De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst SPURD Purmerend

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst SPURD Purmerend"— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst SPURD Purmerend
Monique Heemskerk epidemioloog dec 2013

2 Inhoud Achtergrond Gezondheid (Over)gewicht Beweging
Maatschappelijk Beleidskader 2011 Nota gezondheidsbevordering

3 Achtergrond: Leeftijdsopbouw
inwoners, prognose: groei 4% 4%: groei tot 2040 (CBS). Heel NL verwachte groei van 7%, ZW 5%. Opbouw leeftijden is vergelijkbaar met ZW. Plaatje is voor ZW en Pénd. Peer CBS Vergrijzing: 5% groei, opbouw hetzelfde, 24% 65+ in 2030 Oudere mensen meer gezondheidsproblemen, meer zorg. Eerste en laatste levensjaar

4 Achtergrond: herkomst
25% van de inwoners in P is allochtoon. NW: Surinamers (32%), Marokkanen (10%), Turken (9%), Antillianen (7%) en Vietnamezen (7%) Voor leefstijlzaken als overgewicht en leefstijl is de scheiding vaker westers versus niet-westers. ( vergelijk Zstad: 27% : 18 en 9%) Zaanstad: Turken (42%) Surinamers (18%), Indonesiers (15%) en Marokkanen (11%) Gezondheidstoestand van allochtonen ( vaker naar de huisarts, minder vaak thuiszorg, Sommige groepen meer overgewicht) is over het algemeen minder goed dan die van Autochtonen ( meer alcohol).

5 Achtergrond: SES Opleiding als indicator. Geel is gemiddeld
7 = bovengemiddeld ( Melkweg e.o.) Andere maat waar wij altijd naar kijken is de Gezinssamenstelling. Ga ik hier niet op in.

6 Lichamelijke gezondheid
0 - 12 65+ 94% 79% 87% 67% 95% 80% 89% 70% Tabel ervaren gezondheid 2e rij Purmerend: meisjes vaker klachten dan jongens, klas 4 erger dan in klas 2, vmbo > havo/vwo 3e rij ZW Ervaren gezondheid goed, heel goed

7 Lichamelijke gezondheid
0 -12 jaar Eczeem Astma Buik ADHD 19 – 65 jaar Hoofdpijn Hoge bloeddruk Gewrichten Rug 65 + Gewrichten Hoge bloeddruk Rug Suikerziekte Regionaal , ook in Purmerend. Top 4 klachten van mensen

8 Psychosociale gezondheid en welbevinden jeugd
3 tot 19-jarigen: ongunstig: 5 - 6% (ZW 5-11%) 3 tot 19-jarigen: grensgebied: 5-10% (ZW 10%) Psychosociale gezondheid SDQ : relatie met anderen: emotionele, gedragsproblemen, hyperactiviteit, problemen met leeftijdsgenoten

9 Verschil jongens meisjes op het V.O.

10 Psychische gezondheid 19+
19 – Licht-ernstig ongezond: 15% 20% Angstrisico of depressie: 37% 39% matig- zeer ernstig eenzaam: 37% 39% MHI-5: 5 vragen over de stemming in de afgelopen 14 dagen. Zenuwachtigheid, in de put zitten, neerslachtigheid, zich rustig voelen en zich gelukkig voelen. Jongeren: Purmerend: 22% ZW: 19% Matig /hoog risico op K10.: ZW 36 n.s. Matig tm zeer ernstig eenzaam 36% beide groepen ZW. Niet significant afwijkend wel steeds dezelfde richting op. Gekoppeld aan iets grotere stad

11 Overgewicht 1 Over alle leeftijdsgroepen

12 Overgewicht 2 Overgewicht 1 Purmerend ZW
Gemeten door JGZ tijdens de reguliere contactmomenten. Zw is hier de hele regio ZW inclusief P. zelf. De verschillen zouden groter zijn indien de vergelijking was met de rest van ZW. P lijkt meer kinderne met overgewciht te hebben dan de rest van de regio ZW . Landelijk ligt het percentage voor 11-jarigen lager ( 13% tot 15 %) Ernst: Twaalfjarige kinderen met overgewicht hebben al een hogere bloeddruk en ongunstigere cholesterolwaarden in hun bloed dan kinderen met een normaal gewicht. Overgewicht heeft al op jonge leeftijd ongunstige effecten op ondermeer belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

13 Overgewicht 3 niet-westerse achtergrond Turks, Marokkaans, Surinaams
opleiding moeder, SES stad alleenstaande ouders erfelijkheid bewegings- en voedingspatroon ouders

14 Beweging 1 4 tot 12 jaar fietsen startleeftijd 4 jaar ( beter dan ZW, lijkt minder dan in 2007) , buitenspelen 3 leeftijdsgroepen Beweegnorm: 4 tm 11 jaar. normactief: meer dan 7 uur per week. Gemiddeld een uur per dag. Norm is veranderd: Was in 2007 iedere dag een uur. Veel beeldscherm: > 14 uur per week 7 dagen buitenspelen 2007: 40%. 2011: 27% Vergelijking met 2007 geeft veel fronten aan dat kinderen minder zijn gaan bewegen.

15 Beweging 2 Emovo 2010 Veel = > 14 uur per week
58% beweegt gemiddeld een uur per dag.= Niet de NNGB dan voldoet slechts 15%

16 Volwassenen en senioren
Beweging 3 Volwassenen en senioren Volwassenen blauw, senioren groen. Tenminste 5 dagen per week, 30 minuten per dag matig intensief bewegen. Weergegeven: % dt niet voldoet aan de beweegnorm.

17 Voldoet niet aan beweegnorm

18 Bewegen 4 niet-westerse achtergrond lage opleiding
psychosociale gezondheid (SDQ) Niet oorzakelijk

19 Samenvatting Selectie van gegevens Overgewicht en Beweging
Maatschappelijke opgave Beleidskeuzes in de nota Activiteiten .


Download ppt "Bijeenkomst SPURD Purmerend"

Verwante presentaties


Ads door Google