De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Antwerpen Het centraal aanmeldingsregister.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Antwerpen Het centraal aanmeldingsregister."— Transcript van de presentatie:

1 Een kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Antwerpen Het centraal aanmeldingsregister

2 Doelstellingen  Inschrijvingen voor schooljaar 2012-2013 voor alle kleuter- en lagere scholen in stad Antwerpen  Beslissing LOP-basisonderwijs Antwerpen  Eerlijke, transparante verdeling van vrije plaatsen voor alle kinderen  Kernvraag: 50 vrije plaatsen en 150 kinderen willen inschrijven  welke 50 kinderen mogen inschrijven?

3 Historiek  Voor 2008: “eerst komt eerst maalt”  opbod strategie ouders  “kamperen”  2008 : experiment mogelijk in GOK decreet  Antwerpen : voorstel AfstandWoon, niet goedgekeurd op LOP-algemene vergadering  2009: experiment goedgekeurd in LOP (AfstandWoon/Tijd)  2010: experiment goedgekeurd in LOP (AfstandWoon-AfstandWerk/Tijd)  2011: voorstel CAR3 goedgekeurd in LOP op 22/9/11 (AfstandWoon-AfstandWerk/KeuzeVoorkeur)  2011-12: nieuw decreet inschrijvingsrecht / consolidatie CAR

4 Evaluatie CAR2010 en CAR2011 Gelijke Toegang? JA aangemelde kinderen representatief voor bevolking (in samenwerking met onderwijs en partnerorganisaties ook minder sterke doelgroepen gemotiveerd om kind aan te melden) Eerlijke verdeling? JA Sociaaldemografische kenmerken weinig invloed op kans voorkeursschool Transparant? JA Resultaten worden gedeponeerd bij deurwaarder, zijn altijd opvraagbaar Neveneffect: kwantificeerbare kijk op Capaciteitstekort basisonderwijs  extra middelen Vlaamse overheid voor scholenbouw Werkpunt: zorg ouders + verfijning back-office  samenwerking directies In CAR2010 en CAR2011 probleem portaalsite bij start aanmeldperiode (veroorzaakt door gebruik criterium tijd)

5 Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld? Volgens de wet hebben 2 groepen kinderen voorrang bij de inschrijving:  Kinderen met een broer of zus hebben die al is ingeschreven dezelfde school  GOK-leerlingen of niet-GOK-leerlingen, als de school hiervoor kiest Volgens criteria die bepaald zijn in het LOP-Antwerpen:  Afstand oDe afstand van de school tot de woonplaats van het kind oDe afstand van de school tot de werkplaats van moeder en/of vader  Keuzevoorkeur eerlijke verdeling van plaatsen in 1 ste drie voorkeursscholen (zie later) Scholen kiezen zelf % voorkeur en afstand (min 50% afstand) Afstand is voor alle scholen 75% “woon”- en 25% “werk”afstand

6 Énige strategie voor ouders 1.Kies alle scholen waar u uw kind zou willen inschrijven 2.Orden deze scholen in volgorde van voorkeur (liefst school 1, als school 1 niet kan, dan liefst school 2…) 3.Geef alle mogelijke scholen in tijdens de aanmeldperiode  U krijgt de vrije plaats van uw hoogste voorkeur Hou bij bepalen van uw volgorde geen rekening met criteria of met # beschikbare vrije plaatsen

7 CAR3 Werkwijze rangordening 1.Aanmelden 2.Bepalen vrije plaatsen 3.Ordenen op schoolniveau (criteria) 4.Ordenen op kindniveau (voorkeur)

8 1.Aanmelden 2.Bepalen vrije plaatsen 3.Ordenen op schoolniveau (criteria) 4.Ordenen op kindniveau (voorkeur)

9 Stap 1: aanmeldingsperiode: Namina, Elke, Maarten en Leen zijn geboren in 2010 Ze hebben geen broers of zussen in een Antwerpse school De ouders geven 5 keuzes op in de reguliere periode K NaminaElkeMaartenLeen 1zonnebloemEIB 2AFA 3B CK 4CB L 5DABP Keuze en afstand afstand

10 1.Aanmelden 2.Bepalen vrije plaatsen 3.Ordenen op schoolniveau (criteria) 4.Ordenen op kindniveau (voorkeur)

