De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederlandse Politieacademie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederlandse Politieacademie"— Transcript van de presentatie:

1 Nederlandse Politieacademie Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften “Wet Mulder” Paul Enkelaar

2 Aanleiding ‘Wet Mulder’
Nederlandse Politieacademie De politie moest óók bij lichte verkeersvergrijpen steeds de ‘dader van het strafbare feit opsporen’ en ‘bewijzen’ aandragen Bovendien moest vaak via de kentekenhouder de identiteit van de bestuurder (de ‘dader’) worden vastgesteld, om die daarná te horen De werkdruk in verband met eenvoudige verkeersovertredingen werd ook bij de parketten onevenredig groot Bij niet betaling van transactie- of schikkingsvoorstel Openbaar Ministerie moest de verdachte ter zitting worden opgeroepen (doch verscheen meestal niet …) Na de veroordeling was het binnenkrijgen van een opgelegde geldboete vaak een lastige en tijdrovende zaak

3 Afhandeling via ‘Wet Mulder’
Nederlandse Politieacademie ‘Etisch neutrale overtredingen’ zijn ondergebracht in een bijlage van de Wet Mulder en worden ‘gedragingen’ genoemd Strafrecht en strafvordering zijn hierop niet van toepassing. (Daarmee verdwenen óók bevoegdheden zoals aanhouding en inbeslagneming) Na geconstateerde gedragingen mogen ‘aangewezen ambtenaren’ - als zelfstandig handelend overheidsorgaan - ‘sancties’ opleggen via een ‘beschikking’ Zij doen dit meestal door het uitreiken van een ‘aankondiging van beschikking’. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau verstuurt de formele beschikking Een beschikking heeft het ‘vermoeden van rechtmatigheid’, waardoor de betrokkene moet aantonen dat de opgelegde sanctie onterecht is. Hiervoor moet een ‘begin van bewijs’ worden aandragen

4 Procesverloop STRAFRECHT Overtreding ▼ Verdachte Proces-Verbaal
Nederlandse Politieacademie STRAFRECHT Overtreding ▼ Verdachte Proces-Verbaal Transactievoorstel of dagvaarding Veroordeling door rechter Boete Hoger beroep rechtbank Cassatie bij Hoge Raad WET MULDER (WAHV) Gedraging ▼ Betrokkene Beschikking ▼ Sanctie Beroep op Officier van Justitie Beroep op kantonrechter (éérst zekerheid stellen door betaling sanctiebedrag) Hoger beroep gerechtshof (Als sanctie > €70)

5 Bekeuren op kenteken Nederlandse Politieacademie De aanpak van op kenteken geconstateerde gedragingen (snelheid, rood licht, fout parkeren enz.) is veel eenvoudiger geworden Degene op wiens naam het kenteken staat wordt automatisch de ‘betrokkene’ en is verantwoordelijk voor de betaling van de sanctie. Als een aanhangwagen wordt gefotografeerd wordt de tenaamgestelde van dát kenteken automatisch de betrokkene De kentekenhouder blíjft de betrokkene. Wel kan hij de bestuurder van het voertuig machtigen om - namens hem - in beroep te gaan tegen de opgelegde sanctie Een kentekenhouder moet maar zien óf en hóe hij zijn geld terug krijgt van degene die de gedraging pleegde

6 Soms onmiddellijke betaling
Nederlandse Politieacademie Er kan door een politieambtenaar onmiddellijke betaling worden geëist van de op te leggen sanctie én/óf nog niet betaalde sancties uit het verleden als de betrokken bestuurder: - geen bekende woon- of verblijfplaats heeft in Nederland - wél een bekend adres heeft, maar nog onbetaalde sancties op zijn naam heeft staan Als aan de vordering niet wordt voldaan mag het voertuig van de bestuurder worden meegenomen of weggetakeld. Deze maatregel wordt ‘inbewaringstelling’ genoemd De kosten van vervoer en bewaring zijn voor de eigenaar en komen bovenop de te innen sanctie(s) Het voertuig hoeft geen eigendom van de betrokken bestuurder te zijn

7 Dwangmiddelen bij niet betalen
Nederlandse Politieacademie Als blijkt dat iemand sancties niet voldoet volgen eerst aanmaningen met verhogingen van het bedrag Als dit niet werkt wordt men geregistreerd en kan er - na toestemming van het OM of de kantonrechter - pér geval ‘dwang’ worden toegepast om de gelden binnen te krijgen Inneming van het rijbewijs (gedurende 4 weken) Buitengebruikstelling van het voertuig (gedurende 4 weken) Gijzeling van de betrokkene (gedurende 1 week) Verschillende dwangmiddelen kunnen na elkaar worden toegepast Deze maatregelen zijn niét ter vervanging van de sanctie. Die blijft gewoon bestaan Als iemand wordt aangetroffen met de auto van zijn baas of buurman wordt dát voertuig buiten gebruik gesteld, tenzij wordt betaald De sleepkosten en bewaarloon zijn voor de eigenaar

8 Aantal beschikkingen loopt op …
Nederlandse Politieacademie Maximum snelheid Staandehoudingen

9 Beroep op Officier en Kantonrechter
Nederlandse Politieacademie ± 1500 per werkdag via de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (de CVOM) Gemiddeld 2,8% van alle opgelegde sancties Gemiddeld 0,22% van alle opgelegde sancties

10 Enkele voor- en nadelen
Nederlandse Politieacademie Voordelen Ik denk dat het gevolgde systeem in principe goed werkt Veel administratief werk vervalt zowel bij politie als justitie De afhandeling van (verkeers)misdragingen verloopt relatief snel (uitbreiding met andere zaken dan verkeersovertredingen komt steeds meer voor) Het inningspercentage is hoog en de dwangmiddelen zijn betrekkelijk eenvoudig Ik zie als nadelen Het weinig staandehouden van betrokkenen en soms (te) gemakkelijk op ‘kenteken’ bekeuren Het slechts hoeven invullen van wat simpele gegevens verleidt politiemensen - mijns inziens - soms wel erg snel tot bekeuren De verleiding (b)lijkt groot om sanctiebedragen steeds meer te verhogen

11 Wie moet met wat waar naar toe ?
Nederlandse Politieacademie Strafrecht OM-afdoening WAHV (Wet Mulder) Fiscaal parkeren Bestuurlijke boete Fout parkeren Bestuurlijke boete Overlast openbare ruimte feit politietransactie strafbeschikking door Officier van Justitie beschikking verzoek tot aangifte betalen verzet aangifte Openbaar Ministerie transactie hoger beroep beroep Officier van Justitie bezwaar gemeente Betalen cassatie betalen zekerheidsstelling vonnis beroep kantonrechter beroep gerechtshof beroep rechtbank sector bestuurs- rechtspraak appel hoger beroep Gerechtshof Leeuwarden afdeling bestuursrechtspraak Raad van State Cassatie niet mogelijk Cassatie niet mogelijk Bron: Verkeersrecht Mag men verwachten dat iedereen dit nog snapt?

12 Lezenswaardig voor geïnteresseerden
Nederlandse Politieacademie Uitgever: Kluwer ISBN: Beide heren, respectievelijk werkzaam aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam en het Ministerie van Justitie in Den Haag, waren nauw betrokken bij de totstandkoming en implementatie van deze wetgeving


Download ppt "Nederlandse Politieacademie"

Verwante presentaties


Ads door Google