De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie zijn wij Dit zijn de 5 ROC’s uit het Consortium (samenwerkingsverband) NCvB werkt landelijk. Samen met deze ROC’s bouwen we opleidinghuizen voor bedrijven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie zijn wij Dit zijn de 5 ROC’s uit het Consortium (samenwerkingsverband) NCvB werkt landelijk. Samen met deze ROC’s bouwen we opleidinghuizen voor bedrijven."— Transcript van de presentatie:

1 Wie zijn wij Dit zijn de 5 ROC’s uit het Consortium (samenwerkingsverband) NCvB werkt landelijk. Samen met deze ROC’s bouwen we opleidinghuizen voor bedrijven zoals voor de Hema, V&D, Hallfords, Dixons , Justitie e.d. Voordelen voor de deelnemer : Je zit met collega’s uit hetzelfde bedrijf en van hetzelfde opleidingsniveau in de klas. Lesmateriaal is, bijna altijd, afgestemd op de praktijksituatie De school komt naar je toe i.p.v andersom. Accent ligt op praktijk : Mavo, VMBO , Havo e.d : accent ligt op kennis. Beroepsonderwijs : accent ligt op vaardigheden, houding. Hoe gebruik je de kennis. Diploma landelijk erkend : Heeft een landelijke waarde. NCVB legt verantwoording af aan het Ministerie van Onderwijs : Wij moeten ons houden aan de regels die het Ministerie ons oplegt zoals : presentie. Het voelt als een bedrijfsopleiding, dat is goed maar vergeet niet dat het een opleiding is onder het ministerie van onderwijs. 1 1

2 Wie zijn wij Rol NCvB binnen beroepsonderwijs
Rol van de praktijkopleider Rol van de BPV-begeleider Accent ligt op praktijk Diploma: landelijk erkend NCvB legt verantwoording af aan het Ministerie van Onderwijs Rol NCVB binnen beroepsonderwijs : -52 ROC’s in Nederland , NCVB is een samenwerkingsverband tussen 5 ROC’s die landelijk opererende klanten bedienen zoals Hema,V&D, Hallfords, Dixons , Justitie e.d. Voordelen voor de deelnemer : Je zit met collega’s uit hetzelfde bedrijf en van hetzelfde opleidingsniveau in de klas. Lesmateriaal is afgestemd op de praktijksituatie. (bijna altijd) De school komt naar je toe i.p.v andersom. Rol van de praktijkopleider : Voor begeleiding van de opdrachten en toetsing. Hij bepaalt voor het belangrijkste gedeelte of je het diploma behaalt. Rol van de BPV-begeleider : Coach van de praktijkopleider. Accent ligt op praktijk : Mavo, VMBO , Havo e.d : accent ligt op kennis. Beroepsonderwijs : accent ligt op vaardigheden, houding. Hoe gebruik je de kennis. Diploma: landelijk erkend : Heeft een landelijke waarde NCVB legt verantwoording af aan het Ministerie van Onderwijs : Wij moeten ons houden aan de regels die het Ministerie ons oplegt zoals : presentie. Het voelt als een bedrijfsopleiding, dat is goed maar vergeet niet dat het een opleiding is onder het ministerie van onderwijs.

3 Speerpunten NCvB Plaats- en tijdsonafhankelijk leren
Lesplanning aangepast aan commerciële kalender Know how van de organisatie in de opleidingen integreren Organisatie medeverantwoordelijk voor de opleiding maken Eén loketfunctie naar de organisatie NCvB Helpdesk (50 weken per jaar) Mobiliteit werknemers vergroten Landelijk erkend MBO-diploma Just in time, just for me, just enough

