De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen Een in Feijenoord Samenwerken aan verandering van leefstijl

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen Een in Feijenoord Samenwerken aan verandering van leefstijl"— Transcript van de presentatie:

1 Samen Een in Feijenoord Samenwerken aan verandering van leefstijl
Matine van Schie, 8 februari 2011

2 Samen werken aan verandering van leefstijl
Wist u dat? Wat gaan we doen? Wie zit er rond de tafel? Wie doet wat?

3 Wist u dat? Er jaarlijks 70.000 diabetes patiënten bijkomen
30% van de Nederlandse bevolking rookt 90% van de Nederlandse bevolking te vet eet 50% van de Nederlandse bevolking te weinig beweegt Er jaarlijks diabetes patiënten bijkomen

4 Wist u dat? Preventie van overgewicht bij volwassenen van groot belang is? omdat……. 1) Ouders een grote invloed hebben op het gedrag van kinderen. Eén van de belangrijkste determinanten van overgewicht bij kinderen is het hebben van twee obese ouders. 2) Het waarschijnlijk is dat verschillende levensfasen een belangrijke invloed hebben op veranderingen in voedings- en beweeggedrag. 3) Het absolute risico op ziekte en sterfte is, het hoogst is bij volwassenen. Dit houdt in dat iedere kleine verandering in lichaamsgewicht bij volwassenen en vooral ouderen een grotere invloed zal hebben op ziekte- en sterfterisico. 

5 Wat gaan we doen?

6 Wat gaan we doen? 2009: topontmoeting SamenEen Feijenoord , door dhr A. Burdorf 2010: presentatie Samen Een Feijenoord, huisartsen deelgemeente Feijenoord 2011: topontmoeting Samen Een Feijenoord Samen werken aan verandering van leefstijl, deelgemeente Feyenoord 2011: Preventiekracht aanvraag 2012 Samen 1 Feijenoord

7 Wat gaan we doen?

8 Wat gaan we doen? RVZ nota Zorg voor je gezondheid!, 2010
Verandering van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) Vraagt om wijkgerichte zorg met verbinding tussen wonen, werken en mobiliteit Vraagt om vroegtijdige screening (inloop) Vraagt om integratie van geestelijk en somatische zorg Vraagt om zelfmanagement , mensen zijn bereid om zelf verantwoordelijkheid voor hun gezondheid te nemen Vraagt om multidisciplinaire gedragsinterventies Vraagt om samenwerking tussen partijen gemeente, zorgverzekeraar Vraagt om eerstelijns zorg Bron: Zorg voor je gezondheid gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening RVZ , april 2010

9 Wat gaan we doen? universele preventie is gericht op de algemene bevolking die niet gekenmerkt wordt door het bestaan van een verhoogd risico op ziekte. Universele preventie heeft tot doel de kans op het ontstaan van ziekte of risicofactoren te verminderen; 2 selectieve preventie richt zich (ongevraagd) op (hoog) risicogroepen in de bevolking. Selectieve preventie heeft tot doel de gezondheid van specifieke risicogroepen te bevorderen door het uitvoeren van specifieke lokale, regionale of landelijke preventieprogramma's. Het opsporen en toeleiden naar de zorg is onderdeel van zo'n programma; 3 geïndiceerde preventie richt zich op individuen die veelal nog geen gediagnosticeerde ziekte hebben, maar wel risicofactoren of symptomen. Geïndiceerde preventie heeft tot doel het ontstaan van ziekte of verdere gezondheidsschade te voorkomen door een interventie/behandeling; 4 zorggerelateerde preventie is gericht op individuen met een ziekte op meerdere gezondheidsproblemen. Deze preventie heeft tot doel het individu te ondersteunen bij zelfredzaamheid, ziektelast te reduceren en 'erger' te voorkomen.

10 Wat gaan we doen? Samenwerken aan leefstijl verandering en vermindering overgewicht Door de volgende stappen uit te werken - opsporen en signaleren - screenen /intake - interveniëren Bij het realiseren van de keten gaat het over de afstemming tussen de verschillende schakels in de keten . Raakpunten dienen te worden geconcretiseerd. Samenwerken aan preventiekracht

11 Wat gaan we doen?

12 Wie zit er rond de tafel? Partners van Samen Een
Partners hebben een intentieverklaring Samen Een getekend waarin staat benoemd dat “Partners hebben de gezamenlijke intentie hebben te werken aan een sluitende aanpak door een breed ingezet, multidisciplinair en geïntegreerd aanbod van zorg en diensten in de deelgemeente Feijenoord “

13 Wie zit er rond de tafel? 1. Scholengemeenschap Nieuw Zuid CJG Achmea
ROC Zadkine lokatie Zuid Albeda College Stichting Welzijn Feijenoord Deelgemeente Feijenoord Vestia Com Wonen Woonstad Sonor 2. Gezondheidscentrum Randweg Hagro Hillevliet- Randweg Huisartsenpraktijk Mozaiek Stichting Zorg op Zuid Apotheek Diëtist Laurens Zorg Thuiszorg Rotterdam Stichting Humanitas M.O.B Star MDC Bavo Europoort MEE Pameier 3. Gemeente Rotterdam Deelgemeente Feijenoord Achmea Zorg Zorgimpuls Proper Stok

14 Wie doet wat? Nader uitwerken in bijeenkomst in subgroepjes


Download ppt "Samen Een in Feijenoord Samenwerken aan verandering van leefstijl"

Verwante presentaties


Ads door Google