De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scenariomodel basisonderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scenariomodel basisonderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Scenariomodel basisonderwijs
Presentatie: Tiny Rompen

2 Doel van het scenariomodel
Informatie over samenstelling van Scenariomodel Hoe werkt het het scenariomodel Wat betekent het voor de regionale inzichten? Na afloop ruimte om aanvullende vragen te stellen.

3 Strategisch Personeelsbeleid
Het scenariomodel voor leerlingenprognoses en formatieramingen vormt een onderdeel van Strategisch Personeelsbeleid. ‘Regeren is immers vooruitzien’ ‘Meerdere scenario’s mogelijk bij meerjarenformatieplan’

4 Doel Scenariomodel Doel van het scenariomodel is om scholen een instrument in handen te geven waarmee zij zelf een meerjaren personeelsplanning kunnen maken voor de korte termijn. Twee componenten: een leerlingenprognose een formatieraming (in FTE en in €) Uitgangspunt is dat schoolleiders/bestuurders zelf scenario’s kunnen doorrekenen.

5 Data: mogelijkheden en beperkingen
Voor het scenariomodel zijn ‘openbare’ data gebruikt van DUO, CBS en het PBL: DUO: leerlingengegevens, naar leeftijdsklasse en pc4 (2011) DUO: leerlingengegevens, naar leeftijd en gewicht CBS: bevolkingsgegevens, naar leeftijd en pc4 CBS: bevolkingsgegevens, naar leeftijd en gemeente PBL/CBS: bevolkingsprognose, naar leeftijd en gemeente

6 Korte termijn prognose
Het scenariomodel sluit aan bij het PvE van de VNG, en gaat uit van de regionale bevolkingsprognose van PBL/CBS. Aannames over: de instroom van leerlingen (4 jaar) belangstellingspercentage van 4 t/m 7 jarigen prognose van het aantal 4-jarigen in het ‘voedingsgebied’ de doorstroom van leerlingen doorstroomfactoren o.b.v. telgegevens uit het verleden Gewichten lopen mee in de prognose

7 Ontwikkeling basisgeneratie 4-12, 2011-2016

8 Ontwikkeling basisgeneratie 4/5, 2011-2016

9 Het scenariomodel: Handleiding
Systeemvereisten: minimaal Excel 2007 en Acces 2007 Enige vaardigheid met excel en draaitabellen

10 Keuze bestuur of gemeente

11 Prognose Basisgeneratie

12 Raming van het aantal formatieplaatsen (FTE)
Formatieraming O.b.v. de leerlingenprognose kan een formatieraming worden gemaakt. Daarbij zijn twee opties: Raming van het aantal formatieplaatsen (FTE) uitsplitsing naar functiegroep (directie, leraren, oop) aanname is dat de ‘leerling/leraar’ ratio’s constant blijven Raming van het personele budget (GELD) sluit aan bij de bekostigingssystematiek van OCW (GELD-model van PO-raad) gaat uit van de landelijke GGL (basisscenario), en biedt de mogelijkheid om met schoolspecifieke GGL te rekenen. onderscheid 7 bekostigingscomponenten

13 Formatieraming in FTE 13

14 Raming Personele budget
14

15 Scenario’s en resultaten
Standaardtabellen Basisgeneratie Bevolkingsprognose, naar leeftijdsklasse Scenario’s leerlingenprognose: demografische ontwikkeling belangstellingspercentages c.q. marktaandelen doorstroomfactoren Formatieraming: controle/correctie van formatiegegevens (FTE) keuze voor schoolspecifieke GGL

16 Hoe kan de samenwerking in de regio verder vorm krijgen
Ervaringen Wie heeft al met het scenariomodel gewerkt ? Regionale gegevens versus informatie over eigen bestuur? Hoe kan de samenwerking in de regio verder vorm krijgen


Download ppt "Scenariomodel basisonderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google