De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontvangst, opslag en distributie SMH

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontvangst, opslag en distributie SMH"— Transcript van de presentatie:

1 Ontvangst, opslag en distributie SMH
Les 16 september jh 2009

2 Stroomschema ontvangst
start Ontvangst goederen registratie Ingangs Controle Akkoord? nee afkeur ja Voorraad- beheer Centrale opslag jh 2009

3 Ingangscontrole bestaat uit
Controleren of de transportverpakking onbeschadigd is en deze mag ook geen vochtvlekken e.d. vertonen. Het registratienummer (voor handelsproducten bestaande uit 6 cijfers en de letters a of y) moet ten minste op de verpakking van een middel of de middelen van dezelfde type, zijn vermeld. De ontvangen hoeveelheid goederen moet met de bestelde hoeveelheid overeenstemmen Wat betreft de vervaldata (uiterste gebruiksdata): Bij voorkeur moeten producten van een soort en maat vanuit dezelfde partij worden afgeleverd. De produkten moeten van dezelfde of een recentere productie/sterilisatiedatum zijn dan eerder geleverde gelijke producten. De termijn waarbinnen de producten gebruikt kunnen worden moet aanmerkelijk langer zijn dan de termijn waarin de bestelde hoeveelheid zal zijn opgebruikt. Indien de verpakking van een indicator is voorzien dient deze in overeenstemming te zijn met het toegepaste sterilisatieproces en dient dan ook goed omgeslagen te zijn. jh 2009

4 Wanneer aan een of meer van deze voorwaarden niet wordt voldaan, moet direct de ter zake deskundige worden ingelicht. De producten moeten dan in quarantaine worden gehouden in een daarvoor gereserveerde opslagruimte, waarbij duidelijk moet zijn aangegeven dat de producten niet zijn vrijgegeven. Voor gebruik vrijgegeven produkten kunnen in het centraal magazijn als bulkvoorraad worden opgeslagen als de transportverpakking niet verbroken is. Als de transportverpakking geopend is, moeten de produkten direct in het magazijn voor steriele goederen (R5310) worden opgeslagen. Produkten die slechts in kleine hoeveelheden voor specifieke afdelingen worden aangeschaft, kunnen direct na vrijgifte aan de afdeling worden afgeleverd en daar in het magazijn voor steriele goederen worden opgeslagen jh 2009

5 Centrale opslag Transport Naar CSA Ingangs Controle Akkoord? nee
afkeur nee ja voorraadbeheer Opslag CSA registratie jh 2009

6 Opslag CSA inpak Transport naar sterilisator Beladings- Charge
sterilisatie Beladings- voorschrift Charge registratie voorraad- beheer Opslag steriele ruimte jh 2009

7 Naar inpak Opslag steriele ruimte orderverwerking Transport naar
gebruiker Reiniging desinfectie Ingangs Controle Akkoord? nee ja voorraadbeheer Opslag bij gebruiker jh 2009

8 Opslag bij gebruiker gebruik inpakken transport Ontvangst gebruikt
Verpakkings materiaal jh 2009

9 Reiniging & desinfectie Ontvangst Gebruikt Verpakkings Ingangs en
materiaal Ingangs en Functionaliteits controle Hergebruik toegestaan ja Reiniging & desinfectie nee afval einde jh 2009

10 Let dan wel op dat het onderdeel sterilisatie vervalt in dit geheel.
Dit stroom schema kan ook voor goederen gebruikt worden die steriel worden aangeleverd. Let dan wel op dat het onderdeel sterilisatie vervalt in dit geheel. jh 2009

11 vragen jh 2009


Download ppt "Ontvangst, opslag en distributie SMH"

Verwante presentaties


Ads door Google