De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm24:1, 2, 3 Romeinen3:19 - 31 Gezang140:1, 2 HC zondag7: LvdK344:1, 2, 4 LvdK344:5 Psalm118:7, 8 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm24:1, 2, 3 Romeinen3:19 - 31 Gezang140:1, 2 HC zondag7: LvdK344:1, 2, 4 LvdK344:5 Psalm118:7, 8 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm24:1, 2, 3 Romeinen3:19 - 31 Gezang140:1, 2 HC zondag7: LvdK344:1, 2, 4 LvdK344:5 Psalm118:7, 8 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

2 Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn. Deze stichting is gericht op gereformeerde jeugdbescherming en gezinsvoogdij. Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn. Deze stichting is gericht op gereformeerde jeugdbescherming en gezinsvoogdij. Mededelingen kerkenraad

3 Agenda 5 februari Bijbelstudieclub Dabar Ond: schets 3, Meer dan genoeg Inl: Petra Sytsma Bij: Henny Visscher 8 februari 19 30 Lidwina in concert 9 februari 19 30 LEF Agenda 5 februari Bijbelstudieclub Dabar Ond: schets 3, Meer dan genoeg Inl: Petra Sytsma Bij: Henny Visscher 8 februari 19 30 Lidwina in concert 9 februari 19 30 LEF

4 2 februari:br Willem Sonneveld 3 februari:zr Andjo Bruijn-van Hijum 5 februari:br Henk van Middelkoop 6 februari:Maureen van Harten br René van Kleef zr T.S. Oggel-van Keulen Florianne Verschelling 7 februari:br Arnold van den Berg br Leo Parren Daan van Wolfswinkel 2 februari:br Willem Sonneveld 3 februari:zr Andjo Bruijn-van Hijum 5 februari:br Henk van Middelkoop 6 februari:Maureen van Harten br René van Kleef zr T.S. Oggel-van Keulen Florianne Verschelling 7 februari:br Arnold van den Berg br Leo Parren Daan van Wolfswinkel Deze week zijn jarig:

5 Zaterdag 8 februari 19.30-20.30 uur Programma op www.lidwinaconcerten.nl Blokfluitensemble Sambuca uit Eindhoven

6 Psalm24:1, 2, 3 Romeinen3:19 - 31 Gezang140:1, 2 HC zondag7: LvdK344:1, 2, 4 LvdK344:5 Psalm118:7, 8 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

7 Psalm24:1, 2, 3 Romeinen3:19 - 31 Gezang140:1, 2 HC zondag7: LvdK344:1, 2, 4 LvdK344:5 Psalm118:7, 8 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

8 175 C

9 ● Psalm24:1, 2, 3 Romeinen3:19 - 31 Gezang140:1, 2 HC zondag7: LvdK344:1, 2, 4 LvdK344:5 Psalm118:7, 8 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

10 Psalm 24: 1, 2, 3 1 De aarde is, met al wat leeft, met al wat zij aan schatten heeft, het wettig eigendom des HEREN. Want door het machtwoord van zijn mond heeft Hij de aarde hecht gegrond, haar vastgezet op zee en meren.

11 Psalm 24: 1, 2, 3 2 Wie klimt de berg des HEREN op? wie mag op die gewijde top het heiligdom van God betreden? De mens die rein van hart en hand, de leugen uit zijn leven bant en geen bedrog pleegt in zijn eden.

12 Psalm 24: 1, 2, 3 3 De HERE heeft hem heil bereid, Hij schenkt aan hem gerechtigheid, zijn zegen doet Hij hem ontvangen. Dit is 't geslacht dat naar Hem vraagt, 't is Jakobs volk dat God behaagt. Uw aanschijn zoekt het met verlangen.

13 Psalm24:1, 2, 3 Romeinen3:19 - 31 Gezang140:1, 2 HC zondag7: LvdK344:1, 2, 4 LvdK344:5 Psalm118:7, 8 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

14 Psalm24:1, 2, 3 ● Romeinen3:19 - 31 Gezang140:1, 2 HC zondag7: LvdK344:1, 2, 4 LvdK344:5 Psalm118:7, 8 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

15 Psalm24:1, 2, 3 Romeinen3:19 - 31 ● Gezang140:1, 2 HC zondag7: LvdK344:1, 2, 4 LvdK344:5 Psalm118:7, 8 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

16 Gezang 140, Gz 36: 1, 2 1 Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheên heb ik van mijn God genoten, ’k roem in vrije gunst alleen. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand die alles schiep, iets uit niet tot aanzijn riep, heeft zijn liefde mij verkoren: God is liefd’, o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

