De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Breuken en (grote) kommagetallen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Breuken en (grote) kommagetallen"— Transcript van de presentatie:

1 Breuken en (grote) kommagetallen
Ria Brandt en Anouk Zuurbier

2 Programma Inspiratie uit de praktijk van Breuken en kommagetallen
Leerlijn breuken Vlot rekenen met breuken en kommagetallen Toepassen: afronden grote kommagetallen Doelen: Rekenbewust vakonderwijs in de praktijk; Kennis nemen van de leerlijn breuken en in het bijzonder de (grote) kommagetallen; Leren hoe je bewust aandacht kunt besteden aan kommagetallen in de les.

3 Inspiratiemiddagen RBVO
Inspiratiemiddagen rekenen in andere vakken op Beroepsonderwijs aan Zee door Anouk Zuurbier.

4 Opgave biologie

5 Zorg en welzijn BB 2011

6 Economie van KB 4 Welke problemen moeten leerlingen oplossen. Het inkomen (bnp) per hoofd bedraagt 931,25 dollar per jaar. Hoe is dit getal berekend? © CPS Onderwijsontwikkeling en advies

7 Uiterlijke verzorging BB 2011

8 Vraag Engels Leerdoel voor een les Engels: Vandaag leren jullie wat am en pm betekenen zodat jullie aan het eind van de les op de Engelse manier kunnen klokkijken . Mijn leervraag: is dit ook een rekenprobleem / rekenmoment / rekenkans? Hoe kan ik dit goed uitleggen aan leerlingen zonder dat ze verdwalen in de getallen?

9 Hoeveel % goed in BB 3e klas 2012?

10 Komma getallen start 1F  2F
Begrip en betekenis; Bekende kommagetallen (geld, maten) vergelijken, ordenen; Komma’s zetten Pilot rekentoets Examen landbouw breed vmbo GL Iets vertellen over komma en punt op de rekenmachine. Hoort bij vak thuis. 3,50 : 0,50 = GC Openingslezing Reehorst 2007

11 Hoofdlijnen (uit ERWD)
Hoofdlijnen in rekenwiskundige ontwikkeling Begripsvorming Ontwikkelen van oplossingsprocedures Vlot leren rekenen (oefenen, automatiseren en memoriseren ) Flexibel toepassen van kennis en vaardigheden Bron: Anouk: terugvallen op de begripsvormingsniveau (kwartaal met kwart cirkel, horen ze al te weten, maar in de vierde klas moet ik dit opnieuw vertellen  zelfvertrouwen) GC Openingslezing Reehorst 2007

12 Leerlijn breuken Breukentaal Verdeelsituaties
De helft, een kwart, meer dan jij Gelijknamig maken van breuken Relatienetwerk Procenten, kommagetallen, verhoudingen Beredeneren van bewerkingen Vermenigvuldigen en delen 6 x ½= : ½ = Stimuleren van het ontwikkelen bij procedures 2 ½ : 3 ¾ = 10 : 15 = 2 : 3 = 2/3 3,50 : 0,50 = 7

13 Relatienetwerk Eenvoudige stambreuken, decimale getallen, percentages en verhoudingen uit het hoofd en vlot in elkaar kunnen omzetten. Schrijf ½ als een decimaal getal. Druk ½ uit in een percentage. 1 van de 2 mensen is een man. Welk deel van de mensen is een man? Eenvoudige stambreuken (½ , ¼ , 1/10 ), decimale getallen (€ 0,50, € 0,25, € 0,10), percentages (50%, 25%, 10%) en verhoudingen (1 op de 2, 1 op de 4, 1 op de 10) in elkaar omzetten.

14 Benoemde en onbenoemde breuken
Breuken verbonden aan een context. Voor kommagetallen relatie met meten en geld. Benoemde breuken horen bij 1F. Bij 2F horen ook eenvoudige kale breuken.

15 Hoeveel % goed in BB 3e klas 2012?
13% 5% 66%

16 Kommagetallen kunnen plaatsen
op een getallenlijn, zowel globaal als precies ((lege) getallenlijn of schaallijn). 1,295 gram, waar staat de pijl op de weegschaal dan ongeveer? 1,5 liter in de kan, tot waar is dat ongeveer? Waar ligt 0,7 of 0,25 op de getallenlijn tussen 0 en 1?

17 Vergelijken en ordenen
Elementaire kommagetallen kunnen vergelijken en ordenen: Geldbedragen, gewichten, lengtes ordenen Wat is meer: 0,2 of 0,02? 27,8 is dat meer of minder dan 26,9? Zet op volgorde: 7,5; 75; 7,05 Dit wordt in het PO weinig aangeboden. Aandachtspunt voor VO. Anouk: verplaatsen komma bij miljarden GC Openingslezing Reehorst 2007

18 Vlot rekenen: in één keer hardop!
0,25 + 0,75 = 1,35 - 0,2 = © CPS Onderwijsontwikkeling en advies

19 Automatiseren/memoriseren
0,75 : 3 = 1/2 + 1/4 = 1,5 + 1,05 = 12,6 + 5,4 = 9 x 0,25 = 70 : 5 = STOP Hier ingaan op de strategieen die men gebruikt heeft. Verschillen die ook bij lln aanwezig zijn. Ook oplossen met de getallenlijn © CPS Onderwijsontwikkeling en advies

20 Toepassen: afronden (1)
Een getal kunnen afronden op een aantal decimalen en weten in welke situatie welke afronding relevant is: Rond 13,4 af op een geheel getal. Rond 13,4 af op een tienvoud. Rond het getal op de rekenmachine af op: één decimaal twee decimalen drie decimalen Antwoorden 13, 10 0,2; 0,24; 0,236 © CPS Onderwijsontwikkeling en advies

21 Afronden (2) Een getal kunnen afronden op een veelvoud van 1, 10,
100, 1000, afronden op ‘mooie’ getallen. 4862 m³ gas is ongeveer 5000 m³ In een land wonen inwoners. Welke afronding is het meest geschikt om in een reisgids te vermelden? 12 miljoen 12,2 miljoen 12,151 miljoen Antwoord: 12 miljoen of 12,2 miljoen. © CPS Onderwijsontwikkeling en advies

22 Het decimale positiestelsel
Weten hoe ons decimale positiestelsel is opgebouwd met hele getallen en kommagetallen en de betekenis en waarde van cijfers en hun plaats in kommagetallen kennen. Hoe vaak past 0,01 in 1? en in 10? en in 100? Welk cijfer staat op de plaats van de honderdsten in het getal 425,36? Als we nu verder tanken, welk cijfer verandert dan het eerst? Welk bedrag reken je dan contant af? Hoeveel is de 2 waard in 5,2 miljoen? filmpje GC Openingslezing Reehorst 2007

23 Examen Economie KB 2013 GC 2007 01 17 Openingslezing Reehorst 2007
Anouk bespreekt met de deelnemers deze examenopgaven en wat ze zoal is tegengekomen bij de correctie. GC Openingslezing Reehorst 2007

24 Doel bereikt? Evaluatie
Rekenbewust vakonderwijs in de praktijk; Kennis nemen van de leerlijn breuken en in het bijzonder de (grote) kommagetallen; Leren hoe je bewust aandacht kunt besteden aan kommagetallen in de les. Dankjewel voor je aandacht!


Download ppt "Breuken en (grote) kommagetallen"

Verwante presentaties


Ads door Google