De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Cursus Analyse Schone Energieprojecten Analyse Broeikasgasemissie met RETScreen ® Software Fotocredit:

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Cursus Analyse Schone Energieprojecten Analyse Broeikasgasemissie met RETScreen ® Software Fotocredit:"— Transcript van de presentatie:

1 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Cursus Analyse Schone Energieprojecten Analyse Broeikasgasemissie met RETScreen ® Software Fotocredit: Environment Canada © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005.

2 Doelstelling Introductie van een methodologie voor het berekenen van reducties in broeikasgasemissies (BKG) Introductie van een methodologie voor het berekenen van reducties in broeikasgasemissies (BKG) Demonstreren van het RETScreen ® BKG-emissiereductie analysemodel Demonstreren van het RETScreen ® BKG-emissiereductie analysemodel

3 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Wat moet worden berekend? Jaarlijkse reductie in broeikasgasemissie Jaarlijkse reductie in broeikasgasemissie  Referentiesituatie (normaal gesproken conventionele technologie) versus voorgestelde situatie (Schone Energietechnologie)  Eenheden: tonnen CO 2 per jaar  CH 4 en N 2 O emissie wordt omgezet naar equivalente CO 2 emissies in termen van globale opwarmpotentie

4 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Hoe wordt dit berekend? RETScreen ® past de jaarlijkse reductie aan om rekening te houden met transmissie & distributieverliezen en transactiekosten voor BKG-credits (Versie 3.0 of hoger) RETScreen ® past de jaarlijkse reductie aan om rekening te houden met transmissie & distributieverliezen en transactiekosten voor BKG-credits (Versie 3.0 of hoger) Jaarlijkse BKG-emissiereductie (t CO 2 ) BKG- emissiefactor Referentie situatie (t CO 2 /MWh) BKG- emissie factor emissie factor Voorgestelde situatie (t CO 2 /MWh) Jaarlijks geleverde energie eindgebruiker(MWh) - = x

5 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. RETScreen ® Analysemodel BKG-emissiereductie Gestandaardiseerde methodologie ontwikkeld door NRCan i.s.m. het United Nations Environment Programme (UNEP), het UNEP RISØ centrum voor Energie, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling (URC) en het Prototype Carbon Fund (PCF) van de Wereldbank Gestandaardiseerde methodologie ontwikkeld door NRCan i.s.m. het United Nations Environment Programme (UNEP), het UNEP RISØ centrum voor Energie, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling (URC) en het Prototype Carbon Fund (PCF) van de Wereldbank Gevalideerd door een team specialisten uit overheid en industrie Gevalideerd door een team specialisten uit overheid en industrie

6 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Type analyse Standaard analyse: RETScreen ® gebruikt automatisch standaardwaarden van het IPCC en industrie voor: Standaard analyse: RETScreen ® gebruikt automatisch standaardwaarden van het IPCC en industrie voor:  CO 2 equivalente factoren voor CH 4 and N 2 O  CO 2, CH 4, en N 2 O emissies voor normale brandstoffen  Omzettingsrendementen voor brandstoffen naar warmte en elektriciteit Specifieke analyse: de gebruiker specificeert deze waarden Specifieke analyse: de gebruiker specificeert deze waarden Door gebruiker gedefinieerde analyse: de gebruiker vult de BKG-emissiefactoren direct in (Versie 3.0 of hoger) Door gebruiker gedefinieerde analyse: de gebruiker vult de BKG-emissiefactoren direct in (Versie 3.0 of hoger)  Brandstoffen en omzettingsrendementen worden niet gespecificeerd

7 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Bepalen van baseline Verschillende baselines voor BKG-emissiereductie berekeningen: Verschillende baselines voor BKG-emissiereductie berekeningen:  Historische statische baseline (alle bestaande opwekkingscapaciteit)  Historische statische baseline gebaseerd op recente ontwikkelingen  Historische statische baseline gebaseerd op uitbreidingsplannen  Toekomstige marginale dynamische baseline  Andere RETScreen ® staat één verandering toe in de baseline gedurende de loop van het project (versie 3.0 of hoger) RETScreen ® staat één verandering toe in de baseline gedurende de loop van het project (versie 3.0 of hoger) Kan worden gebaseerd op internationale, nationale of sub- nationale gebieden Kan worden gebaseerd op internationale, nationale of sub- nationale gebieden Wordt nog steeds over onderhandeld via het Kyoto Protocol Wordt nog steeds over onderhandeld via het Kyoto Protocol De gebruiker moet zijn keuze voor de baseline kunnen verdedigen en moet de emissiereductie niet overschatten De gebruiker moet zijn keuze voor de baseline kunnen verdedigen en moet de emissiereductie niet overschatten

8 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. RETScreen ® Faciliteerd het Kyoto Protocol, CDM en JI- Projecten Clean Development Mechanisme (CDM) Projecten: Clean Development Mechanisme (CDM) Projecten:  Geïndustrialiseerde landen of bedrijven die investeren in BKG-emissiereductie projecten in ontwikkelingslanden verdienen credits met deze projecten Kleinschalige CDM projecten kunnen vereenvoudigde baselinemethoden gebruiken Kleinschalige CDM projecten kunnen vereenvoudigde baselinemethoden gebruiken  Elektriciteitsprojecten ≤ 15 MW  Energiebesparingsprojecten met besparingen ≤ 15 GWh per jaar Joint Implementation (JI) Projecten: Joint Implementation (JI) Projecten:  Geïndustrialiseerde landen of bedrijven verdienen BKG-emissiereductiecredits door te investeren in een land dat doelstellingen heeft voor de reductie in emissies onder het Kyoto Protocol (Annex 1 landen)  Projecten vinden vaak plaats in landen met een economie in transitie CDM en JI projecten moeten “additionaliteit” aantonen – emissiereductie die uitgaat boven resultaten in het referentie (baseline) scenario CDM en JI projecten moeten “additionaliteit” aantonen – emissiereductie die uitgaat boven resultaten in het referentie (baseline) scenario

9 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005.

10

11 Conclusies RETScreen ® berekent de jaarlijkse BKG-emissiereductie voor een schone energieproject, door te vergelijken met een referentiesysteem RETScreen ® berekent de jaarlijkse BKG-emissiereductie voor een schone energieproject, door te vergelijken met een referentiesysteem Gemakkelijk te gebruiken, maar voor grotere projecten moet de gebruiker het referentie (baseline) scenario nauwkeurig definiëren Gemakkelijk te gebruiken, maar voor grotere projecten moet de gebruiker het referentie (baseline) scenario nauwkeurig definiëren Het model houdt op het niveau van pre- haalbaarheidsstudies rekening met nieuw opkomende regelgeving onder het Kyoto Protocol Het model houdt op het niveau van pre- haalbaarheidsstudies rekening met nieuw opkomende regelgeving onder het Kyoto Protocol Om geloofwaardigheid te bewaren, moet de gebruiker de BKG-emissiereductie van het voorgestelde project niet overschatten Om geloofwaardigheid te bewaren, moet de gebruiker de BKG-emissiereductie van het voorgestelde project niet overschatten

12 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Vragen? Fotocredit: Environment Canada www.retscreen.net


Download ppt "© Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Cursus Analyse Schone Energieprojecten Analyse Broeikasgasemissie met RETScreen ® Software Fotocredit:"

Verwante presentaties


Ads door Google