De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezondheid en leefstijl in krachtwijken: een verkenning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezondheid en leefstijl in krachtwijken: een verkenning"— Transcript van de presentatie:

1 Gezondheid en leefstijl in krachtwijken: een verkenning
Door Eline Vinckier 1BaSWc

2 Auteurs A. Ruijsbroek M. Droomers A.E. Kunst C. van den Brink

3 Inleiding 18 steden: ernstige problemen
Aandachtwijken ontwikkelen -> krachtwijken Sociale, fysieke en economische kenmerken van wijken -> ongezondheid en ongezonde leefstijl Onderzoek in de krachtwijken

4 Methoden 1. Bron van gegevens en populatie
Gegevens uit Lokale en Nationale Monitor Gezondheid : gezondheidsgegevens -> Gegevens van 30 krachtwijken uit 16 steden -> Jaartal van 2003 tot 2008 -> Steekproef van 19 tot 64-jarigen

5 2. Vragenlijst Vraagstellingen over gezondheid en leefstijlfactoren. Bevolkingskenmerken: Geslacht Leeftijd Etniciteit Opleiding

6 3. Bewerking van gegevens
4- cijferige postcodes -> respondenten ingedeeld in krachtwijken en niet-krachtwijken Weegfactor aan de hand van geslacht, leeftijd en etniciteit -> representatief

7 4. Analyses Demografische kenmerken -> chi-kwadraat-toets General Linear Models -> gezondheids-en leefstijlvariabelen tussen krachtwijken Logistische regressieanalyses-> bevolkingssamenstelling van de wijken: verschillen Analyses uitgevoerd in SPSS Complex Samples

8 Resultaten 1. Bevolkingskenmerken
Meer allochtonen, jongeren en laag opgeleiden Nauwelijks verschil tussen krachtwijken en overige wijken

9 2. Gezondheid 30 krachtwijken minder dan overige wijken Krachtwijken -> meer bewoners hun gezondheid als matig of slecht Krachtwijken -> meer ernstige overgewicht Laagopgeleiden en allochtonen hebben meer last van diabetes en overgewicht

10 3. Leefstijl Krachtwijken -> roken meer -> bewegen minder -> meer geheelonthouders -> voor etniciteit : overmatig drinken minder en groentenconsumptie is gelijk met de andere bewoners

11 4. Discussie In krachtwijken -> meer gezondheidsproblemen dan overige stadswijken -> gezondheid is slechter, ernstig overgewicht, diabetes en astma -> bewoners roken meer en bewegen minder -> minder alcohol -> meer bewoners met lage opleiding en meer allochtonen

12 Bronnen https://www.monitorgezondheid.nl/ http://www.vandale.be/
php


Download ppt "Gezondheid en leefstijl in krachtwijken: een verkenning"

Verwante presentaties


Ads door Google