten: Opleidingen
20th June 2006

10 Resultaten: Opl - Opo 20th June 2006

11 Resultaten algemene dataset
Reality check : de Associatie KU Leuven Resultaten algemene dataset Participerende opleidingen (IOO²): Aantal opleidingen doel 1 tem doel 6 Aantal opleidingen doel 7 Resultaten - programmadoelen Prof. Ba. 8 2 Ac. Ba. 5 Ma. 13 9 Totaal 29 16 Resultaten- doelen van de opleidingsonderdelen 7 4 12 27 14

12 Waarom onderzoeksintegratie?
Programmadoelen: Een vergelijking van de programmadoelen over de verschillende soorten van opleidingen []IOO²]

13 Waarom onderzoeksintegratie?
Doelen opleidingsonderdelen: Een vergelijking van de doelen van de opleidingsonderdelen over de verschillende soorten van opleidingen [IOO²]

14 Waarom onderzoeksintegratie?
We hebben gekeken naar de gewogen gemiddeldes van de opleidingsonderdelen, voor 45 opleidingen. We hebben dus de profielen van 45 opleidingen vergeleken en gekeken of we gelijkaardige patronen konden ontdekken, 22 opleidingen daarvan waar professionele bachelors. Op basis van een clusteranalyses hebben we 3 patronen onderscheiden Een beperkte aandacht patroon: waar er voor de 6 doelen enige mate van aandacht is, zij het in beperkte mate. De aandacht voor de onderbouw van onderzoek en voor nieuwsgierigheid is beperkt, iets wat we ook in de andere patronen terug vinden, zoals je dadelijk zal zien. 2. Een resultaten patroon, waarbij de aandacht voor alle doelen hoger is dan voor het beperkte aandacht patroon, en dat is vooral het geval voor het verwerven van resultaten van onderzoek. 3. Een kritisch denken patroon, waarbij kritische ingesteldheid het hoogst scoort, gevolgd door instrumentele onderzoeksvaardigheden en de competentie om onderzoeker te zijn. Aangezien de maximumscore 2 is, kan je uit de hoge score afleiden dat kritische denken voor de meeste opleidingsonderdelen een expliciet doel is. (N= respectievelijk 21, 16 en 8 [IOO]) 20th June 2006

15 Waarom onderzoeksintegratie [IOO]?
Beperkte aandacht patroon Resultaten patroon Kritisch denken patroon Professionele bachelors (N=22) 15 4 3 Dus: verschillen binnen zelfde type opleiding Beperkte aandacht patroon Resultaten patroon Kritisch denken patroon Diploma X 6 4 Diploma Y 2 1 Als we dan specifiek kijken naar de professionele bachelors, dan kan je zien dat binnen de professionele bachelors de drie patronen voorkomen. In onze sample hadden we ook een aantal opleidingen, die tot hetzelfde diploma opleiden. Omwille van de anonimiteit worden de echte namen hier niet gegeven. Maar je kan in de tabel zien dat opleidingen die hetzelfde diploma afgeven, kunnen verschillen in de mate waarin de doelen expliciet aan bod komen. Dit roept toch enige vragen op naar de vergelijkbaarheid van opleidingen. Dus: opleidingen die leiden tot zelfde diploma kunnen verschillen 20th June 2006

16 Bedenkingen Sommige resultaten van IOO-profiel-doelen zijn opvallend
Algemeen: niet zo frequent gemeld Academische bachelors Verschil tussen doelen programma en doelen opleidingsonderdelen Verklaringen Kwaliteit van de syllabi Worden de doelen niet vermeld Omdat ze verondersteld worden al aanwezig te zijn Omdat het zo evident is dat ze worden nagestreefd Methode: alleen nastreven niet de mate van verwachte expertise 20th June 2006 20th June 2006 16 16

17 Bedenkingen * betrouwbaarheid gegevens aan de basis
* dit project (beperkte set van opleidingen / OPO’s) * het 'publieke‘ karakter van de basisinformatie * Instrument hanteerbaar? * relatief beperkt nastreven van onderzoeksbetrokken doelen * vanzelfsprekendheid * betekenis van 'kritische houding' : op basis waarvan? * diversiteit in vormgeving: relatie met doel ? 20th June 2006

18 Meer lezen? Verburgh, A., Schouteden, W., Elen, J. (2012). Patterns in the prevalence of research-related goals in Higher Education Programmes. Teaching in Higher Education, art.nr / , 1-13. Verburgh, A., Elen, J. (2011). The role of experienced research integration into teaching upon students' appreciation of research aspects in the learning environment. International Journal of University Teaching and Faculty Development, 1 (4), 1-14. Verburgh, A., Elen, J., Clarebout, G. (2010). Kwaliteitspercepties van studenten: de rol van onderzoeksintegratie [Quality perceptions: The role of research integration]. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 28 (1), Verburgh, A., Schouteden, W., Elen, J. (2009). Onderzoek in het hoger onderwijs: onderzoeksbetrokken doelen in Vlaamse hogescholen. Onderzoek van Onderwijs, 38 (3), Elen, J., Verburgh, A. (2008). Bologna in European research-intensive universities: implications for bachelor and master programs. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. Verburgh, A., Elen, J., Lindblom-Ylänne, S. (2007). Investigating the myth of the relationship between teaching and research in higher education: A review of empirical research. Studies in Philosophy and Education, 26,


Download ppt "IOO-profiel doelen Een instrument voor nagaan onderzoeksintegratie"

Verwante presentaties


Ads door Google