De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NVP 15 mei 2013 Vitaliteitsmanagement Is dat iets nieuws?

Verwante presentaties


Presentatie over: "NVP 15 mei 2013 Vitaliteitsmanagement Is dat iets nieuws?"— Transcript van de presentatie:

1 NVP 15 mei 2013 Vitaliteitsmanagement Is dat iets nieuws?

2 Wie zijn Wij? STAPKRACHT
Wij geven trainingen gericht op persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Bewegen staat hierbij centraal: Bewegen naar je TOP! Anco Weijman Haike Nillesen

3 Kwestie van definitie Volgens de SER (2009):
Vitaliteit gezondheid/energie en motivatie Workability werkvermogen; fysiek, psychisch en sociaal arbeidsvermogen Employability vermogen om productief en belonend werk te behouden en te vinden

4 Duurzame inzetbaarheid
Gezond, productief en met plezier huidig en toekomstig werk willen en kunnen blijven doen

5 Programma Theorie en achtergrond Vitaliteitsmanagement
(Jan Plat – directeur Bewegen Werkt) Vertaling naar de dagelijkse praktijk (Haike Nillesen – directeur STAPKRACHT) Discussie/visievorming (Anco Weijman – directeur STAPKRACHT)

6 Bevorderen van de gezondheid, inzetbaarheid
en productiviteit van medewerkers 4 werkmaatschappijen 100 professionals in werkveld arbeid en gezondheid Preventie en herstel Leefstijlcoaching Beweegprogramma Ergo-Kit FCE Gezondsbevordering Beleidsadvies Bedrijfsfitness Events Meten Gezondheid Inzetbaarheid Cursus Stoppen met roken

7 Inhoud Waarom investeren in vitaliteit? Hoe is dat te doen?

8 Waarom hierop inzetten?
Wat zie ik hier? Om in beeld te krijgen wat werkt en wat niet zijn de deelnemers door middel van diepte-interviews (Onderzoek Davina Koudijs) bevraagd en zijn vanuit de praktijk stimulerende en belemmerende factoren gevonden. Wat zorgt er nu voor dat organisaties heel concreet met vitaliteit en inzetbaarheid aan de slag gaan en daarin slagen en rendement halen, of dat juist niet goed van de grond krijgen. Of zoals te zien is in deze illustratie de rechterkant van het huis laat zien, dat voor een succesvolle aanpak binnen het huis van werkvermogen alle verdiepingen aandacht nodig hebben (inhoud). Zeg maar het werken op meerdere lagen. De uitkomsten van het onderzoek zijn beschreven in het artikel Bouwen van een vitale organisatie (zie congresmap). Uit het onderzoek kwam naar voren dat we niet zozeer over stimulerende en belemmerende factoren kunt spreken maar over factoren Een vijftal factoren die je kunt beïnvloeden en die van groot belang zijn voor een structurele aanpak. Zeg dus maar de 5 knoppen waar je aan kunt draaien. Deze factoren zijn: draagvlak, prioriteit, organisatiecultuur, werkgeverschap en personeel en geld. (proces) Je kunt dus zeggen dat als er breed draagvlak binnen de organisatie (zowel binnen het management team als onder medewerkers, het onderwerp op de agenda staat / in beeld is, de cultuur gericht is op innovatie en ondernemerschap, de organisatie goed werkgeverschap belangrijk vindt en dit ook uitdraagt en er een aanspreekpunt (vaak P&O) is die enthousiast met het onderwerp bezig gaat en daar ook budget en tijd voor krijgt de kans op een structureel beleid heel groot is. Je kunt dus zeggen dat mits je de goede kanten opdraait deze factoren bijdragen aan succes. CONCLUSIE: draai aan de juiste knoppen / factoren en zorg dat een ambassadeur / kampioen die zorgt dat er aan deze knoppen wordt gedraaid.

9 Demografie Nu 1 op 3 ouder dan 65 In 2040 is dit 1 op 2

10 Krapte op de arbeidsmarkt?
Prof. Ton Wilthagen, Volkskrant

11 Leeftijd tot waarop men gemiddeld wil en kan doorwerken
Bron: NEA, 2011 CBS/TNO Arbeid

12 Ziekteverzuim in Nederland
Zvz% is ziekteverzuimpercentage per jaar Mf is meldingsfrequentie per jaar Bron: CBS StatLine

13 Trends in gezondheid We worden steeds ouder! Maar, niet gezonder ouder
RIVM 2010

14 Determinanten van gezondheid
RIVM 2010 Prof. Mackenbach meer dan 50% van onze ziekten kunnen voorkomen worden (2010; Ziekte in Nederland).

