De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Burenbemiddeling Gent Welzijnsoverleg 25 januari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Burenbemiddeling Gent Welzijnsoverleg 25 januari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Burenbemiddeling Gent Welzijnsoverleg 25 januari 2011

2 Inhoud 1. Voorbereidingen 2. Burenbemiddeling Gent 3. Bemiddelingsproces 4. Vrijwilligers 5. Stand van zaken

3 1. Voorbereidingen Juli 2009 onderzoeken mogelijkheid Burenbemiddeling in Gent Literatuurstudie  Wetenschappelijke literatuur  Handboeken/Draaiboeken  Evaluatiestudies Werkbezoeken

4 1. Voorbereidingen Stuurgroep  Samen met experten kreeg het project vorm tijdens verschillende stuurgroep vergaderingen. Lokale Politie Gent Stadsdiensten Universiteit Gent Advocatuur Parket Herstelbemiddeling Suggnomé VZW Coördinator Vlaams Brabant  Projectdossier werd samengesteld

5 2. Burenbemiddeling Definitie burenbemiddeling  Methode om conflicten aan te pakken  tussen buren  op vrijwillige basis  met behulp van een onpartijdige derde persoon Bemiddelenaars  Niet het werk van een rechter of politie-inspecteur  Faciliteren een gesprek  Creëren ruimte voor emoties zodat de buren samen op zoek kunnen gaan naar een oplossingen

6 2. Burenbemiddeling Doelstelling  Het bevorderen van de communicatie de verbondenheid de leefbaarheid  tussen buren in de stad Gent  dit met het oog op het stimuleren van de zelfredzaamheid van de burger ten aanzien van conflicten en ergernissen tussen buren.

7 2. Burenbemiddeling Welke conflicten?  Kleine ergernissen  Geluidshinder  Overhangende takken  Bamboe  Blaffende honden  Vuilnis,…  Hinderlijk parkeren Welke conflicten niet  Slagen en verwondingen  Drug of alcoholproblematiek  Psychische problemen

8 2. Burenbemiddeling Basisprincipes  Vrijwilligheid  Onpartijdigheid  Laagdrempeligheid Bemiddelen in de buurt Gratis  Vertrouwelijkheid

9 3. Het bemiddelingsproces Aanmelding  Direct en indirect  Nauwe samenwerking met diensten die reeds bemiddelen DienstDoelgroep HorecacoachHoreca StudentenpreventiecoachStudenten Stedelijke integratiedienstDoortrekkers en Roma Sociale dienst van Sociale Huisvestingsmaatschappijen Volkshaard, Goede Werkamnswoning, ABC cvba, De Gentse Haard, Huisvesting Scheldevallei, Woningent, Dienst Wonen en Woonfonds. GAS- bemiddelaarWanneer er een GAS is (+16 jaar) HerstelbemiddelingIedereen die belang heeft in een strafrechterlijke procedure (voor, tijdens en na) Dienst Wonen: woonwinkelsConflicten tussen huurders en verhuurders Lokale Politie GentWanneer er p.v. werd opgemaakt

10 3. Bemiddelingsproces Intake buur A  Uitleg over bemiddeling  Luisteren naar verhaal Telefonisch contact met buur B Intake buur B Bemiddelingsgesprek Nazorg

11 4. Vrijwillige bemiddelaars Waarom?  Onafhankelijk persoon  Reflectie “Wat een vrijwillige kan, kan ik ook”  signaal: conflicten kan je zelf aanpakken  Extra stimulans om tot compromis te komen  Verspreiden van bemiddelingsmethodiek

12 4. Vrijwillige bemiddelaars 24 vrijwilligers ingezet als bemiddelaar Gaan steeds per twee op stap Opleiding  5-dagen 2 delen: basismodule en uitdiepingsmodule Veel rollenspelen Stage: samen met coördinator

13 4. Vrijwillige bemiddelaars Ondersteuning  Intervisiebijeenkomsten  Follow-up gesprekken na iedere case  Bijscholing Afsprakennota  Taakomschrijving  Werkafspraken  Deontologische code

14 5. Stand van zaken Gestart juni 2010-dec 2010 124 aanvragen 81 dossiers in behandeling genomen 76 afgeronde zaken 44 aanmelders die bemiddeling wensen 15 buren B die bemiddeling weigerden 34 dossiers geleid tot oplossingen 26 bemiddelingen georganiseerd  20 positieve resultaten

15 Bedankt voor jullie aandacht


Download ppt "Burenbemiddeling Gent Welzijnsoverleg 25 januari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google