De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Willem Berghoef, Doetinchem, 13 september 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Willem Berghoef, Doetinchem, 13 september 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Willem Berghoef, Doetinchem, 13 september 2013
Aan de slag Willem Berghoef, Doetinchem, 13 september 2013

2 Wat is laaggeletterdheid?
In de praktijk: Niet goed functioneren in de samenleving Niet goed functioneren op de werkplek Eigen doelstellingen niet realiseren Eigen kennis en ontwikkeling niet realiseren

3 Combinatie van oorzaken
Welke oorzaken kunt u bedenken? Thuissituatie en sociale omgeving Het onderwijs Individuele factoren

4 Geletterdheid & werk De helft van de laaggeletterden heeft werk
25% zorg- en welzijnssector 20% industrie en energie 17% handel en horeca Zorg- en welzijn: 45+, vrouw, mbo (+) 39% van de laaggeletterden heeft mbo of hoger 58% werkt in de lagere of elementaire beroepen

5 Geletterdheid & werk Hogere productiviteit Lager ziekteverzuim
Minder veiligheidsproblemen Betere doorgroeimogelijkheden Flexibel inzetbare medewerkers Betere werksfeer Minder stress

6 Geletterdheid & gezondheid
Gezondheidsvaardigheden Vaardigheden om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken bij het nemen van beslissingen over gezondheid. Gezondheidsvaardigheden zijn naast lezen, schrijven en rekenen (zoals beschreven onder laaggeletterdheid) ook de vaardigheden die je nodig hebt om bijvoorbeeld kritische vragen te stellen aan je zorgverlener of digitale vaardigheden om online informatie te vinden over ziekte en gezondheid. In 2010 is de Alliantie Gezondheidsvaardigheden opgericht, zie Partijen die zich hierbij aansluiten tekenen de Intentieverklaring Gezondheidsvaardigheden Hoog op de Agenda. Hiermee spreken zij de intentie uit om het belang van goede gezondheidsvaardigheden te agenderen, te beginnen in de eigen organisaties. Via de website en nieuwsbrief van de Alliantie is veel nuttige en praktische informatie te verkrijgen. SE1712: Nog een sheet toevoegen met drie niveau`s van vaardigheden? Daarmee maken we namelijk meteen relatie met geletterdheid duidelijk (eerste niveau).

7 Geletterdheid & gezondheid
Meer gebruik van de zorg Ongezonder Minder zelfmanagement Slechtere communicatie met zorgverlener 7

8 Geletterdheid & gezin Belang van aandacht voor taal:
Door taal kennis overdragen Vroege aanpak voorkomt problemen op latere leeftijd, lees voor vanaf 3 maanden Ouders spelen belangrijke rol in taalstimulering

9 Geletterdheid & gezin Waarom voorlezen?
< 5 minuten lezen in 1 jaar = woorden 10 min dagelijks lezen = woorden 15 min per dag lezen = woorden > 1 uur per dag lezen = woorden 64% van risicokinderen leert goed lezen als zij worden voorgelezen. Zonder voorlezen leert slechts 36% van deze kinderen probleemloos lezen.

10 Wat kan mijn organisatie doen?
Bepaal je strategie Zorg voor bewustwording Herken laaggeletterde mensen Verwijs door Pas uw communicatie aan Integreer in dagelijks werk

11 Strategie Stap 1 – Bepaal je strategie: Bepaal je doel & doelgroep
Schat de omvang van je doelgroep in Stel een coördinator aan Stel een plan van aanpak op Breng indien wenselijk scholingsbehoefte in kaart

12 Bewustwording Stap 2 – Zorg voor bewustwording
Maak een (intern) communicatieplan Organiseer (interne) bijeenkomsten Activeer leidinggevenden Zet een taalambassadeur in

13 Herkennen Stap 3 – Herken mensen die moeite hebben met lezen en schrijven Training ‘Herkennen & Doorverwijzen’ Gebruik terugvertel-methode of begripsvragen Wees alert op smoezen en trucs Verspreid herkenningswijzers

14 Doorverwijzen Stap 4 - Verwijs door: 0800-023444 Interne Taalscholing
Kom er in gesprekken op terug

15 Stap 5 Stap 5 – Pas uw communicatie aan
Breng uw proces in kaart: waar komt een patiënt of cliënt in aanraking met communicatie. Pas uw communicatie aan, zowel schriftelijk als mondeling. Ondersteun uw communicatie visueel. Maak website ‘drempelvrij’ ( Bekijk voor meer tips van andere organisaties

16 Opdracht Welke problemen kan laaggeletterdheid binnen onze organisatie opleveren? B. Hoe zou je laaggeletterden binnen onze organisatie het beste kunnen benaderen? C. Hoe kan de aanpak laaggeletterdheid een structurele plek krijgen binnen onze organisatie?

17 Individueel Hoe kan ik het stimuleren van taalvaardigheid in mijn eigen dagelijkse werkzaamheden integreren?

18 Stichting Lezen & Schrijven
Advies op maat bij de implementatie van de aanpak binnen uw organisatie Aanbieden van goede voorbeelden van organisaties die u voorgingen Geven van trainingen ‘Herkennen & Doorverwijzen’. Informatie verstrekken over cursussen, aanbieders van taalonderwijs en instrumenten om taalvaardigheid van medewerkers eenvoudig te bepalen. Verstrekken van campagnematerialen zoals posters en ‘Herkenningswijzers’

19 Vragen?


Download ppt "Willem Berghoef, Doetinchem, 13 september 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google