De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen stoppen we huiselijk geweld. Paul Wolbink zaal 0140,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen stoppen we huiselijk geweld. Paul Wolbink zaal 0140,"— Transcript van de presentatie:

1 Samen stoppen we huiselijk geweld. Paul Wolbink zaal 0140, 15. 30- 16
Samen stoppen we huiselijk geweld! Paul Wolbink zaal 0140, u.

2 Oplossingsgericht werken in de forensische psychiatrie, bij Huiselijk Geweld.
Kan dat?

3 Wat gaan we doen: Op de eerste plaats: bezin je op wat straks maakt dat je zegt: dat was zinnig en leuk en zorg daar dus voor! Filmpje evt. Cijfertjes Snelle aanpak Hoe doen we dat in Tilburg Wat is ons aanbod daar Oplossingsgericht werken

4 Huiselijk geweld 2e oorzaak niet-natuurlijke dood (na ongevallen)
Ruim 40 % incidenteel 10% structureel

5 Cijfers - Onderzoek Ministerie van Justitie:
2006: incidenten HG op inwoners Schatting: vrouwen, kinderen en mannen thuis mishandeld (schatting 80 vrouwen overlijden) kinderen per jaar verwaarloosd, mishandeld en seksueel misbruikt (schatting dat kinderen jaarlijks overlijden) Slechts 12% komt bij de politie terecht Slechts in 6% van de gevallen aangifte

6 Omvang huiselijk geweld district Tilburg 2008
1129 politiemutaties (regiobreed: 3414!) 201 aangiften (regiobreed: 668) Onderzoek in 2005 wijst uit dat dit een topje van de ijsberg is. Waarschijnlijk is er sprake van huiselijk geweld bij 1 op de 10 gezinnen

7 Plegers: Man: 80% Vrouw: 20% Slachtoffer/ pleger > niet zwart / wit
Uitgangspunt SHG: meerzijdige partijdigheid

8 Geweldspiraal Geweld neigt naar: Escalatie Herhaling
Cyclus, meer en intenser geweld Belang van vroegtijdig ingrijpen!!

9 Deelnemers overleggen:
Veiligheidshuis Tilburg Openbaar Ministerie Politie Bureau Jeugdzorg/AMK Reclassering Nederland Maatschappelijk werk (IMW en Juvans) Slachtofferhulp Bocht Steunpunt Huiselijk geweld GGZ Novadic Kentron MEE (Brabant Noord en regio Tilburg)

10 Taken in de samenwerking
Motiveren Advies en consultatie Problematiek in kaart brengen Hulpverlening op gang brengen Crisisinterventie Meersporenaanpak

11 Nieuwe plegeraanpak in Midden-Brabant:
Nieuw aanbod GGZ Breburg & Novadic-Kentron directe motivatie en toeleiding (ook civiel!) Sluitende afspraken Politie/ OM/ Reclassering/ hulpverlening Drang en dwangkader!! GGZ en NK zijn bezig om een aanpak te maken welke gericht is op het individu, het gezin wordt betrokken en het effect van groepstherapie wordt ingezet. Samen met NK, RN OM SHG en politie zijn we aan het kijken naar afdoeningsmaatregelen die passend zijn voor huiselijk geweld. Het OM bekijkt richtlijnen wanneer een pleger naar de PR zitting moet of naar TOM (ernstig letsel, recidive en bij licht letsel naar TOM) Ook wordt er gekeken of er meer van de mogelijkheid van trainingen opleggen via de TOMzitting gebruik gemaakt kan worden. Bijv. de agressietraining van RN bij lichte feiten maar ook langdurige trainingen zoals de plegeraanpak van GGZ en Novadic Kentron

12 Wanneer wordt het IHG ingezet?
Ernstig Huiselijk Geweld, Recidive, Ernstige dreiging, Huisverbod.

13 Wat zijn onze doelen? Preventie
Doorleiding naar (hulpverlenings)instanties Casemanagement Specifieke taak bij huisverbod, 1 jaar volgen.

14 Hoe verloopt de aanmelding en aanpak?
- Intake overleg Huiselijk Geweld. Frontoffice Huiselijk Geweld. Samen met onze ketenpartners! Outreachend.

15 Specifieke van inzet N-k, GGZ:
nergens zo aanwezig in steunpunt en outreachende aanpak Gemeenschappelijke aanpak Snelle afstemming over wat de beste plek is Ook gezamenlijke behandeling mogelijk

16 Behandelaanbod FPP Therapiegroep Niet meer door het lint.
(Psycho)therapie, w.o. Partnergroep, Cognitieve GedragsTherapie, EMDR, Dramatherapie, Systeemtherapie, incl. werken met opstellingen. Ook is er ruimte voor diagnostiek, medicatieconsultatie, psycho-educatie. En voor consultatie intern en extern. Spreekuur Huiselijk en Seksueel Geweld voor cliënten, omgeving en behandelaren. Vroege aanpak in de zin van beginnen met behandeling in detentie/ TBS of mensen in (voor-)arrest is mogelijk.

17 Ervaringen tot nu toe Effecten nog niet meetbaar maar zeker voelbaar!

18 Oplossingsgericht in gesprek:
Wat zou dit gesprek nuttig maken Wat zou aan bod moeten komen Hoe helpt het slaan/ dreigen/ schreeuwen je bent erg gevoelig? Niet tekorten en problemen omarmen maar werken aan verantwoording en oplossing Wat zijn opvangmogelijkheden voor JOU Wat heb je al geprobeerd En hoe doe je dat met de kinderen Hoe kreeg je het voor elkaar om het die keer NIET te doen Komplimenten

19 Wie mag jou wat vertellen? Wie vertelt jou wat?
Stel je voor, over een jaar, … Hoe ziet je wereld er uit als deze problemen opgelost zijn Wat zou je willen houden Wanneer lijkt het soms al even zo Wanneer zouden je kinderen merken dat het beter gaat Hoe zou je aan je kinderen merken dat het beter gaat Als je nu op 3 zit ….. Daadwerkelijk betrekken van partners

20 Wat zijn jullie ervaringen / vragen?

21 Samen stoppen we huiselijk geweld! Dank voor jullie aandacht


Download ppt "Samen stoppen we huiselijk geweld. Paul Wolbink zaal 0140,"

Verwante presentaties


Ads door Google