4 Enkele Accounts

5 Inhoud opleiding Leermiddelen 1. Quickscan 2. POP 3. PAP
4. Activiteiten Leermiddelen: Bespreken met welke leermiddelen de deelnemer te maken krijgt in de praktijk bij CGO. Quicksan: De Quickscan is een checklist met allerlei competenties waar de deelnemer per competentie aankruist of hij de competentie goed beheerst of dat er nog aan gewerkt moet worden. Dat doet zijn praktijkopleider ook. POP: Na het invullen van de QS voert de deelnemer met zijn praktijk opleider een gesprek en wordt er een POP geschreven waarin per competentie staat waar de ontwikkelpunten liggen. Wat wil ik leren? PAP: In de PAP schrijft de deelnemer activiteiten uit die hij gaat ondernemen om aan zijn ontwikkelingen te werken. Hij wordt daarmee geholpen door zijn praktijkopleider en Theoriedocent. Hoe wil ik het leren? Activiteiten: De ondernomen activiteiten die voortkomen uit de PAP. Reflectie: Dit is de reflectie op de opdrachten. Al deze onderdelen vullen het portfolio. Deze stappen komen terug bij iedere kerntaak 5. Reflectie Portfolio 5 5

6 Inhoud opleiding Verkoper: (MBO 2)
Kerntaak 1: Ontvangt en verwerkt goederen Kerntaak 2: Verkoopt en verleent service Kerntaak 3: Handelt verkooptransacties af N.B. Elke kerntaak bevat extra Nederlands opdrachten Noem per Kerntaak een aantal voorbeelden van onderwerpen: 6 6

7 Examinering Verkoopmedewerker Titel kerntaak Wijze van toetsen
Kerntaak volgorde Zeeman ↓ Titel kerntaak Wijze van toetsen Wie toetst? 1 Ontvangt en verwerkt goederen Praktijkobservatie Theorietoets Praktijk- opleider Docent 2 Verkoopt en verleent service 3 Handelt verkooptransacties af Praktijkobservatie De praktijkopleider beoordeelt de praktijkobservatie. De praktijkobservatie mag pas plaatsvinden na de laatste lesbijeenkomst, maar vóór de laatste les van de volgende kerntaak. Tijdens de praktijkobservatie beoordeelt de praktijkopleider in welke mate de deelnemer voldoet aan de competenties. Per kerntaak kunnen er meerdere observatieblokken zijn (bijvoorbeeld ‘goederen ontvangen’ en ‘presentaties maken’). Deze blokken kunnen in één keer worden geobserveerd of op verschillende momenten. Per kerntaak is er één protocol. Theorietoets De docent/instructeur neemt de theorietoets af. De theorietoets wordt niet bedrijfsspecifiek gemaakt. Het bedrijf mag daarom geen onderdelen meer verwijderen uit het EDU-materiaal, maar alleen dingen toevoegen. De theorietoets bestaat uit 25 meerkeuzevragen. De theorietoetsen worden steeds ingepland tijdens de eerste les van de volgende kerntaak. 7 7

8 Inhoud opleiding Landelijk erkend diploma als:
Alle kerntaken voldoende zijn beoordeeld Moderne Vreemde Taal Nederlands Leren, Loopbaan & Burgerschap Moderne Vreemde Taal (MVT): Vaak wordt voor Engels gekozen. Gaat alleen om de zelfredzaamheid. Leren Loopbaan en Burgerschap (LL&B): Hier wordt aandacht geschonken aan maatschappelijke thema’s, zoals politiek, milieu (vgl. oude MCK). Deelnemers werken gedurende de bijeenkomsten aan hun LL&B portfolio. Nederlands: Wordt op een aparte dag Nederlands geëxamineerd. Medewerker detailhandel = midden in de samenleving. Niet alleen vakmensen, maar ook burgers die kennis hebben/deel nemen aan de maatschappij. Wanneer alle onderdelen zijn afgerond, krijgt men een landelijk erkend diploma. 8 8

9 Inhoud opleiding Samenvatting MBO ‘bedrijfsopleiding’
Competentiegericht Minder lesdagen Landelijk erkend diploma Plaats- en tijdsonafhankelijk leren (volgens commerciële kalender) Nogmaals de voordelen voor de deelnemers benoemen. 9 9


Download ppt "Wie zijn wij Dit zijn de 5 ROC’s uit het Consortium (samenwerkingsverband) NCvB werkt landelijk. Samen met deze ROC’s bouwen we opleidinghuizen voor bedrijven."

Verwante presentaties


Ads door Google