11 Stap 2 Hoe wordt # vrije plaatsen per criterium bepaald? 25 vrije plaatsen totaal  15 broers en zussen melden aan  15 plaatsen voorrang B/Z  10 andere plaatsen worden verdeeld op basis van de criteria afstand en Keuze o60% van 10 = 6 plaatsen op basis van afstand - 5 afstand woonplaats - 1 afstand werkplaats o10 – 6 = 4 plaatsen op Keuze Zonnebloem 2010 totaal #vrije plaatsen: 25 Afstand: 60% Keuze: 40%

12 1.Aanmelden 2.Bepalen vrije plaatsen 3.Ordenen op schoolniveau (criteria) 4.Ordenen op kindniveau (voorkeur)

13 Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld? Zonnebloem 2010, na broers en zussen nog 10 plaatsen vrij. Er melden 12 kinderen aan. De school kiest voor 60% afstand, 40% Keuze  4 plaatsen Keuze, 5 afstand woon, 1 afstand werk A woon A werk Kv ToewijzingWeigering Julie Ahmed Simon Jelle Memmet Cinthia Jolien Jousef Namina Elke Maarten Leen Simon Memmet Cinthia Leen Julie Jolien Maarten Jousef Jelle Ahmed Elke Namina Memmet Jolien Simon Jousef Leen Cinthia Ahmed Jelle Julie Elke Namina Memmet Jolien Simon Cinthia Julie Ahmed Jelle Jousef Elke Maarten Leen

14 1.Aanmelden 2.Bepalen vrije plaatsen 3.Ordenen op schoolniveau (criteria) 4.Ordenen op kindniveau (voorkeur)

15 Na 1ste ronde ordening: KNaminaKolom1ElkeKolom2MaartenKolom3LeenKolom4 1zonnebloemTEWIWBW 2ATFTAW W 3BW TCWKW 4CTBW WLW 5DTAWBTPW

16 Na 1ste ronde ordening: KNaminaKolom1ElkeKolom2MaartenKolom3LeenKolom4 1zonnebloemTEWIWBW 2ATFTAW W 3BW TCWKW 4CTBW WLW 5DTAWBTPW

17 Na 1ste ronde ordening: KNaminaKolom1ElkeKolom2MaartenKolom3LeenKolom4 1zonnebloemTEWIWBW 2ATFTAW W 3BW TCWKW 4CTBW WLW 5DTAWBTPW

18 1.Aanmelden 2.Bepalen vrije plaatsen 3.Ordenen op schoolniveau (criteria) 4.Ordenen op kindniveau (voorkeur)

19 Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld? Zonnebloem 2010, na broers en zussen nog 10 plaatsen vrij. Er melden 11 kinderen aan. De school kiest voor 60% afstand, 40% Keuze  4 plaatsen Keuze, 5 afstand woon, 1 afstand werk A woon A werk Kv ToewijzingWeigering Julie Ahmed Simon Jelle Memmet Cinthia Jolien Jousef Namina Maarten Leen Simon Memmet Cinthia Leen Julie Jolien Maarten Jousef Jelle Ahmed Namina Memmet Jolien Simon Jousef Leen Cinthia Ahmed Jelle Julie Namina Memmet Jolien Simon Cinthia Julie Ahmed Jelle Jousef Maarten Leen

20 Na 1ste ronde ordening: KNaminaKolom1ElkeKolom2MaartenKolom3LeenKolom4 1zonnebloemTEWIWBW 2ATFTAW W 3BW TCWKW 4CTBW WLW 5DTAWBTPW

21 Na 2de ronde ordening: KNaminaKolom1ElkeKolom2MaartenKolom3LeenKolom4 1zonnebloemTEWIWBW 2FTAW W 3 TCWKW 4 TLW 5BTPW

22 Na 2de ronde ordening: KNaminaKolom1ElkeKolom2MaartenKolom3LeenKolom4 1zonnebloemTEWIWBW 2FTAW W 3CWKW 4 TLW 5BTPW

23 Na 3de ronde ordening: KNaminaKolom1ElkeKolom2MaartenKolom3LeenKolom4 1zonnebloemTEWIWBT 2FTAW W 3CWKW 4 TLW 5BTPW

24 Na N-de ronde ordening:  RESULTAAT ordening naar ouders KNaminaKolom1ElkeKolom2MaartenKolom3LeenKolom4 1zonnebloemTEWIWBT 2FTAW 3CW 4 T 5

