De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Melden verzuim en voortijdig schoolverlaten. Waarom onderzoek Lissabondoelstelling terugdringen aantal jongeren zonder startkwalificatie Verkennend onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Melden verzuim en voortijdig schoolverlaten. Waarom onderzoek Lissabondoelstelling terugdringen aantal jongeren zonder startkwalificatie Verkennend onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Melden verzuim en voortijdig schoolverlaten

2 Waarom onderzoek Lissabondoelstelling terugdringen aantal jongeren zonder startkwalificatie Verkennend onderzoek in 2007 onvoldoende aandacht voor belang tijdige melding Preciezer in kaart brengen situatie rond melden en verzuim (adm, proces en cultuur)

3 Wat is onderzocht In welke mate voldoen (kwantitatief niet mogelijk om te bepalen) Wat zijn de oorzaken van niet melden Analyse van het administratieve proces Verwerving van de gegevens Aggregatie van de gegevens Interventie op basis van de gegevens 33 scholen VO en 33 afdelingen BVE

4 Conclusies Een kwart van de onderzochte BVE afdelingen - bij vo drie kwart - kon het proces voldoende borgen. (BVE drie kwart dus niet, VO een kwart niet) Wel verbetering t.o.v. vorig jaar. VO instellingen doen dat beter dan BVE Veelal systeem problemen

5 Type systeemproblemen Gebrekkige administratieve organisatie Frequentie van inzicht in de resultaten van de registratie te gering Niet gericht op signaleren van termijnen Niet gericht op inzicht en verbetering van het grotere geheel Onduidelijke verantwoordelijkheden sterk persoonsafhankelijk

6 Wat zagen wij bij BVE Verwerving Variatie aan systemen Striktheid van het toepassen is niet sluitend Overstap tussen schoolsoorten onduidelijk Overstap tussen opleidingen vaak ook onduidelijk in het vizier

7 Wat zagen wij bij BVE Aggregatie Verwerking van de gegevens vindt meestal wel dagelijks plaats echter de aggregatie wisselt sterk. Veelal wekelijks Vaak complex om tot overzicht en inzicht te komen Aggregatie leidt vaak ook niet tot signalering van overschrijding van de wettelijke termijnen.

8 Wat zagen wij bij BVE Interventie Pedagogische interventie vaak langdurig in de tijd en niet afgestemd op wettelijke termijnen Wettelijke interventies w.o.3 daagse melding van leerplichtige lln veelal niet bekend bij onderwijzend personeel ZAT overleg veelal niet tijdig en afdoende Weinig aangrijpingspunten voor evaluatie en sturing

9 Wat kan beter Inzicht in aard en omvang van verzuim, vsv (kort cyclisch) Inzicht in de voortuitgang op opleidings - afdelingsniveau. (kort cyclisch) Interne organisatie rondom verzuim en vsv Effectiviteit relatie met de ketenpartners

10


Download ppt "Melden verzuim en voortijdig schoolverlaten. Waarom onderzoek Lissabondoelstelling terugdringen aantal jongeren zonder startkwalificatie Verkennend onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google