De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Ervaringsfonds Een initiatief van staatssecretaris Van Brempt en minister Vandenbroucke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Ervaringsfonds Een initiatief van staatssecretaris Van Brempt en minister Vandenbroucke."— Transcript van de presentatie:

1 Het Ervaringsfonds Een initiatief van staatssecretaris Van Brempt en minister Vandenbroucke

2 Lancering Ervaringsfonds Wat is het Ervaringsfonds? Het Ervaringsfonds ondersteunt bedrijven financieel bij studies en aanpassingen die de kwaliteit van de arbeid voor 55-plussers verbeteren Naam Ervaringsfonds: - ervaring van de oudere werknemer valoriseren - ervaringen (goede voorbeelden) verzamelen

3 Waarom is het Ervaringsfonds nodig? vergrijzing: werknemers worden gemiddeld ouder - vanaf 2000:meer werknemers boven de 45 dan onder de 30 jaar in Europa - rond 2010: 40% van de Europese bevolking tussen 45 en 65 jaar

4 Waarom is het Ervaringsfonds nodig? verhogen activiteitsgraad van 55- plussers - 26,6% van de 55 tot 64 jarigen actief (Europa: 39,8%) - 82% van de 25 tot 44 jarigen actief (Europa: 77%) meerwaarde van ervaring  ervaring valoriseren

5 Wat blijkt uit onderzoek? (DIOVA, 2004)

6

7 Wat heeft het Ervaringsfonds te bieden? inhoud van de projecten: - verrijken, heroriënteren van functies - aanpassingen in de arbeidsorganisatie - opleiding werknemers en behoud van kennis in het bedrijf - werken aan een leeftijdbewuste organisatiecultuur medewerking van 55-plussers, comité voor preventie en bescherming, preventiedienst en sociale partners

8 Team Ervaringsfonds  Adviezen over de ontwikkeling van initiatieven geven, ook op sector of federatieniveau  Informatie over de toelagen verschaffen  Ontvangst van de toelageverzoeken van de ondernemingen  Analyse van de toelageverzoeken, formulering van een advies en overdracht van dit advies aan de minister  De definitieve beslissing aan de onderneming bekendmaken  Afrekening van de toelagen

9 Beheer Ervaringsfonds Algemene Directie Humanisering van de arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Ervaringsfonds Belliardstraat 51 1040 Brussel Tel.: 02 233 41 11 Fax: 02 233 42 52 E-mail: hua@meta.fgov.be

10 50-tal projecten Ontwikkelingsteam binnen FOD Werkgelegenheid Samenwerking met sectoren Opvolging via expertengroep 50-tal pilootprojecten voor evaluatie in het najaar

11 Hoe een projectaanvraag indienen?

12 Werkgevers die potentieel in aanmerking komen voor het Fonds Bedoelde werkgevers: private ondernemingen Uitgesloten werkgevers: openbare diensten

13 Projectvoorbeelden  de projecten voor de aanpassing van de arbeidsomstandigheden of van de arbeidsorganisatie  de studieprojecten die het mogelijk maken in de onderneming de arbeidsomstandigheden of de arbeidsorganisatie aan te passen

14 Aanpassingen van de arbeidsomstandigheden  hebben bij voorrang betrekking op de arbeidsveiligheid, de gezondheid van de werknemers, de ergonomie of de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk

15 Studies  hebben bij voorrang betrekking op de arbeidsveiligheid, de gezondheid van de werknemers, de ergonomie of de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk  moeten imperatief leiden tot een concrete aanpassing van de arbeidsomstandigheden of van de arbeidsorganisatie van de werknemers ouder dan 55

16 Toegangscriteria de projecten moeten tot doel hebben de risico’s te vermijden moeten een innoverend karakter hebben moeten toepasbaar zijn in andere ondernemingen

17 Toegangscriteria  zich niet beperken tot de loutere uitvoering van de bestaande arbeidsreglementering of welzijnswetgeving  de werknemers voor wie de initiatieven bestemd zijn, er bij betrekken  binnen een paritair orgaan of op het niveau van de onderneming werd een collectieve arbeidsovereenkomst voor deze actie gesloten

18 Voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen  geen faillissement, geen staat van vereffening, geen gerechtelijk akkoord  aan de sociale en fiscale verplichtingen voldaan hebben gedurende de laatste twee jaar voor de aanvraag  er zich toe verbinden de maatregelen tot aanpassing van de arbeidsomstandigheden of de arbeidsorganisatie effectief uit te voeren  er zich toe verbinden de werknemers gedurende ten minste één jaar verder te werk te stellen volgens de in het project beschreven arbeidsomstandigheden of arbeidsorganisatie

19 Toelage De toelage kan niet gecumuleerd worden met andere voordelen die de werkgever voor hetzelfde doel en voor dezelfde werknemer ontvangt, behalve vermindering van sociale zekerheidsbijdragen

20 toelage: - cofinanciering - afhankelijk van aantal werknemers in dienst

21 / 4.000 € 20.000 € / 4.000 € 16.000 € / 4.000 € 12.000 € / 4.000 € 8.000 € Aanpassing en studie. Percentage. Maximum. Maximum bedragen 50 2.500 € 12.500 € 50 2.500 € 10.000 € 50 2.500 € 7.500 € 50 2.500 € 5.000 € Toegepaste studie. Percentage. Maximum. Maximum bedragen 30 2.000 € 10.000 € 30 2.000 € 8.000 € 30 2.000 € 6.000 € 30 2.000 € 4.000 € Normale studie. Percentage. Maximum. Maximum bedragen 80 2.500 € 12.500 € 70 2.500 € 10.000 € 60 2.500 € 7.500 € 50 2.500 € 5.000 € Aanpassing. Percentage. Maximum. Maximum bedragen Minder dan 2020 tot 4950 tot 199200 en meerAantal werknemers

22 Veel succes!


Download ppt "Het Ervaringsfonds Een initiatief van staatssecretaris Van Brempt en minister Vandenbroucke."

Verwante presentaties


Ads door Google