17 Gezang 140, Gz 36: 1, 2 2 Alzo lief had God de wereld, dat Hij zijnen eigen Zoon voor die afgevallen wereld overgaf aan smaad en hoon. Ja, toen wij nog zondaars waren, schonk d’ ontfermer ons gena, stierf zijn Zoon op Golgotha, stierf voor ons, die zondaars waren: God is liefd’, o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

18 Psalm24:1, 2, 3 Romeinen3:19 - 31 Gezang140:1, 2 ● HC zondag7: LvdK344:1, 2, 4 LvdK344:5 Psalm118:7, 8 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

19 GERECHTIGHEID door JEZUS Volmaakt Voorbeeld Schuld Geloof

20 Psalm24:1, 2, 3 Romeinen3:19 - 31 Gezang140:1, 2 HC zondag7: ● LvdK344:1, 2, 4 LvdK344:5 Psalm118:7, 8 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

21 LvdK 344: 1, 2, 4 1 Het heil des hemels werd ons deel alleen door Gods genade. Wij werkten en wij wonnen veel, maar alle winst bleek schade. 't Geloof ziet Jezus Christus aan: wat Hij deed is genoeg gedaan voor al wie leeft op aarde.

22 LvdK 344: 1, 2, 4 2 Geen mens kon ooit des Heren wet, der mensen maat vervullen; toen heeft de Zoon zich ingezet om God en onzentwille en kwam tot ons, een mens als wij, maar zonder zonde, waarlijk vrij, de mens van den beginne.

23 LvdK 344: 1, 2, 4 4 Want wie hier leeft op zijn gezag, die is voor God rechtvaardig, hij vindt zijn handen elke dag tot goede werken vaardig; als nieuw wordt rond hem het bestaan en in hem vangt het voorjaar aan van 's Heren nieuwe aarde.

24 Psalm24:1, 2, 3 Romeinen3:19 - 31 Gezang140:1, 2 HC zondag7: LvdK344:1, 2, 4 LvdK344:5 Psalm118:7, 8 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

25 Psalm24:1, 2, 3 Romeinen3:19 - 31 Gezang140:1, 2 HC zondag7: LvdK344:1, 2, 4 ● LvdK344:5 Psalm118:7, 8 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

26 LvdK 344: 5 5 Lof Vader, Zoon en Heil'ge Geest, Hem die voor alle tijden ons heeft geroepen tot zijn feest, die zeer ons zal verblijden. Ja, ons verlangen wordt vervuld en onze mens'lijkheid onthuld, zij is in God voleindigd.

27 Psalm24:1, 2, 3 Romeinen3:19 - 31 Gezang140:1, 2 HC zondag7: LvdK344:1, 2, 4 LvdK344:5 Psalm118:7, 8 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

28 Psalm24:1, 2, 3 Romeinen3:19 - 31 Gezang140:1, 2 HC zondag7: LvdK344:1, 2, 4 LvdK344:5 Psalm118:7, 8 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

29 Psalm24:1, 2, 3 Romeinen3:19 - 31 Gezang140:1, 2 HC zondag7: LvdK344:1, 2, 4 LvdK344:5 ● Psalm118:7, 8 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

30 Psalm 118: 7, 8 7 Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Laat mij de voorhof binnentreden en loven ’s HEREN majesteit. Dit is de poort, de poort des HEREN, Gods knechten zullen binnengaan. God van mijn heil, U wil ik eren, nu ik uw antwoord heb verstaan.

31 Psalm 118: 7, 8 8 De steen, dien door de tempelbouwers verachtlijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door ’s HEREN hand alleen geschied. Het is een wonder in onz’ ogen. Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.

32 Psalm24:1, 2, 3 Romeinen3:19 - 31 Gezang140:1, 2 HC zondag7: LvdK344:1, 2, 4 LvdK344:5 Psalm118:7, 8 ● Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

33 182 D

34 Psalm24:1, 2, 3 Romeinen3:19 - 31 Gezang140:1, 2 HC zondag7: LvdK344:1, 2, 4 LvdK344:5 Psalm118:7, 8 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

35 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Vandaag zondag 2 februari laatste dag om de dozen in de kerk te plaatsen!!!.

36 De INSCHRIJVINGEN zijn gestart!!!!! Ga naar: www.najothkamp.nlwww.najothkamp.nl Moenie Worrie Nie….. Maandag 28 april – Vrijdag 2 mei


Download ppt "Psalm24:1, 2, 3 Romeinen3:19 - 31 Gezang140:1, 2 HC zondag7: LvdK344:1, 2, 4 LvdK344:5 Psalm118:7, 8 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best."

Verwante presentaties


Ads door Google