De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een schooldag van de Medische Hulpverlening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een schooldag van de Medische Hulpverlening"— Transcript van de presentatie:

1 Een schooldag van de Medische Hulpverlening
Symposium 16 februari 2011 drs. Jorine Juffermans, arts MPH

2 Onderwijs volgens didactische as
Introductiecollege, hoorcollege (IC, HC) Zelfstudieopdrachten (ZSO) Werkgroepen (WG-a of WG-b) Responsiecollege (RC) Practicum (PR)  3 dagen op school + 2 dagen zelfstudie

3 4 leerlijnen door alle 4 jaren heen
De medische leerlijn De communicatieve leerlijn De onderzoeksleerlijn (toepassen onderzoeksresultaten in de praktijk) De reflectieve leerlijn

4 Het medisch proces Klacht/probleem Differentiële diagnose
Anamnese Lichamelijk onderzoek Differentiële diagnose Eventueel aanvullend onderzoek Diagnose Behandeling

5 Het eerste jaar Blok 1: het medisch proces
Blok 2: van klacht naar diagnose Blok 3: vitale functies Blok 4: bewaken van vitale functies Elk blok duurt 10 weken en eindigt met een of meerdere toetsen.

6 E-learning Als nieuwe opleiding geen last van de wet van de remmende voorsprong. Zoveel mogelijk ‘blended learning’ met de modernste middelen. In het eerste blok: e-learning module EHBO

7 Blok 3: vitale functies Thema’s Ademhaling (2 weken)
Circulatie (2 weken) Bewustzijn en temperatuur (2 weken) Triage (1 week)

8 Voorbeeld schooldag Wat Begin Eind HC 8.50 10.25 WG-b 10.40 12.15 PR
12.20 13.55 RC 14.50 15.35 Hierin alleen de medische leerlijn opgenomen.

9 Hoorcollege

10 Hoorcollege

11 Zelfstudieopdracht

12 Bespreken ZSO’s en soms een toepassingsopdracht
Werkgroep-b Bespreken ZSO’s en soms een toepassingsopdracht ZSO In welk deel van het hart bevindt de elektrische prikkel zich ter hoogte van de P-top, het QRS-complex, het ST-segment en de T-top? In sommige afleidingen wijst het QRS-complex voornamelijk naar beneden en in andere wijst deze juist naar boven. Waar hangt dit mee samen? Waarvan is de amplitude (hoogte) van de toppen afhankelijk? Waaraan kun je zien of er sprake is van een geleidingsstoornis? Hoe kun je de hartfrequentie berekenen aan de hand van een ECG? Toepassingsopdracht Beschrijf en beoordeel de ECG-strookjes die jullie tijdens de WG ontvangen.

13 Practicum Practicum ‘onderzoek hart en ECG’
Inspecteren: kleur van de patiënt, houding, CVD, oedeem, dyspnoe. Palperen: ictus cordis. Percuteren: hartgrenzen. Ausculteren: het beluisteren van de verschillende harttonen en souffles. In tweetallen oefenen jullie in het toepassen van deze technieken. Tevens aandacht voor rapportage. LO (bij medestudent) ECG maken (bij medestudent) en beoordelen Rapportage

14 Responsiecollege

15 Toetsen Kennis (juist/onjuist + casus) Medisch rekenen
Toepassing van kennis Medisch-technische vaardigheden Communicatieve vaardigheden

16 Toetsvragen Juist Onjuist

17 Toetsvraag 1 Casus Een 24-jarige man is gevallen tijdens het mountainbiken. Hij is met zijn borstkas op het stuur terecht gekomen. Door de pijn durft hij bijna geen adem te halen. Aan de hand van de pijn kan een onderscheid gemaakt worden tussen een kneuzing en een fractuur van de ribben. Juist / onjuist

18 Toetsvraag 2 (vervolg casus)
Ribfracturen kunnen een pneumonie tot gevolg hebben. Juist / onjuist

19 Toetsvraag 3 Een anamnese begint meestal met een gesloten vraag.
Juist / onjuist

20 Toetsvraag 4 Bij adductie van het been beweegt de voet zich van de mediaanlijn af. Juist / onjuist

21 Toetsvraag 5 Rotatie van de wervelkolom gebeurt met name lumbaal.
Juist / onjuist

22 Toetsvraag 6 Bij het lichamelijk onderzoek van de buik hoort de auscultatie als laatste te gebeuren. Juist / onjuist

23 Toetsvraag 7 Casus Er ligt een man op straat. Hij beweegt niet. Je denkt dat hij bewusteloos is. Als eerstehulpverlener let je eerst op mogelijk gevaar. Juist / onjuist

24 Toetsvraag 8 (vervolg casus)
Voordat je de ademhaling controleert, moet je eerst de pols tellen. Juist / onjuist

25 Toetsvraag 9 (vervolg casus)
Het bewustzijn moet je controleren door het toedienen van een pijnprikkel. Juist / onjuist

26 Toetsvraag 10 (vervolg casus) Je komt uiteindelijk tot de conclusie dat hartmassage noodzakelijk is. Tijdens hartmassage moet je de handpalm links van het borstbeen plaatsen. Juist / onjuist

27 Antwoorden Juist 2 – 7 Onjuist 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 9 - 10

28

29 Om wie gaat het?

30 De eerste studenten Met welke motivatie ben je aan de BMH begonnen?
Welke verwachtingen had je?

31 De eerste studenten Waarom heb je niet voor de HBO-V gekozen?
Wat vertel je op een feestje als men vraagt hoe het onderwijs eruit ziet?


Download ppt "Een schooldag van de Medische Hulpverlening"

Verwante presentaties


Ads door Google