De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Welkom Voorganger:br. I. van Apeldoorn Organist:br. M. Jansma De Bijbelteksten die worden geprojecteerd, zijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Welkom Voorganger:br. I. van Apeldoorn Organist:br. M. Jansma De Bijbelteksten die worden geprojecteerd, zijn."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Welkom Voorganger:br. I. van Apeldoorn Organist:br. M. Jansma De Bijbelteksten die worden geprojecteerd, zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer-haulerwijk@hotmail.com. Eventuele opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer

2 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Omschrijving bloemschikking Vanuit verbondenheid met boven… De bloemen komen als een stroom van liefde, geduld en vuur, vanuit de hemel naar de mensen. God heeft de leiding, Hij bestuurt de rode draad in ons leven. Hij geeft ons telkens weer vonken van vuur, om ons geloofsleven aan te wakkeren. Ook al voelt het soms alsof de bloemen in je leven verdroogt zijn, God geeft je weer glans, een doel, de rode draad.

3 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Kruispunt – Groep 4 (Erik Wagenaar & Tjeerd v/d Vaart) Wanneer?Maandag 10 september 19.00 – 20.30 uur Waar?In de kerk Voorstudietip: Lees de brief van Paulus aan Filemon. Uitnodiging voor: Hielke Baron, Gea Boerma, Machiel v/d Bos, Sake v/d Bosch, Anna Gorter (Haulerwijk), Anna Gorter (Waskemeer), Marieke Gorter, Mark Haarsma, Eelke v/d Heide, Marit Moes, Johannes Mulder, Derk Rouwhorst, Lauranne Staat, Dirk- Jan v/d Vaart, Marije v/d Vaart, Jolanda Wiltjer en Leo Zuidema.

4 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Projectactiviteiten komende week Donderdag 17:30 Gezamelijke Maaltijd voor alle gemeenteleden (jong & oud) als ieder iets te eten meeneemt hebben we voldoende 19:45 Gemeentevond met oa. de start van het Act 2 Connect! programma voor de eerste 2 kruispuntgroepen (groepen van dominee en Ineke Baron)

5 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Projectactiviteiten komende week Zaterdag Vanaf 13:00 Crea Bazaar Niet gericht op verkoop maar op een middag samen creatief bezig zijn. Komt allen en neem uw vrienden, buren, kennissen mee!!

6 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Speciale collecte Een uitgestoken hand eerst ontvangen en dan geven de collecte is uiting van dankbaarheid; ‘offer der dankbaarheid’ tijd, geld en aandacht voor hen die onze hulp nodig hebben van harte aanbevolen! Een uitgestoken hand eerst ontvangen en dan geven de collecte is uiting van dankbaarheid; ‘offer der dankbaarheid’ tijd, geld en aandacht voor hen die onze hulp nodig hebben van harte aanbevolen!

7 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Speciale collecte

8 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Speciale collecte Doelgroep Eleos richt zich op zorgvragers die willen dat de geboden zorg aansluit bij hun christelijke geloofsovertuiging. Onze identiteit geeft de hulpverlening meerwaarde en een eigen gezicht.

9 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126

10 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Gezang 175b Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

11 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126

12 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Liedboek 95: 1, 2, 3 1Nu bidden wij met ootmoed en ontzag de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht in hemel en op aarde aanzijn gaf, dat, naar zijn heerlijk wezen, Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve en de Messias bij ons intrek neme. Zijn liefde is de grondslag van ons leven, de oorsprong van ons hart.

13 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Liedboek 95: 1, 2, 3 2Dan zullen wij met alle heil'gen saam in 't morgenlicht op hoge tinnen staan en hoogte en diepte, lengte en breedte van Gods heil doormeten mogen. Dan kennen wij de liefde uit den hoge, al gaat zij verre het verstand te boven. Wij zullen tot de volle wasdom komen in Gods verheven naam.

14 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Liedboek 95: 1, 2, 3 3Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, die verder gaat dan al ons bidden reikt en meer is dan ons diepste denken peilt, zij heerlijkheid en glorie in de gemeente die Hij heeft verkoren, in elk geslacht dat van zijn naam zal horen, door Jezus Christus, nu gelijk tevoren en tot in eeuwigheid.

15 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126

16 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Gezang 67: 1, 2, 3 1 Jezus heeft het hemelleven opgegeven, Hij vernederde zich diep. Zie, Hij heeft zich diep gezonken weggeschonken toen de aarde riep.

17 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Gezang 67: 1, 2, 3 2 Nu zal Hij in aanzien stijgen, loon verkrijgen, God geeft Hem de hoogste eer. Hoor, hoe Hem de hoogste kringen lof toezingen: glorie onze Heer.

18 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Gezang 67: 1, 2, 3 3 Heer, ik wil mijn knieën buigen, U toejuichen, hulde aan uw majesteit. Gij vervulde al Gods wensen, Zoon van mensen, in gehoorzaamheid.

19 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126

20 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Psalm 26: 1, 2 1O, HERE, doe mij recht! In onschuld leeft uw knecht, mijn wandel is naar uw gebod. Ik blijf op U vertrouwen, op U, mijn rotssteen, bouwen; ik wankel niet, o HEER, mijn God. 2O, HERE, toets mijn weg, beproef mijn overleg. Ik leg mijn leven voor U neer. Uw trouw en mededogen houd ik mij steeds voor ogen. Ik wandel in uw waarheid, HEER.

21 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126

22 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Collecte Diaconie speciaal (Eleos) & Energiekosten

23 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126

24 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Liedboek 126: 1, 2, 3 1Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.

25 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Liedboek 126: 1, 2, 3 2Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

26 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Liedboek 126: 1, 2, 3 3Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

27 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126

28 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Gezang 182d Amen A-men,a-men,a-men.

29 Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126


Download ppt "Liturgie Ld. 95 Gz. 67 Ps. 26: 1, 2 Ld. 126 Welkom Voorganger:br. I. van Apeldoorn Organist:br. M. Jansma De Bijbelteksten die worden geprojecteerd, zijn."

Verwante presentaties


Ads door Google