De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integreren van onderzoek in onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integreren van onderzoek in onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Integreren van onderzoek in onderwijs
Workshop Studiedag Noordhoff 6 maart 2014 Didi Griffioen @Didigriffioen

2 Onderzoekende Professional?
Kwaliteit als opdracht (HBO raad, 2009) : ‘In onze moderne samenleving is het cruciaal dat hbo-bachelors over een onderzoekend vermogen beschikken dat leidt tot reflectie, tot evidence based practice, en tot innovatie’. Binnen de context van het beroep… Om kunnen gaan met de grote hoeveelheid en diversiteit aan informatie die voorhanden is (Brew, 2006) De status van die bestaande kennis wordt niet (altijd) als zo zeker beschouwd, maakt de situatie ‘supercomplex’ (Barnett, 2012) Dagelijkse professionele keuzes te baseren op deze informatie (Brew, 2006) Situaties leren herkennen waarin nieuwe kennis nodig is Studenten opleiden tot professionals voor de 21e eeuwse kenniseconomie betekent ze te leren om binnen de context van hun beroep om te gaan met de grote hoeveelheid en diversiteit aan informatie die voorhanden is; ze leren om op deze informatie hun dagelijkse professionele keuzes te baseren (brew, 2003). Dat betekent dat studenten ook leren om te gaan met situaties waarin de status van die bestaande kennis helemaal niet zo zeker is, of niet (altijd) als zo zeker beschouwd wordt. Tot slot leren ze die situaties herkennen waarin ze nieuwe kennis nodig hebben om hun werkwijzen als professional te herformuleren. Professional zijn in de kenniseconomie van de 21e eeuw betekent daarmee kunnen werken in een ‘supercomplexe’ situatie (barnett, 2012) Workshop Didi Griffioen, Noordhoff 6 maart 2014

3 Uit: D. M. E. Griffioen, Visser-Wijnveen & Willems (eds) (2013)
Uit: D.M.E. Griffioen, Visser-Wijnveen & Willems (eds) (2013). ‘De Integratie van onderzoek in onderwijs’ Uitgeverij Noordhoff.

4 Opvattingen:‘effectief onderwijs’ is..
Overdracht van vakinhoud Meester-gezel relatie: studenten laten groeien in normen/werkwijzen Ontwikkelingsgericht: uitgevoerd in perspectief van de student Verzorgend: langdurige inzet, presteren komt uit hart en hoofd Sociale verandering: verandert de samenleving substantieel Pratt, Collins & Jarvis Selinger, 2001; Visser-Wijnveen, 2013

5 Opvattingen:‘effectief onderwijs’ is..
Overdracht van vakinhoud (11%) Meester-gezel relatie: studenten laten groeien in normen/werkwijzen (29%) Ontwikkelingsgericht: uitgevoerd in perspectief van de student (16%) Verzorgend: langdurige inzet, presteren komt uit hart en hoofd (36%) Sociale verandering: verandert de samenleving substantieel (2%) Pratt, Collins & Jarvis Selinger, 2001; Visser-Wijnveen, 2013

6 Opvattingen over onderzoek
Domino onderzoek bestaat uit heel veel losse, afzonderlijke stapjes, die gecombineerd moeten worden om tot de oplossing voor een probleem te komen. De onderzoeker is hierin slechts facilitator en uiteindelijk gaat het om het product. Handel gaat over het uitwisselen van producten. Onderzoek bestaat bij de gratie van interactie tussen wetenschappers. Het uitwisselen van ideeën en de ontmoeting van andere onderzoekers is de crux waar het in onderzoek omdraait. De producten kunnen bestaan uit publicaties, onderzoeksgelden, netwerken; en worden uitgewisseld voor geld of sociale status, wetenschappelijke erkenning. In dit beeld staan de onderzoekers in hun sociale context centraal en gaat het om meer of minder tastbare producten die worden uitgewisseld. Gelaagdheid verwijst naar meerdere lagen die door steeds dieper te graven steeds nieuwe dingen blootleggen. Vanuit het perspectief van de onderzoeker kunnen de resultaten (of ideeën, verklaringen, waarheden) er al zijn; waarbij ze alleen nog door iemand onthuld moeten worden aan de buitenwereld, of ze worden in een creatief proces door de onderzoeker gecreëerd en schijnen zo licht op iets wat tot dan toe verborgen was gebleven. In dit perspectief staat het onthullingsproces centraal en is de persoon van de onderzoeker minder relevant. Reis staat voor een holistische opvatting, waarbij het onderzoeksthema ondergeschikt is aan het grotere geheel of het onderliggende (maatschappelijke) probleem waar een oplossing voor wordt gezocht. Onderzoek wordt niet alleen geacht bij te dragen aan het beantwoorden van een theoretische vraag, maar het proces draagt ook bij aan het begrip van de onderzoeker over een bepaald onderwerp. Het verhaal wat achter het onderzoeksproces schuilgaat en de invloed die dat heeft (gehad) op de persoon van de onderzoeker staan hierin op de voorgrond. Samengevat staan dus de persoon van de onderzoeker en het onderzoeksproces centraal. Brew, 2001; Visser-Wijnveen, 2013

7 Uit: D. M. E. Griffioen, Visser-Wijnveen & Willems (eds) (2013)
Uit: D.M.E. Griffioen, Visser-Wijnveen & Willems (eds) (2013). ‘De Integratie van onderzoek in onderwijs’ Uitgeverij Noordhoff.

