De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meer doen met minder €. Aanleiding bijeenkomst Vervolg bijeenkomst oktober 2010 Minder middelen re-integratie Bezuinigingstaakstelling extra capaciteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meer doen met minder €. Aanleiding bijeenkomst Vervolg bijeenkomst oktober 2010 Minder middelen re-integratie Bezuinigingstaakstelling extra capaciteit."— Transcript van de presentatie:

1 Meer doen met minder €

2 Aanleiding bijeenkomst Vervolg bijeenkomst oktober 2010 Minder middelen re-integratie Bezuinigingstaakstelling extra capaciteit

3 Beschikbare middelen (1) Uitgaven 2010 Loonkostensubsidie€ 1.946.588 Premie€ 125.600 Projecten€ 14.113 Re-integratiekosten klant€ 69.205 Scholing en activering individueel € 539.425 Scholing en activering RIB€ 562.432 Totaal€ 3.257.363

4 Beschikbare middelen (2) Beschikbaar 2011 W-deel € 2.324.126 € 1.000.000 minder te besteden ten opzichte van 2010

5 Besteding W-deel Definitieve besteding 2011 nog niet aan te geven door: –Inhaalslag registreren verplichtingen –Geen nauwkeurige registratie welke klant op welk traject zit –Geen nauwkeurige registratie welke resultaten de ingezette re-integratie heeft –Geen nauwkeurige registratie welke klant op welke trede en welk traject

6 Waar zetten we alvast op in? Registratie in GWS Evenwicht in premies en maatregelen Bestandsanalyse “granieten” bestand Klanten bovenkant ladder intensieve begeleiding en jobhunting LKS alleen bij reguliere werkgever Verloning slechts marginaal inzetten

7 Door specialisme meer maatwerk! Nieuwe indeling Jongeren Team (alle jongeren tot 27 jaar) Support Poort inclusief werkgeversbenaderingInkomen Jobhunting

8 Jongerenteam Alle jongeren tot 27 jaar: –WIJ –Leerplicht –RMC –Jongerenadviseur UWV

9 Poort (1) Alle klanten die zich melden voor een WWB uitkering Uitgebreide diagnose Alle klanten naar Work First, muv klanten die onderbouwd direct ingedeeld zijn op trede 1 Klanten direct op trede 1 overdragen aan Support Na WF definitieve indeling op de ladder Klanten ingedeeld op trede 1, 2, 3, 4 en 5 worden overgedragen met uitgebreid advies aan Support

10 Poort (2) Klanten blijven in de poort na WF als zij ingedeeld zijn: 6. Stage / werkervaring 7. Werk in het kader van re-integratie 8. Regulier werk Na WF max 6 maanden intensieve begeleiding naar werk Daarna alsnog overdracht naar support Intensieve samenwerking met UWV WERKbedrijf

11 Jobhunting Een publieke werkgeversbenadering door samenwerking met: –Concern voor Werk –UWV WERKbedrijf –Re-integratiepartijen?

12 Support (1) Alleen nieuwe klanten die onderbouwd zijn ingedeeld op trede 1 Alle andere klanten eerst WF Bestaande klanten ingedeeld op: 1.Zorg / hulpverlening 2.Persoonsgerichte activering 3.Maatschappijgerichte activering 4.Arbeidsactivering 5.Kwalificerend onderwijs

13 Support (2) Poort draagt klant over met uitgebreid diagnoseverslag en advies voor vervolg Klanten die stijgen op de ladder blijven in team Support Klanten kunnen aangemeld worden bij jobhunting

14 Inkomen Alle taken rechtmatigheid Niet gekoppeld aan team

15 Klantmanager als regisseur Door bezuinigingstaakstelling extra capaciteit noodzaak aanpassing werkwijze Minder tijd op zelf trajecten uit te voeren Meer regie op de klant en op het RIB Door meer regie en strakke monitoring afspraken betere resultaten?

16 Verdeling per team Team WIJ 86 Team Poort 204 minus WIJ Team Support458 minus WIJ en “Graniet”

17 Granietenbestand? Klanten worden eenmalig gescreend of zij nog mogelijkheden hebben Granietenbestand uit caseload van support Welke criteria hanteren wij voor “graniet”?

18 Onderzoeken: Diagnose instrument Inrichting Work First met Concern voor Werk oFlexibiliteit en maatwerk oDiversiteit Trede 5 bij Poort of Support? Granieten bestand Koppeling klantmanager en inkomensconsulent Overlap: WMO klanten koppelen aan caseloads WWB Integraal klantbeeld in GWS en/of CVS ? Training klantmanagers

19 Ideeën?


Download ppt "Meer doen met minder €. Aanleiding bijeenkomst Vervolg bijeenkomst oktober 2010 Minder middelen re-integratie Bezuinigingstaakstelling extra capaciteit."

Verwante presentaties


Ads door Google