De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goal Attainment Scaling (GAS)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goal Attainment Scaling (GAS)"— Transcript van de presentatie:

1 Goal Attainment Scaling (GAS)
Meten van effectiviteit van revalidatiebehandeling is problematisch vanwege heterogeniteit patiënten Participatie vaak individuele zaak Revalidatieprogramma is gericht op de individuele patiënt Evaluatiemethoden zijn gericht op de gemiddelde patiënt Het meten van de effectiviteit van een revalidatiebehandeling kan de nodige problemen opleveren vanwege de heterogeniteit van de beperkingen van de patiënt en verwachte uitkomsten. Met name op het niveau van participatie zijn de doelen sterk afhankelijk van de leefstijl en ambities. Standaard methodes zijn moeilijk toe te passen. Een voorbeeld: voor een bepaalde patiënt is het zelfstandig rondrijden in een rolstoel een triomf terwijl dit voor de ander gezien wordt als een grote mislukking. Hier komt nog bij dat een revalidatieprogramma gericht is op de individuele patient terwijl de evaluatiemethoden gericht zijn op de gemiddelde patient. Sharon Bouwens

2 Wat is GAS? Instrument voor het meten van de mate waarin een behandeldoel behaald is Individuele uitkomstmaat met een gestandaardiseerde score zodat statistische analyses mogelijk zijn Meerdere doelen per patiënt Doelen zijn specifiek voor de patiënt GAS is een methode om de mate waarin een patient zijn doelen heeft behaald te scoren. Iedere patiënt heeft zijn eigen uitkomstmaat maar wordt gescoord op een gestandaardiseerde manier zodat statistische analyses mogelijk zijn.

3 Opbouw 5-puntsschaal a priori bepalen welke uitkomst als ‘succesvol’ wordt gezien Verwachte niveau ‘0’ Iets beter dan verwacht ‘+1’ Veel beter dan verwacht ‘+2’ Iets minder dan verwacht ‘-1’ Veel minder dan verwacht ‘-2’ De GAS wordt uitgezet op een 5-puntsschaal. Het is belangrijk om op voorhand de te verwachte uitkomst vast te leggen, dus die uitkomst die als succesvol wordt gezien. Er zijn twee manieren om het verwachte niveau te scoren, dit niveau op 0 stellen of beginnen bij 0 en het verwachte niveau op +2 stellen. Doelen kunnen verder gewogen worden om zodoende aan te geven in welke mate een doel belangrijk is voor de patient en dus de nadruk van de behandeling of moeilijkheid van het doel.

4 De stappen Doelen voor behandeling bepalen
Eventueel belang van de doelen wegen Kies de follow- up periode Bepaal verwacht einddoel van de behandeling (=0) Bepaal de 5 scoringsmogelijkheden per doel Bepaal na follow- up de Goal Attainment Score Interview de patient om de probleemgebieden te identificeren. In de periode voorafgaand aan het team zien alle disciplines de patient en wordt gekeken waar de therapie op ingezet kan worden in overleg met de patient. Stel met het team een set van prioriteit doelen samen evenals een eindtijd geeft een gewicht aan het doel bijvoorbeeld op het gebied van importantie en moeilijkheid. 0-4 niet belangrijk/moeilijk tot extreem belangrijk/moeilijk zo objectief en observeerbaar mogelijke doelen baseline is meestal -1 of de patient moet zo slecht zijn dat die alleen nog maar kan stijgen

5 Probleemgebied: aankleden Gewicht: 1 Veel lager dan verwacht niveau
Niet in staat zichzelf aan te kleden Lager dan verwacht niveau Kleedt bovenste extremiteiten aan met maximale hulp van anderen* Verwacht niveau Kleedt boven en onderste extremiteiten aan met minimale hulp. Wel hulp bij orthese** Hoger dan verwacht niveau Kan ook orthese met minimale hulp aandoen Veel hoger dan verwacht niveau Kan zich volledig zelfstandig aankleden Vrouw van 22 jaar met hersenletsel Heeft drie doelen: Geheugen (2) Aankleden (1) Eten (1)

6 Doelen veranderen/bijstellen
Beloop doelen Bijstellen na veranderd inzicht Ibiza model Roger Greenwood, maatschappelijk werker in Engeland Will I live? Will I walk? Will I work? Will I go to Ibiza? Doelen worden soms ook bijgesteld als patiënt inzicht krijgt in bepaalde beperkingen Sharon Bouwens

7 Voordelen GAS Sluit goed aan bij de manier van werken in de praktijk
Aanscherpen van revalidatie doelen Individueel bepaalde doelen Doelen kunnen veranderen Responsiviteit goed De GAS zorgt er voor dat we onze huidige manier van werken wat meer structureren. Het is dus niet zozeer een andere manier van denken. Het enige puntje is dat je handigheid moet krijgen in het opstellen van de doelen, maar uit onderzoek is gebleken dat je daar steeds sneller in wordt en dat het niet extra veel tijd kost.

8 Nadelen GAS Training nodig in het toepassen van GAS
Toepassen als evaluatiemethode in onderzoek is nog niet geaccepteerd (geen harde maat) Kritiek op rekenmethode Doelen bijstellen Onafhankelijk beoordelaar om eindniveau te bepalen. Anders gekleurd door eigen team.


Download ppt "Goal Attainment Scaling (GAS)"

Verwante presentaties


Ads door Google