De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontstaansreden Formulierenbrigade (1)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontstaansreden Formulierenbrigade (1)"— Transcript van de presentatie:

1 Zijn de sociaal raadslieden blij met een Formulierenbrigade in Schiedam?

2 Ontstaansreden Formulierenbrigade (1)
Toename van wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid Verminderde toegankelijkheid tot de meeste regelingen en voorzieningen gecompliceerde aanvraagformulieren, - eisen omtrent eventueel te overleggen documenten - toegenomen digitalisering - te bewaken termijnen - aan te voeren argumenten / een goed verhaal

3 Ontstaansreden Formulierenbrigade (2)
Niet gebruiken voorzieningen voor mensen die toch al van een minimum inkomen moeten rondkomen draagt bij tot een verslechtering van hun kwetsbare financiële positie. De toegang tot het sociale zekerheidsstelsel is extra lastig voor mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.  

4 Positionering Formulierenbrigade
Het werk van de Formulierenbrigade wordt gezien als een toevoeging aan de reguliere hulpverlening. Nauwe samenwerking met de bestaande organisaties en instellingen (o.m. Humanitas, Maatsch. Werk, Ouderenwerk, Raadslieden. Geen link met sociale dienst voor burger Ondergebracht bij de afdeling Inkomen Spreekuur op locatie in de wijk of huisbezoek Samenwerking in de stad Mobiliteit optimaal

5 Doelstelling 1. Het invullen van allerhande formulieren voor en het beantwoorden van vragen van alle burgers binnen de gemeente Schiedam. 2. Bevorderen zelfredzaamheid burgers. 3. Werkgelegenheidsproject voor klanten met een wwb-uitkering.

6 Bemensing Mensen uit de WWB Mbo-niveau, gemotiveerd en sociaal
Via stage mbvu naar verloning 110% wml Max. 21 maanden Opleiding (maatwerk) en uitstroom Coaching en teamwork

7 Medewerkers Formulierenbrigade

8 Resultaten 2008 aanloopjaar, 2009 bestaansrecht 19 brigadiers opgeleid
6 uitstroom, 3 uitval Opleidingen en stages gestructureerd 20% afname niet gebruik 2500 formulieren en 850 overige diensten Bekendheid!

9 Samenwerking met Instituut sociaal raadslieden
Werving en selectie Scholing regelingen en voorzieningen Bespreking casuïstiek Training communicatieve vaardigheden Intervisie

10 Wat kost het? De formulierenbrigade wordt bekostigd uit het “Werk deel” (verloning, huisvesting, opleidingen, personele kosten management). Op basis van 10 formatie plaatsen, coordinator, adm medewerkster en coach was in 2008 € ,= begroot. Inzet ISR in begroting opgenomen met tijdelijk aanvullende compensatie uren tbv ISR.

11 Sterke kanten Afname niet gebruik met 20%
2500 formulieren en 850 overige diensten Uitstroom 10 brigadiers naar regulier werk Verbeterde doorverwijzingen van/naar ISR Ad hoc ondersteuning balie ISR Gecombineerde scholing actualiteiten Meer signaleringen (indiv.problemen, inkomens, klachten, doorloop aanvragen) Van projectstatus naar structureel

12 Minder sterke kanten Voortdurende instroom / doorstroom brigadiers drukt de kwaliteit. Voortbestaan mogelijk onder druk wegens bezuinigingen Armoedeval brigadiers wel beperkt echter nog aanwezig Uitval brigadiers te hoog

13 Casus 1. Mw belt naar de gemeente. Kan haar huis niet uit wegens ziekte. Veel dringende problemen. Afspraak wordt gemaakt met formulieren brigade. Tijdens huisbezoek blijkt dat mw al lange tijd een zeer beperkt inkomen heeft. Voorts zijn er schulden en lijkt mw vereenzaamd. Er wordt contact opgenomen met maatsch. Werk en er worden stappen gezet om het inkomen te verbeteren.

14 Casus 2. In het wijkcentrum komt een cliënt met vragen over een huurschuld. Deze is ontstaan doordat er een tijd geen inkomen is geweest. Een uitkeringsaanvraag is al maanden in behandeling. Er wordt contact opgenomen met de consulent en client kan een voorschot krijgen. Toegezegd wordt dat de aanvraag spoedig wordt afgehandeld. De verhuurder wordt gevraagd even geduld te hebben.

15 Bedankt voor uw aandacht….
Vragen ?


Download ppt "Ontstaansreden Formulierenbrigade (1)"

Verwante presentaties


Ads door Google