De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fit-4-work Een aanpak van G4-SZW, GGD en UWV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fit-4-work Een aanpak van G4-SZW, GGD en UWV"— Transcript van de presentatie:

1 Fit-4-work Een aanpak van G4-SZW, GGD en UWV
Dr. Erik Ruland, consultant voor publieke gezondheidszorg Programmamanager Gezonde Wijkaanpak, Gemeente Den Haag Kwartiermaker G4 Consortium Fit-4-work

2 Inhoud Aanpak SEGV in de G4, voorbeeld Den Haag Fit-4-work
Evaluatiestudie Fit-4-work MKBA ex ante Conclusie

3 Waarom?

4 Aanpak langs 4 ‘sporen’:
De vicieuze cirkel doorbreken.

5 Den Haag: Meerjarenplan ‘Samen Gezond’
29 organisaties integraal: 4 sporen 5 thema’s: overgewicht, depressie, roken, eenzaamheid, long- en hartvaatziekten budget: € 24 mln.

6 Spoor 4. Kunnen meedoen 1. Onderwijs: terugdringen schoolverzuim (VSV)
taalvaardigheid, bestrijding analfabetisme 2. Beroep/werk: re-integratie: Fit-4-work 3. Inkomen: armoedebestrijding 4. Participatie: Wmo-beleid

7 Stapeling van ongunstige factoren in krachtwijken

8

9 Stapeling naar werksituatie

10 % inwoners met hoog risico op depressie of angststoornis: stapeling onder uitkeringsgerechtigden

11 2. Fit-4-work G4 initiatief van Sociale diensten, UWV en GGD’en
Doelgroep: ‘granietenbestand’, psychische klachten, sociale problemen (schulden) Implementeren van IPS: ‘individual placement en support’ Praktische randvoorwaarden, o.a.: Een beperkte caseload van 50 cliënten per klantmanager (normaal > 100) Geen lange wachttijden voor GGZ-interventies en andere interventies (bv schuldhulpverlening) Toegang tot beide cliëntvolgsystemen (in zorg en in sociale sector) waar nodig

12 IPS leidt tot snellere werkhervatting

13 Fit-4-work Aanpak (primair proces): IPS, werk als medicijn
integrale diagnostiek cliënt centraal, aanbod eromheen GGZ en leefstijlprogramma’s werk en participatie ondersteuning op werkplek wijkgericht Praktische randvoorwaarden, o.a.: Een beperkte caseload van 50 cliënten per klantmanager (normaal > 100) Geen lange wachttijden voor GGZ-interventies en andere interventies (bv schuldhulpverlening) Toegang tot beide cliëntvolgsystemen (in zorg en in sociale sector) waar nodig

14 Ontwikkelingsfasen Fit-4-Work
Probleemanalyse en doelgroepselectie Omvang doelgroep: ± in Den Haag Pilot R’dam (n=200); internationale literatuurstudie Samenwerking met EUR, SWA, SEO, e.a. Wetenschappelijke trial in G4: n=1500 Procesevaluatie Effectevaluatie (gezondheid en uitstroom) Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) Raad van Advies (o.a. min. SZW, VWS) Landelijk interpretatie uitkomsten MKBA

15 Wat betekent dit concreet?

16 3. Evaluatiestudie Fit-4-work
Uitvoering door: Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg SWA Rotterdam Evaluatie bestaat uit 3 delen: Formatieve evaluatie (zijn doelen van F4W bereikt?) Effect evaluatie (wat is de (kosten-) effectiviteit van F4W?) Summatieve evaluatie (welke elementen dragen bij aan effectiviteit F4W?) Gerandomiseerd experiment met twee armen: Interventiegroep  F4W interventie Controle groep  standaard re-integratie

17 Opzet studie effectevaluatie
Aanmelding Randomisatie Fit-4-Work interventie Standaard re-integratie traject 1e meetmoment (nulmeting) 2e meetmoment (12 mnd) 3e meetmoment (24 mnd)

18 Gegevensverzameling Primaire uitkomstmaten: Interview van deelnemers
Ervaren psychische gezondheid Werkhervatting (beëindiging van uitkering vanwege betaalde arbeid) Gedeeltelijke werkhervatting (werk in beschermde situatie) Sociale participatie Interview van deelnemers Baseline (nulmeting), 12 maanden, 24 maanden Data records Sociale diensten en UWV

19 4. MKBA ex ante van Fit-4-work
Kosten en baten komen o.a. bij de volgende actoren terecht: Cliënten Omgeving van cliënten (familie, buurt) Uitvoerders: gemeente (SZW), UWV Re-integratie bedrijven, schuldhulpverleningsinstanties Werkgevers Verdrongen werknemers (voorzover van toepassing) Zorgverzekeraars Overige maatschappij (belastingbetaler)

20 Van interventie naar kosten en baten
Bron: Kok e.a. (2011)

21 IPS kan leiden tot meer regulier werk
Bron: Michon e.a. (2011)

22 Voor doelgroep met psychische klachten: gebruik extramurale zorg neemt eerst toe en daarna af, t.o.v. niet/onregelmatig werkenden Bron: Bush et al. (2009)

23 Voorbeeld kosten en baten analyse

24 5. Conclusie MKBA is zeer complex
Doelgroep, interventie en intermediaire effecten moeten scherp omschreven zijn Gevoeligheidsanalyses geven marges in uitkomsten aan Opzet van Fit-4-work in G4 biedt een unieke kans om via een MKBA ex post veel te leren over rendementen van een integrale aanpak


Download ppt "Fit-4-work Een aanpak van G4-SZW, GGD en UWV"

Verwante presentaties


Ads door Google