15 65% 75% 84%

16 Staat vitaliteit op de agenda van organisaties?
Urgentie hoog? 55% Directie/management voelt zich verantwoordelijk? 38% Berenschot 2012

17 Hoe? 3 mogelijke aanpakken De integrale aanpak goud zilver brons
Eerst meten, Dan doen! Trainen leidinggevenden Bedrijfsfitness Opleidingsplan Stoppen met roken In- en uitstroombeleid Roosterplanning Leefstijlcoaching Etc.

18 Integrale aanpak European Foundation for the Improvement
of Living and Working Conditions, 1992

19 Wij hebben DI beleid, en dat is gericht op:
Het moet geld opleveren Intern imago (behoud van mensen) Extern imago (klant of arbeidsmarkt) Groeien en leren Stuurfactoren Bouw een gezamenlijk referentiekader Bijv. Wie is verantwoordelijk? Zet een interne structuur op Doe een nulmeting

20 Werkvermogen als stuurfactor
PreventNed Werkvermogen als stuurfactor Workability Index / WAI Preventie Duurzame inzetbaarheid Presentatie WerkVermogensMonitor®

21 WerkVermogensMonitor®
PreventNed WerkVermogensMonitor® Onderdelen: 1 werkvermogen (wai) huidig, in relatie tot eisen werk, aantal aandoeningen beperkingen in werk, ziekteverzuim laatste 12 mnd eigen prognose werkvermogen 2 jaar, vitaliteit 2 arbeidsomstandigheden zelfstandigheid, afwisseling in het werk werktempo en –hoeveelheid, fysieke belasting 3 leefstijl bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning 4 BMI 5 productiviteit 6 mogelijke aanvullingen werktevredenheid, leiderschap, burn-out risico, …. Presentatie WerkVermogensMonitor®

22 WerkVermogensMonitor®
PreventNed WerkVermogensMonitor® Presentatie WerkVermogensMonitor®

23 Afdelingen, functies, leeftijdsgroepen, …
PreventNed Groepsrapport Afdelingen, functies, leeftijdsgroepen, … Scores op Afdeling Werkvermogen Zelfstandigheid* Afwisseling Werktempo Fysieke belasting Poductiviteit Afdeling A Afdeling B Afdeling C Afdeling D Afdeling E Afdeling F Afdeling G Hele organisatie Presentatie WerkVermogensMonitor®

24 Effecten op werkvermogen
PreventNed Effecten op werkvermogen Leeftijd (40+) Leefstijl BMI > 30 Onvoldoende bewegen Roken Onvoldoende slaap Werkomstandigheden Fysiek belastend werk Psychosociaal belast Invloed van HR Ervaren HR praktijken -6,5% -2,1% -2,8% -5,0% -7,1% -6,4% -9,9% Prof. A. Burdorf , Erasmus MC PreventNed Database 2010 +4,5% Presentatie WerkVermogensMonitor®

25 Sluit aan bij behoeften!
Precontemplation = Voorbeschouwing = weerstand tegen verandering “Dit is niets voor mij” Contemplation = Overpeinzing = nieuw perspectief “Misschien toch wel iets voor mij” Preparation = Besluit = voorbereiding “Ok,ik ga beginnen” Action = Actie = Aan de slag “Ik doe het” Maintenance = Behoud = Erbij blijven “En nu volhouden” Termination = Beëindiging = doel bereikt “het kost me geen moeite meer” Stages of Change Prochaska

26 Gecombineerde aanpak Aanbod aan individuele medewerkers
De weg naar het individu is de organisatie HRM kan trekker zijn, maar leidinggevende is de spil!

27 jan.plat@bewegenwerkt.nl 053 - 477 66 04 | 06 - 22 23 18 81 goud
zilver goud brons |

28 Dagelijkse praktijk Kijkend naar je eigen organisatie:
Hoe hoog staat vitaliteit op de agenda? Hoe hoog zou vitaliteit volgens jou moeten staan? 5’ bespreken in 2-tallen

29 Vitaliteitsmeter

30 Hoe nu verder? Nu de volgende stap……. Welke beren zie je op de weg?
Welke valkuilen kom je tegen? Hoe neem je anderen mee? 5’ bespreken in 2-tallen

31 Visie Met de groep inventariseren wat de knelpunten zijn
en hoe we deze kunnen oplossen. Waar liggen de kansen?

32 Wordt vervolgd Wij staan klaar voor vragen en ondersteuning!
Maak gerust een vrijblijvende afspraak: 06 – 06 –


Download ppt "NVP 15 mei 2013 Vitaliteitsmanagement Is dat iets nieuws?"

Verwante presentaties


Ads door Google