8 Visie op functie onderzoek in beroep
 Onderzoeksafhankelijke beroepen Kennis van de nieuwste ontwikkelingen is nodig voor de dagelijkse praktijk Onderzoekende beroepen Onderzoek doen behoort tot de centrale taak van de meeste professionals Reflectieve beroepen Onderzoekend kijken ligt dicht tegen het handelen van de individuele professional aan Ontwerpende beroepen Onderzoeken wordt afgewisseld met (systematisch) ontwerpen, dat vooral een creatief proces is Griffioen & Wortman, 2013 Workshop Didi Griffioen, Noordhoff 6 maart 2014

9 Uit: D. M. E. Griffioen, Visser-Wijnveen & Willems (eds) (2013)
Uit: D.M.E. Griffioen, Visser-Wijnveen & Willems (eds) (2013). ‘De Integratie van onderzoek in onderwijs’ Uitgeverij Noordhoff.

10 Studenten…. Ontwikkelen een onderzoeksmatige grondhouding
-Reproductief- Weten -Productief- Kunnen -Reactief- Evalueren Ontwikkelen een onderzoeksmatige grondhouding (kritisch willen zijn, willen begrijpen, bereiken, delen, vernieuwen, weten/ nieuwsgierigheid 2) Verwerven kennis van de resultaten van onderzoek 3) Baseren hun professioneel handelen op resultaten van onderzoek (en andere actuele kennis..) 4) Kennen de methodologische en/of theoretische onderbouwing van resultaten van onderzoek 5) Ontwikkelen instrumentele onderzoeksvaardigheden 6) Hanteren de ethische richtlijnen van goed onderzoek 7) Kunnen een onderzoek opzetten en uitvoeren

11 Uit: D. M. E. Griffioen, Visser-Wijnveen & Willems (eds) (2013)
Uit: D.M.E. Griffioen, Visser-Wijnveen & Willems (eds) (2013). ‘De Integratie van onderzoek in onderwijs’ Uitgeverij Noordhoff.

12 vorm module / les Nog steeds relevant: student-gestuurd of docent-gestuurd..? Healey, 2005 Visser-Wijnveen, 2013

13 Uit: D. M. E. Griffioen, Visser-Wijnveen & Willems (eds) (2013)
Uit: D.M.E. Griffioen, Visser-Wijnveen & Willems (eds) (2013). ‘De Integratie van onderzoek in onderwijs’ Uitgeverij Noordhoff.

14 Voor meer informatie: D.M.E.Griffioen@hva.nl
Selectie van literatuur Barnett, R. (2012). Learning for an unknown future, Higher Education Research & Development, 31:1, Bulthuis, P. (2011). Handleiding HBO-niveau. Handleiding voor het onderzoeken, realiseren en verantwoorden van het HBO-niveau. Deventer: Saxion. Brew, A. (2001). The Nature of Research. Inquiry in Academic Contexts. London: Palgrave. Griffioen, D.M.E. (2013). Research in Higher Professional Education: A Staff Perspective (PhD thesis). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Griffioen, Visser-Wijnveen & Willems (2013). ‘Integratie van Onderzoek in Onderwijs’ Groningen: Noordhoff. Griffioen, D.M.E. & Wortman. O. (2013). Onderzoek in het onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam: op weg naar diversiteit in een uniform model. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 31(1-2), Reis-Jorge, J.M. (2005). Developing teachers’ knowledge and skills as researchers: a conceptual framework. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 33(3), Rijst R.M. van der (2009). The research-teaching nexus in the sciences: Scientific research dispositions and teaching practice. Leiden: Universiteit Leiden.  Verburgh, A. (2013). Research Integration in Higher Education. Prevalence and Relationship with Critical Thinking (PhD thesis). Leuven: KULeuven. Visser-Wijnveen, G.J. (2013b). Opvattingen over onderzoek in het onderwijs, in: Griffioen, D.M.E., Visser-Wijnveen, G.J. & Willems, J. (eds) Integratie van onderzoek in het onderwijs. Effectieve inbeddling van onderzoek in curricula, Workshop Didi Griffioen, Noordhoff 6 maart 2014


Download ppt "Integreren van onderzoek in onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google