De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WATERSLAG ECSWA (Enhancement of containerised freight flows on small waterways) PERSMEETING Engelen - ‘s Hertogenbosch 26 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WATERSLAG ECSWA (Enhancement of containerised freight flows on small waterways) PERSMEETING Engelen - ‘s Hertogenbosch 26 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 WATERSLAG ECSWA (Enhancement of containerised freight flows on small waterways) PERSMEETING Engelen - ‘s Hertogenbosch 26 november 2008

2 Overzicht van de Partners Publieke Partners  Waterwegen en Zeekanaal NV  INCODELTA  NV De Scheepvaart Privé Partners  Mercurius Scheepvaart  Barge Terminal Tilburg  Pro-Log  Multimodaal Coördinatie en Adviescentrum Projectcoördinator  Buck Consultants International

3  Project wordt gesubsidieerd door Interreg IIIB NWE

4 Achtergrond  Kleine waterwegen (klasse 2 en 3) boeten in aan economisch belang in  Te weinig schaalvoordelen  Verdwijnen van de Kempenaars (en spitsen) uit de vaart.  Een verbreding/verdieping van de kleinere kanalen vergt een grote financiële inspanning van de overheid. Dit is tevens slechts een oplossing op langere termijn.

5 Projectbeschrijving  Ontwikkeling van een innovatief duwbakconcept  Schaalvergroting door gebruik van 2 aan elkaar gekoppelde eenheden  Beide eenheden hebben eigen aandrijvingsmechanisme om afzonderlijk door de kleine sluizen te kunnen varen  Verdubbeling laadcapaciteit (schaalvoordelen) moet tot voordeligere vrachttarieven leiden  In principe kunnen zowel containers als (droge) bulklading vervoerd worden.

6 Welke doelen streeft Waterslag na?  Bestaande capaciteit van kleine waterwegen optimaal benutten  realistische oplossing (beperkte investeringen) op korte termijn om de kleinere kanalen meer geschikt te maken voor vrachtverkeer  Opwaarderen van kleine waterwegen als vestigingslocatie voor de industrie  Stimuleren van een (transnationale) modal shift van wegvervoer naar binnenvaart en reductie van de congestie in de mainports  Versterken van verbindingen tussen mainports en achterland door de creatie van dikkere goederenstromen  Promoten van innovatie in transport en logistiek  Grote voordelen met minimale investeringen!

7 Waterslaggebied

8 Werkwijze  Looptijd: januari 2006 – december 2008 Actie 1 Inventaris van waterweginfrastructuur Actie 1 Inventaris van waterweginfrastructuur Actie 2 Marktpotentieel Actie 2 Marktpotentieel Actie 3 Logistiek concept Actie 3 Logistiek concept Actie 4 Regionaal-economische Meerwaarde Actie 4 Regionaal-economische Meerwaarde Actie 5 Subsidiëring duwvaartcombinaties Actie 5 Subsidiëring duwvaartcombinaties Actie 6 Test Run Actie 6 Test Run Actie 7 Business Plan: Definiëring van exploitatieframework Actie 7 Business Plan: Definiëring van exploitatieframework Actie 8 Communicatie en verspreding resultaten Actie 8 Communicatie en verspreding resultaten

9 Marktpotentieel  Sterke interesse bij de verladers voor het Waterslag-concept  Potentiële stromen in Zuid-Nederland en Vlaanderen:  Meer dan 2.500.000 ton droge bulk  Meer dan 2.500.000 m³ zand  Meer dan 14.000 TEU OF  Meer dan 185.000 vrachtwagenritten p/a (1 vrachtwagen = 20 ton; 1,5 TEU of 50 m³)

10  Waterslag draagt bij tot huidige en toekomstige regionaal-economische ontwikkeling projectgebied  Waterslag draagt bij tot de realisatie van de Extended Gateway  Stimulans voor bijkomende bedrijvigheid  Waterslag levert winst op voor mobiliteit, economie en milieu  Tabel (zie volgende dia) Onderzoek regionaal-economische meerwaarde

