De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Blik op Capelle vanuit landelijk perspectief Over Kantelen en Eigen Kracht Martijn Schut, adviseur Stimulansz 19 november, Capelle aan den IJssel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Blik op Capelle vanuit landelijk perspectief Over Kantelen en Eigen Kracht Martijn Schut, adviseur Stimulansz 19 november, Capelle aan den IJssel."— Transcript van de presentatie:

1 Blik op Capelle vanuit landelijk perspectief Over Kantelen en Eigen Kracht
Martijn Schut, adviseur Stimulansz 19 november, Capelle aan den IJssel

2 ‘Armoede’ Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau, gezondheid, zelfredzaamheid, wonen en leefomgeving. Het toekomstperspectief is een belangrijk onderscheidend kenmerk, vooral in situaties waarin niet of nauwelijks uitzicht is op werk of verandering van leefsituatie. Gemeente: inwoners met inkomen tot …% van het sociaal minimum Aandacht schenken aan zaken als maatwerk, persoonlijke ondersteuning en coaching bij het beheren van persoonlijke administratie. Daarnaast kunnen we de relatief geringe betekenis van allerlei publicaties in krant en brief noemen, zeker in relatie tot een persoonlijke aanpak.

3 Armoede in Nederland 6,8%

4 60% binnen drie jaar uit armoede
Lage opleiding en laag inkomen? Dan 12 jaar langer ziek en 3 tot 5 jaar korter leven

5

6 Aanmeldingen schuldhulpverlening

7 Wie melden zich voor schuldhulpverlening
Meer werkenden… Met hogere inkomens Meer ouderen en jongeren

8 Rijk versus gemeenten Gemeenten: maatwerk Rijk: inkomensbeleid
Aandacht schenken aan zaken als maatwerk, persoonlijke ondersteuning en coaching bij het beheren van persoonlijke administratie. Daarnaast kunnen we de relatief geringe betekenis van allerlei publicaties in krant en brief noemen, zeker in relatie tot een persoonlijke aanpak. Rijk: inkomensbeleid Gemeenten: maatwerk

9 Regeerakkoord + €100 mln. voor armoedebestrijding (gemeentefonds)
2015: huishouduitkeringstoets Langdurigheidstoeslag niet meer categoriaal Ruimere mogelijkheden kortingspas Hogere arbeidskorting oplopend tot €500 per jaar in 2017 Renteaftrek voor restschulden op hypotheek (max. 5 jaar) Gemeentelijke inkomensvoorziening chronisch zieken en gehandicapten (Wmo, WWB of nieuwe wet) Zorgpremie niet inkomensafhankelijk. Zorgtoeslag blijft Participatiewet per 1 januari 2014 Niets over schuldhulpverlening

10 Budget 2012 2013 2014 2015 e.v. Bijzondere bijstand + €60 mln
Schuldhulp-verlening - €20 mln

11 Kantelen

12 Voorbeelden kanteling
Breda ‘…slechts aanspraak bestaat op bijzondere bijstand als de belanghebbende voldoende besef van verantwoordelijkheid heeft getoond en een beroep op eigen netwerk, sociale omgeving of voorliggende voorzieningen niet mogelijk is geweest.’ Daarbij wordt bijvoorbeeld een kringloopwinkel of marktplaats ook als voorliggende voorziening gezien. Roermond Voor alle aanvragers een plan Ede Eerst waardevolle bezittingen verkopen Amersfoort Minimacoach St. Leergeld Huisbezoeken Beverwijk Maatschappelijk nuttige activiteiten

13 Vergroten zelfredzaamheid
Vis of hengel? Wortel of stok? Opvoeden of voorlichten?

14 Digitalisering

15 Aan de knoppen draaien

16 Aan de knoppen draaien Armoede beleid Gemiddelde inkomensgrens: 111%
50% gemeenten kijkt boven max. inkomensgrens nog naar draagkracht 9% hanteert lagere vermogensgrenzen dan bij WWB levensonderhoud 18%: mensen met schulden komen eerder in aanmerking voor minimaregelingen. (Benchmark Stimulansz)

17 Aan de knoppen draaien Armoede beleid Stroomlijning werkproces
Inzet vrijwilligers Digitaal aanvragen Uitvoering door fondsen Steekproefsgewijs controleren Ambtshalve verstrekken

18 Aan de knoppen draaien Armoede beleid
15% gemeenten: bijzondere bijstand voor aanschaf tweedehands goederen. 27%: langdurigheidstoeslag als voorliggende voorziening voor bijstand duurzame gebruiksgoederen. Geen bijzondere bijstand voor medische kosten

19 Vragen of opmerkingen? Hoezo bezuinigen? Investeren!
Is er al koffie? Kan de gemeente het alleen? Voldoet onze gemeente al aan de wet? Wat een pauperpoint presentatie Eigen schuld dikke bult Ik kan rustig gaan slapen Schuldhulpverlening loont! Ik kantel van m’n stoel! 19 19


Download ppt "Blik op Capelle vanuit landelijk perspectief Over Kantelen en Eigen Kracht Martijn Schut, adviseur Stimulansz 19 november, Capelle aan den IJssel."

Verwante presentaties


Ads door Google