De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Christendom in Europa.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Christendom in Europa."— Transcript van de presentatie:

1 Christendom in Europa

2 Terugkeer van het christendom
Na de Grote Volksverhuizing was het Christendom (de r.k.kerk) vrijwel uit Europa verdwenen (allen nog in Italië en Groot Brittanië) Van daaruit werd Europa gekerstend Tactiek -eerst de heersers bekeren -verbinden van het christendom met heidense elementen -gedwongen bekering met behulp van de Frankische legers (waren als eersten bekeerd)

3 Bekering van de Franken
Clovis werd als eerste bekeerd -verhaal staat in het boek -let op parallel met bekering Constantijn Waarom bekeerde Clovis zich -hij had de kerk nodig (geestelijken de enige ontwikkelde mensen) voor zijn bestuur -kerkelijke hiërarchie model voor bestuurs organisatie -meer eenheid door aan te sluiten bij de Gallo-Romeinse elite

4 De katholieke kerk Kerk had Clovis ook nodig -hulp bij verspreiding christendom -bescherming van de kerk Organisatie Paus ↓ ↓ Regulieren Seculieren Kloosterordes kerkelijke hiërar- chie

5 Seculieren Hoge geestelijken -kardinalen→leiden de kerk -aartsbisschoppen→besturen een land -bisschoppen→besturen een bisdom Zij zijn van adel en zijn ook leenman Lage geestelijken -(dorps)pastoors→besturen een parochie -kapelaans→helpen de pastoors Zij komen uit de boerenstand Alle seculieren zijn priester -mogen niet trouwen -gewijd en daardoor bevoegd kerkelijke handelingen te verrichten (mis opdragen, sacramenten toedienen)

6 Regulieren Er zijn verschillende kloosterordes (mon- niken en nonnen) genoemd naar hun stichter b.v Benedictijnen,Dominicanen,Franciscanen Verschillende regels, maar overeenkomsten -leven in een klooster o.l.v. een abt/abdis -3 regels (gehoorzaamheid,zuiverheid en armoede) -ora et labora→ -boeken overschrijven ↓ -boeken versieren 6x/dag bidden -wetenschap

7 Vervolg taken kloosterlingen
-reizigers onderdak verlenen -zieken verzorgen -onderwijs geven -land bewerken -geloof verspreiden (missionarissen) Via giften en eigen werk konden kloosters erg rijk worden

8 Verspreiden van het geloof
In 650 ging Willibrordus naar het gebied van de Friezen -bouwde in Utrecht een kerk -maakte Utrecht tot centrum van de kerk in Nederland -werd door de Friezen uiteindelijk verdre- ven naar Luxemburg In 716 ging Bonifatius naar Nederland -zet het werk van Willibrordus voort (ook in Duitsland) -wordt in 754 bij Dokkum door de Friezen vermoord

9 Karel de Grote Karel breidden zijn rijk sterk uit, maar ook het christendom M.n. de Saksen (o.l.v. Widukind) verzet- ten zich hevig In 804 Widukind gedoopt (onder dwang) →einde aan het verzet van de Saksen Karel stelt het systeem van de tienden in (10% van de oogst naar de kerk)

10 Karolingische Renaissance
Herstel van de Grieks- Romeinse cultuur -verzamelen en bewaren oude geschriften -ontwikkelen van een nieuwe drukletter -uitbreiding van onderwijs via kloosters -bouwen in Romeinse stijl (Romaans)

11 kloosterordes

12 Boeken overschrijven

13

14 Ora et labora

15 kloosters

16

17

18 nonnen

19 Willibrordus

20 Willibrordus in Utrecht

21 Bonifatius

22 Bonifatius bij Dokkum vermoord

23 Oorlogen met de Saksen

24

25 kloosterscholen

26 Romaanse stijl


Download ppt "Christendom in Europa."

Verwante presentaties


Ads door Google