11 Legende: ++ = effect van >2% + = effect van <2% - = negatief effect

12  Openbare aanbesteding voor het uitvoeren van verschillende pilots in Vlaanderen en Zuid-Nederland  2 pilots werden geselecteerd en ontvangen subsidie voor een deel van de kosten (ombouw- en opstartkosten)  Uitvoerders investeren uiteraard ook zelf in concept  Pilots moeten technische en commerciële haalbaarheid aantonen Proefvaart

13 Pilot Duo Kemp  Vlaamse pilot  Looptijd: 1 maart 2008 – eind november 2008  Vervoerde lading: Containers, zand, steenkool, kalksteen en betonnen paaltjes  Na afloop pilot effectief 3 maanden containers + 3 maanden bulk  Voorbeeldtrajecten:  Containers: Antwerpen - Herent – Antwerpen (Kanaal Leuven- Dijle)  Steenkool: Antwerpen – Mol (Kempense Kanalen)  Zand: Overpelt – Rumst (kempense Kanalen); Kallo – Aalst (Dender); Dessel – Niel (Kempense Kanalen)  Betonnen paaltjes: Rijkevorsel – Bruinisse (Kempense Kanalen)  Kalksteen: Ampsin Neuville – Rijkevorsel (Kempense Kanalen)  Demonstratie: 10 april 2008 jl. te Battel

14 Pilot Van Berkel Shipping  Nederlandse pilot (Inland Terminal Veghel)  Looptijd: 2 juni 2008 - december 2008  Vervoerde lading: Containers  Na afloop pilot effectief 3 maanden containers gevaren  Na 2 inloopfases nu in derde fase, waarbij koppelverband zelfstandig de sluizen passeert  Voorbeeldtrajecten:  Veghel – Rotterdam – (Veghel Zuid-Willemsvaart)  Weldra ook andere bestemmingen, waaronder Tilburg (Wilhelminakanaal)  Demonstratie: 26 november te Engelen !!

15 Belangrijkste resultaten pilots  Grote interesse bij verladers!  2 bemanningsleden volstaan voor koppelverband  Besparing bemanningskosten  Voordeel ten tijde van tekort aan varend personeel  Aansturen op definitieve aanpassing Belgische bemanningsvoorschriften! (In Nederland reeds toegestaan)  Besparing brandstof:  Laadcapaciteit x2; verbruik brandstof x1,5  25% besparing

16  Schuttingstijd:  NL: Koppelverband kan in één keer versast worden (naast elkaar)  Schutten duurt slechts 10 min extra  VL: Schepen moeten apart versast worden  Extra wachttijd  Vaartijd: beperkte vertraging  Aantal reizen per week blijft behouden  Beide schepen kunnen gelijk geladen en gelost worden  (ont)koppelen:  VL: manueel  fysiek zware arbeid  NL: Electrisch  Gekoppeld varen is vooral lonend als de afstand voldoende groot is Belangrijkste resultaten pilots

17 Voorlopige conclusies pilots  Waterslag zorgt voor een optimale benutting van de capaciteit van de kleine waterwegen  Waterslag biedt schaalvoordelen  neerwaarts effect op vrachttarieven  Waterslag is technisch en commercieel haalbaar

18 Wat nog zal volgen  Opvolging en rapportage pilots  Opstellen business plan  basis zijn voor andere dienstverleners om met de exploitatie van het Waterslag-concept te beginnen.  Verspreiding resultaten  Definitieve aanpassing Belgische bemanningsvoorschriften?

19 Meer informatie?  www.ecswa.org www.waterslag.org  Project Manager: Dhr. Willy Robijns Waterwegen en Zeekanaal NV Tel.: +32 3 860 62 72 E-mail: willy.robijns@wenz.be


Download ppt "WATERSLAG ECSWA (Enhancement of containerised freight flows on small waterways) PERSMEETING Engelen - ‘s Hertogenbosch 26 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google