25 Énige strategie voor ouders 1.Kies alle scholen waar u uw kind zou willen inschrijven 2.Orden deze scholen in volgorde van voorkeur (liefst school 1, als school 1 niet kan, dan liefst school 2…) 3.Geef alle mogelijke scholen in tijdens de aanmeldperiode  U krijgt de vrije plaats van uw hoogste voorkeur Hou bij bepalen van uw volgorde geen rekening met criteria of met # beschikbare vrije plaatsen

26 periodes CAR3 [2012] 27/12 – 07/01 kerstvakantie  11/01 -01/02  aanmeldperiode B/Z  03/02 -10/02  toewijzing B/Z  15/02 -14/03  aanmeldperiode regulier 20/02 – 26/02 krokusvakantie  15/03 - 30/03  toewijzing regulier 02/04 – 15/04 paasvakantie  18/04 - 23/05  inschrijvingsperiode (op afspraak)*  06/06 - 14/09  vrije inschrijvingsperiode *We werken in CAR3 opnieuw met 1 inschrijvingsperiode

27 CAR3 Volgens de wet hebben 2 groepen kinderen voorrang bij de inschrijving:  Kinderen met een broer of zus hebben die al is ingeschreven dezelfde school  GOK-leerlingen of niet-GOK-leerlingen, als de school hiervoor kiest Volgens criteria die bepaald zijn in het LOP-Antwerpen:  Afstand oDe afstand van de school tot de woonplaats van het kind oDe afstand van de school tot de werkplaats van moeder en/of vader  Keuzevoorkeur eerlijke verdeling van plaatsen in 1 ste drie voorkeursscholen (zie later) Scholen kiezen zelf % voorkeur en afstand (min 50% afstand) Afstand is voor alle scholen 75% “woon”- en 25% “werk”afstand

28 Welke kinderen kan u aanmelden?  Alle kinderen geboren in 2010  Alle kinderen die voor het eerst naar school gaan (2009, 2008, 2007)  Alle kinderen die naar het eerste leerjaar gaan in het schooljaar 2012-2013 Alle kinderen die naar een nieuwe lagere school gaan Alle kinderen die zich moeten herinschrijven in dezelfde school  Alle kinderen die naar een nieuwe kleuterschool of lagere school gaan ! Kinderen die dit schooljaar willen starten, kunnen nu ingeschreven worden.

29 EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN

30 Aanmeldingsperiode is opgesplitst in: aanmelden voor een school waar al een broer/zus is ingeschreven aanmelden voor een school waar geen broer/zus is ingeschreven

31 Kinderen aanmelden voor een school waar al een broer/zus is ingeschreven Stap 1: Meld uw kind aan 11 januari - 1 februari meldjeaan.antwerpen.be Ouders kunnen hun kind enkel aanmelden voor een school waar reeds een broer of zus is ingeschreven Let op! Vergeet het rijksregisternummer van het kind niet Stap 2: ontvangen brief/email Voor 15 februari Hierin staat of ouders hun kind kunnen inschrijven in de school van broer/zus Let op! Als er geen vrije plaats is voor het kind, contacteert de studiewijzer de ouders. Ze melden hun kind terug aan vanaf 15 februari. Stap 3: Schrijf uw kind in 18 april – 23 mei Maak een afspraak met de school Ga naar de school om in te schrijven Onderteken het inschrijvingsregister Vraag een bewijs van inschrijving

32 Kinderen aanmelden voor een school waar geen broer/zus is ingeschreven Stap 1: Kies een school Voor de aanmelding Kies best vijf of meer scholen Zet ze in de volgorde van uw voorkeur Tip! U vindt de volledige scholenlijst in de scholenbrochure of op de website van de Studiewijzer Stap 2: Meld uw kind aan 15 februari – 14 maart meldjeaan.antwerpen.be lijstje met scholen rijksregisternummer van het kind Tip! Vul het invulblad in. Zo hebt u alle gegevens bij de hand

33 Kinderen aanmelden voor een school waar geen broer/zus is ingeschreven Stap 3: Ontvangen brief/e-mail Ten laatste op 30 maart Hierin staat in welke school uw kind ingeschreven kan worden. Als er geen plaats is in de scholen van uw keuze, neem dan vanaf 1 juni contact op met de studiewijzer. Zij kunnen u vanaf dan vertellen waar er nog vrije plaatsen zijn. Stap 4: Schrijf uw kind in 18 april – 23 mei Maak een afspraak met de school Ga naar de school om in te schrijven Onderteken het inschrijvingsregister Vragen een bewijs van inschrijving


Download ppt "Een kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Antwerpen Het centraal aanmeldingsregister."

Verwante presentaties


Ads door Google