De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het erf van de toekomst Jan Broos Brooswater B.V..

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het erf van de toekomst Jan Broos Brooswater B.V.."— Transcript van de presentatie:

1 Het erf van de toekomst Jan Broos Brooswater B.V.

2 Broos Water B.V. Kennis- en adviesbureau gespecialiseerd in projecten gericht op het terugdringen van emissies uit de omgeving naar oppervlaktewater en bodem. Specialisten voor het ontwikkelen van producten, diensten en projecten. Flexibele schil voor projectuitvoering en detacheren Onderzoek, advies, training, communicatie, toezicht En beleidsontwikkeling, projectmanagement

3 Aanleiding / vertrekpunt
Beleid: Europese Kaderrichtlijn Water, Deltaprogramma, Nationaal Waterplan Wet- en regelgeving: Activiteitenbesluit Milieubeheer, Waterwet, Meststoffenwet Landbouw: Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW) en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) Rijk: Certificering landbouw Waterschappen: in 2027 nulemissie, horizontale handhaving Landbouw staat voor grote milieuopgaven! Verbeteren waterkwaliteit, voldoende zoet water Vergroening en verduurzamen van de landbouw

4 De landbouw Het merendeel van de bedrijven valt onder Activiteitenbesluit (circa ) Maatregelen toepassen om aan milieu-eisen te voldoen Schaalvergroting zal (versnelt) doorzetten: Veehouderij: ±  ± bedrijven Gemiddeld verhard opp.: ± m2  ± m2 Bijna 16 miljoen m2 erfverharding per jaar vervangen/aanleggen Alles in asfalt: ruim 4 miljoen ton asfalt per jaar Veel verandering in bedrijfsvoering (mechanisatie, automatisering) Groei door afschaffen melkquotum (Mestverwerking volgende uitdaging)

5 Activiteitenbesluit

6 Ontwikkelingen in landbouw
Schaalvergroting (gevolg: grotere bedrijven en erven); Toename mechanisatie en automatisering; Steeds strengere milieuregels (de vervuiler betaalt); Inkomen (deels) afhankelijk van vergroening en verduurzaming; Behoefte aan stimulerende en motiverende maatregelen; Toename van oppervlakte verharding op bedrijven Toename milieumaatregelen Win-win situatie nastreven

7 Voorbeeld: stro als onderlaag
Perssap uit snijmaïs kan niet meer afstromen naar omgeving Voederwaarde blijft in het voer Praktische winst!

8 Het erf van de toekomst Ontwikkelen van kansrijke en concrete maatregelen / innovaties voor het erf: Terugdringen emissies en op termijn nulemissie; Deeloplossingen en totaaloplossingen; Voor de praktijk: haalbaar, betaalbaar, stimulerend en motiverend; aansluiten bij bedrijfsomstandigheden; Voor overheden voldoende effectief en zekerheid onafhankelijk van agrariër

9 Het erf van de toekomst Duurzame maatregelen / innovaties die betrekking hebben op: Erfinrichting Afwatering Zuiveren / hergebruik Locatie voor opslag voer en mest Automatisch schoonhouden van erfdelen Verharding

10 Verharding Ontwikkelen / toepassen van innovatieve verhardingen
Inrichting, afschot en afwatering Verharding in relatie met wet- en regelgeving goede landbouwpraktijk andere thema’s (bijv. energie)

11 Project In samenwerking met agrariërs, LTO, overheden en (landbouw)bedrijfsleven: Ontwikkelen erf van de toekomst Inrichten voorbeeld- / demonstratiebedrijf Ontwikkelen keurmerk / label Haalbaarheidsonderzoek / praktijktesten Trainingen Praktijkonderwijs Communicatie (o.a. beurzen, website, brochure)

12 Project U kunt meedoen! Wat vragen wij: Wat krijgt u:
Expertise van bouw en verharding Affiniteit met agrarische sector Investeren in tijd en geld Wat krijgt u: U doet in de VIP-room mee Exposure en spin-off

13 Het erf van de toekomst WAAROM MOEILIJK DOEN ALS HET SAMEN KAN


Download ppt "Het erf van de toekomst Jan Broos Brooswater B.V.."

Verwante presentaties


Ads door Google