De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startpunt 2008: evaluatie deontologische code Vlaamse overheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startpunt 2008: evaluatie deontologische code Vlaamse overheid"— Transcript van de presentatie:

0 Sofie Vanhout Inspectie Werk en Sociale Economie
Workshop integriteit voor leidinggevenden

1 Startpunt 2008: evaluatie deontologische code Vlaamse overheid
Algemeen waardenkader, met mogelijkheid tot aanvulling van normen en waarden voor specfieke personeelsgroepen Focusgroep “inspectie”

2 Traject Oprichting interne werkgroep binnen Inspectie Werk en Sociale Economie Eerste ontwerp van deontologische code in Specifieke waarden: onafhankelijkheid, objectiviteit, loyauteit en plichtsbewustzijn Opleiding: “Een code als blikvanger van een stimulerend integriteitsbeleid” – Instituut voor de Overheid 5 /11/2010: Deontologische code Inspectie WSE (dienstorder)

3 Vervolgtraject Een deontologische code staat nooit op zich!
Sensibiliseringsinitiatieven: Dilemmmatrainingen bij lancering code (2010) Workshop voor teamcoördinatoren (18/03/2011) Brochure voor inspecteurs (voorjaar 2011) Event voor alle personeelsleden van Inspectie WSE (najaar 2011)

4 Workshop integriteit voor teamcoördinatoren
Uitgangspunt: Wil men een code doen leven binnen de organisatie, moeten in de eerste plaats de leidinggevenden hiervan doordrongen zijn. Opbouw: IJsbreker Inleiding en kadering Mini-dilemmatraining Mijn rol als leidinggevende Vervolgtraject

5 Mini-Dilemmatrainig Op basis van concrete cases en dilemma’s uit het werkveld Debat over integriteit losweken Integriteit is niet zo evident als het lijkt, theorie een pak makkelijker dan de praktijk

6 Mijn rol als leidinggevende
Hoe ga je hiermee om als leidinggevende? Wat zegt je buikgevoel? En hoe maak je een gefundeerde keuze? Rollen: Voorbeeldfunctie Coachen / aansturen van medewerkers Opvolgen / Controleren Reageren / Sanctioneren Houvast: Deontologische code Vlaamse overheid Deontologische code Inspectie WSE

7 Leerpunten & tips Creëer een zo groot mogelijk draagvlak bij de introductie van een deontologische code / integriteitsbeleid Werk aan een open gesprekscultuur inzake integriteit Laat het onderwerp aan bod komen in de dagelijkse werking van de organisatie: afgdelingsoverleg, teamvergaderingen, werkgroepen, … Geef integriteit een plaats in de PLOEG-gesprekken

8 Meer weten? Sofie Vanhout Staflid inspectie Werk en Sociale Economie
Verwijzen naar checklist erkenning en kwaliteit.


Download ppt "Startpunt 2008: evaluatie deontologische code Vlaamse overheid"

Verwante presentaties


Ads door Google