De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijkcase: MKBA herstructurering van bedrijventerrein ‘Groene Poort Oost’ CE Delft, Arno Schroten 28 mei 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijkcase: MKBA herstructurering van bedrijventerrein ‘Groene Poort Oost’ CE Delft, Arno Schroten 28 mei 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Praktijkcase: MKBA herstructurering van bedrijventerrein ‘Groene Poort Oost’ CE Delft, Arno Schroten 28 mei 2009

2 2Arno Schroten/28 mei 2009 Situatieschets Fictieve herstructureringssituatie, gebaseerd op bestaande herstructurering Transformatie van Groene Poort Oost Doelstellingen van de herstructurering: -Behouden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat -Aansluiten op ruimtelijke kwaliteit omgeving -10% ruimtewinst t.o.v. bestaande situatie -Duurzame inrichting en beheer locatie: CO 2 -neutraal bedrijventerrein op gebouwniveau

3 3Arno Schroten/28 mei 2009 Uitgangspunten MKBA Basisjaar: 2010 Discontovoet: 5,5% Tijdshorizon: 50 jaar Ruimtelijke schaal: regionaal

4 4Arno Schroten/28 mei 2009 Nul- en projectalternatieven Nulalternatief Geen ingrijpende operaties op bedrijventerrein Noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd Projectalternatief 1 Transformatie van het bedrijventerrein Tenminste één HMC-bedrijf wordt uitgeplaatst Aanleg ondergrondse parkeergarage (800 plaatsen) Projectalternatief 2 Gelijk aan projectalternatief 2, plus: Aanleg van energiezuinige infrastructuur en voorzieningen

5 5Arno Schroten/28 mei 2009 Overzicht projectalternatief 1 KostenNCW (mln €)BatenNCW (mln €) Directe effecten Herstructurerings- kosten 77,3Grondbaten32,3 Meerkosten energie- infrastructuur 0,0Energiebesparing0,0 Parkeeropbrengsten6,2 Externe effecten CO 2 0,0 Ruimtewinst0,7 Woonkwaliteit15,5 BeeldkwaliteitPM Totale kosten84,3Totale baten54,6 Saldo MKBA- 22,6

6 6Arno Schroten/28 mei 2009 Overzicht projectalternatief 2 KostenNCW (mln €)BatenNCW (mln €) Directe effecten Herstructurerings- kosten 77,3Grondbaten32,3 Meerkosten energie- infrastructuur 7,1Energiebesparing12,8 Parkeeropbrengsten6,2 Externe effecten CO 2 1,8 Ruimtewinst0,7 Woonkwaliteit15,5 BeeldkwaliteitPM Totale kosten84,3Totale baten69,3 Saldo MKBA- 15,1

7 7Arno Schroten/28 mei 2009 Conclusies (1) Herstructurering van bedrijventerreinen in bebouwde omgeving leidt tot substantiële effecten op de woonkwaliteit CO 2 -effect van energiebesparende maatregelen is substantieel Effect van ruimtewinst beperkt Baten van parkeergarage komen onvoldoende in beeld -Ontwikkeling kentallen noodzakelijk

8 8Arno Schroten/28 mei 2009 Conclusies (2) MKBA biedt toegevoegde waarde -Bijvoorbeeld: energiebesparende maatregelen leiden in deze case tot meer maatschappelijke welvaart Beschikbaarheid effectonderzoeken en energievisie vergroot betrouwbaarheid MKBA Ook gevoeligheidsanalyses vergroten betrouwbaarheid MKBA


Download ppt "Praktijkcase: MKBA herstructurering van bedrijventerrein ‘Groene Poort Oost’ CE Delft, Arno Schroten 28 mei 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google