De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huiselijk geweld Aangepakt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huiselijk geweld Aangepakt"— Transcript van de presentatie:

1 Huiselijk geweld Aangepakt
Carolien Roodvoets

2 Laten we ons er druk om maken!

3 Ze worden ernstig getraumatiseerd
Niemandskinderen Ze worden ernstig getraumatiseerd

4 Ook vanwege de kinderen!
Onveilige hechting Afweermechanismen PTSS klachten Grote kans om later pleger of opnieuw slachtoffer te worden.

5 Met wie? Wanneer? Wie bepaalt wat? Wie betaalt dat? Wie coördineert?
Laten we samenwerken! Met wie? Wanneer? Wie bepaalt wat? Wie betaalt dat? Wie coördineert?

6 Alle leden van het systeem! Meerzijdig- partijdig
Wie is onze klant? Alle leden van het systeem! Meerzijdig- partijdig

7 Gevangen relaties Leden van het systeem staan in een afhankelijkheids- relatie tot elkaar Ze kunnen niet met elkaar en niet zonder elkaar Er zijn grote machtsverschillen Aantrekken en afstoten Liefde en haat Wanhoop en hoop, spijt, beloftes Angst en controle Starre patronen

8 Hoe staan onze cliënten tegen over ons?
Wantrouwen Schaamte en schuldgevoel Angst om regie over het eigen leven kwijt te raken Negatieve ervaringen met hulpverlening en andere instanties Ze geven zich niet snel over

9 Hoe staan wij tegenover onze cliënten?
Wantrouwig? Angstig? Onzeker? Bevoogdend? Oordelend? Reddend? Vooroordelen?

10 Sterke krachten! Naast hen? Achter hen? Tegenover hen?

11 Laten we ons inleven! We hebben de neiging om geweld te ver van ons af te plaatsen Ook in deze zaal zijn er mensen die met geweld te maken hebben gehad in de privé sfeer!

12 Oefening Sluit uw ogen en stelt u zich de meest schaamtevolle situatie voor in uw leven. Wat zou u nodig hebben gehad om er over te durven praten? Wissel kort uit met uw buurman/vrouw

13 Van crisis naar kans! Interveniëren is dé kans om de spiraal van geweld te doorbreken, iets waar het gezinssysteem zelf op dat moment niet toe instaat is. Laten we die niet verspelen!

14 Hoge eisen aan de professionals
Sluitende visie op het ontstaan van huiselijk geweld Sluitende visie op de aanpak van huiselijk geweld

15 Probeer uw visie te verwoorden met uw buurman of buurvrouw
Oefening Probeer uw visie te verwoorden met uw buurman of buurvrouw

16 Deskundigheid Systeemtheoretisch denkkader is van belang om de complexe problematiek te kunnen begrijpen.

17 Het geheel is meer dan de som der delen..
We moeten het héle systeem leren kennen om de krachten in het systeem te kunnen begrijpen en te kunnen beïnvloeden.

18 Niet praten over, maar praten met…
Inventariseren met het héle systeem waar behoefte aan is. Goed invoegen in het systeem en goed aansluiten is enorm belangrijk

19 Doelen van de hulpverlening
Time –out bieden indien nodig Rust creëren of herstellen Vertrouwen en motivatie vergroten Informatie verzamelen Praktische ondersteuning bieden Krachtbronnen van het systeem benutten Steunbronnen van het systeem inschakelen Maken van een veiligheidsplan voor korte en lange termijn

20 Van een ongezond evenwicht naar een gezonder evenwicht

21 Wie, wat, waar, wanneer…? Hulpverlening moet op duidelijke en overzichtelijke wijze georganiseerd worden Met een minimum aan instellingen en personen Met zo weinig mogelijk overdrachten Er moet frequent contact mogelijk zijn, zeker in het begin Crisis interventie zal vaak nodig zijn

22 Samenwerkingsbevorderende factoren
Duidelijk beleid van de instelling Profilering per instelling naar buiten toe, ken je kracht en ken je beperkingen Korte overleglijnen zowel intern als extern Smoelen boek, ons kent ons… Lunch lezingen, netwerk bijeenkomsten Trainingen voor de verschillende hulpverleners tegelijkertijd aanbieden

23 Valkuilen Te snel doorverwijzen zonder gedegen onderzoek naar wat er al eerder is ingezet en waarom dit is mis gelopen Meer van hetzelfde aanbieden Lange wachtlijsten, liever het ijzer smeden wanneer het heet is… Te veel wisselingen tussen de hulpverleners

24 Investeer in… Deskundigheidsbevordering t.a.v visieontwikkeling
Systeemtheoretische scholing Laagdrempelige hulpverlening t.a.v de plegers Het overwinnen van eigen weerstanden om met plegers te werken Voorlichting over het bewaken van eigen veiligheid, maak goede afspraken daarover Helderheid t.a.v privacy en beroepsgeheim, wat mag ik wel en niet?

25 Tenslotte… Maak meer gebruik van Steunpunt huiselijk geweld als vraagbaak en adviescentrum Betrek huisartsen bij de begeleiding en verwijzingen, zorg voor goede rapportage jegens hen en zie ze als een goede informatiebron Investeer veel in het contact met politie

26 Veel inspiratie vandaag!
Huiselijk geweld aanpakken… het is mogelijk…! Laten we er voor gaan!

27 Huiselijk geweld Aangepakt
Carolien Roodvoets Psychotherapeut, gezins- en relatietherapeut en seksuologe

28


Download ppt "Huiselijk geweld Aangepakt"

Verwante presentaties


Ads door Google