De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OCMW decreet bekeken vanuit het oog van de ontvanger De verantwoordelijkheid van de ontvanger bij de uitgaven T.U.R.B.O. 2009 - 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OCMW decreet bekeken vanuit het oog van de ontvanger De verantwoordelijkheid van de ontvanger bij de uitgaven T.U.R.B.O. 2009 - 2010."— Transcript van de presentatie:

1 OCMW decreet bekeken vanuit het oog van de ontvanger De verantwoordelijkheid van de ontvanger bij de uitgaven T.U.R.B.O. 2009 - 2010

2 De verantwoordelijkheid van de ontvanger bij de uitgaven Inleiding Aansprakelijkheid - Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid in Taken Uitgaven – controle - verantwoordelijkheid De controle: Quid? Rapporteren/vaststellen verantwoordelijkheid Bijlagen Bronnen en Lijst afkortingen

3 Inleiding Aansprakelijkheid - Verantwoordelijkheid Wet algemeen Burgerlijk aansprakelijk Administratief-disciplinair Strafrechterlijk aansprakelijk Persoonlijk verantwoordelijk

4 Verantwoordelijkheid in TAKEN Algemeen –Limitatief ? –Gezag-hiërarchie ? In de wet omschreven –Geringe exploitatieuitgaven –Dringende hulp –Voogdij kinderen

5 Verantwoordelijkheid in TAKEN In de wet omschreven (vervolg) –Beheer gelden/goederen bewoner –IVA –Budgetbeheer –Diefstal of verlies

6 Verantwoordelijkheid in TAKEN Andere –Maaltijdcheques –L.O.I. –SBR –Voorschotten derden gelden –Frankeermachine

7 Uitgaven-Controle-Verantwoordelijkheid Algemeen Controle Verantwoordelijkheid

8 Uitgaven-Controle-Verantwoordelijkheid Algemeen Wettelijk kader Exploitatie versus investeringen Ambtshalve

9 Uitgaven-Controle-Verantwoordelijkheid Uitgaven en controle Visum Budgethouderschap Goedkeuring te betalen bedrag Dagelijks bestuur Betaling

10 Uitgaven en controle Visum Wat houdt het in ? Voorwerp Modaliteiten Vrijstelling en/of beperkingen

11 Visum Wat houdt het in ? Wettigheid, Regelmatigheid, Krediet opportuniteit netto kasstroom begin aankoopcyclus

12 Visum Voorwerp exploitatie en investeringen aanstellingen personeel individuele steun NIET: RMI, leefloon

13 Visum Modaliteiten voorwaarden, wijze waarop vrijstelling delegatie wanneer ? facultatieve voorlegging voorwaardelijk visum? NO WAY

14 Visum Vrijstelling en/of beperking grensbedrag sociale tewerkstelling wettelijke verplichtingen andere (art 159, ambtshalve)

15 Uitgaven en controle Budgethouderschap Titel 4, Hfdstk 4, afd 1 decreet Beheerscontrole –Procedures –Doelstellingen 2 niveau’s –Uitgave zelf –Budgethouder Meetbare doelstellingen

16 Uitgaven en controle Goedkeuring te betalen bedrag Taak budgethouder Geen controle verbintenis Delegatie goedkeuring

17 Uitgaven en controle Dagelijks bestuur definitie Raad WEL - NIET maximum bedrag t.o.v. visum ? Bevoegdheid (overheidsopdrachten)

18 Uitgaven en controle Betaling - Giraal dubbele handtekening –opdracht –uitvoering –delegatie enkele handtekening FB –thesauriebeheer –“afhaal”rekening, provisie controle implicatie handtekening FB

19 Uitgaven en controle Betaling - Chartaal centrale kas provisie registratie controle –kasverrichtingen –provisie –centrale kas

20 Uitgaven-Controle-Verantwoordelijkheid Uitgaven en verantwoordelijkheid Principe: Visum –verplicht en facultatief –afgeleverd –stipt, correct, tijd –moment van betaling? Uitzonderingen –weigering –waarnemend financieel beheerder –ambtshalve uitgaven, bijzonder ontvanger

21 De controle: Quid ? Wettigheidscontrole Regelmatigheidscontrole Realiteitscontrole en nazicht formele aspecten verantwoordingsstukken Kredietcontrole

22 De controle: Quid ? Wettigheidscontrole Wetgeving overheidopdrachten Eredienst Huurwetgeving Erfrecht Informatica BTW Honoraria notaris Eigen reglementen

23 De controle: Quid ? Regelmatigheidscontrole Handtekening Datum Boekhoudkundig (jaar, AC, aard, nummer) Rechthebbende !! Betaling (wijze, bedrag, geheel?) Correcties, berekening Financiering

24 De controle: Quid ? Realiteitscontrole, nazicht stukken Art 46 §4 OW Geen stukken Stukken bij werken, leveringen of diensten –vermelding op factuur –certificering –viseren –bestelbon –beslissingen m.b.t. overheidsopdrachten

25 De controle: Quid ? Realiteitscontrole, nazicht stukken (vervolg) Stukken bij verwerving onroerende goederen –raadsbeslissing –getuigschriften –bodemattest –afschrift akte –hypothecair getuigschrift –andere

26 De controle: Quid ? Realiteitscontrole, nazicht stukken (vervolg) Stukken i.v.m. personeelsuitgaven Stukken inzake toelagen –geen stuk nodig –wel stuk nodig –OCMW en toelagen –wet 14/11/1983

27 De controle: Quid ? Kredietcontrole Algemene regel Voorlopige kredieten Interne kredietaanpassing Budgetwijziging Gebruik investeringskredieten Artikel 159 Dienstjaar

28 Rapporteren en vaststellen van de verantwoordelijkheid Jaarrekening en de Kwijting Rapporten Beëindiging ambt

29 Rapporteren en vaststellen van de verantwoordelijkheid Jaarrekening en de Kwijting Goedkeuring jaarrekening –huidig (art 90 §2 §3 OW) –toekomstig Kwijting –huidig (art 89 §2 OW) –toekomstig Beroep (huidig – toekomstig)

30 Rapporteren en vaststellen van de verantwoordelijkheid Rapporten Financieel beheerder –artikel 167 –artikel 168 –artikel 164 §3 –artikel 170 §2 Budgethouder –artikel 169

31 Rapporteren en vaststellen van de verantwoordelijkheid Beëindiging ambt Artikel 89 §4 OW Artikel 83-87 BVR 17/12/1997 Artikel 171 decreet

32 VRAGEN ?


Download ppt "OCMW decreet bekeken vanuit het oog van de ontvanger De verantwoordelijkheid van de ontvanger bij de uitgaven T.U.R.B.O. 2009 - 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google