De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Webdesign.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Webdesign."— Transcript van de presentatie:

1 Webdesign

2 HTML

3 De basistaal om websites te maken.
HTML HTML = HyperText Markup Language De basistaal om websites te maken. Geen speciale software nodig, een eenvoudige tekstverwerker zoals ‘kladblok’ volstaat. Er bestaan wel gesofisticeerde programma’s om websites te maken, zoals Microsoft Frontpage, Macromedia Dreamweaver, Adobe GoLive

4 HTML HTML-taal bestaat uit codes, die meestal in paren voorkomen (tags): een openingscode een afsluitcode Afsluitcode is gelijk aan de openingscode maar met dat verschil dat er een schuine streep (/) voorkomt te staan. De codes staan altijd tussen punthaken (<en>).

5 HTML Voorbeeld: <HTML> <HEAD> <TITLE>Hier komt je titel</TITLE> </HEAD> <BODY> Hier komt je tekst </BODY> </HTML>

6 HTML De 4 dubbele codes of ‘tags’ zijn ABSOLUUT nodig in ELKE html-pagina: <HTML></HTML> <HEAD></HEAD> <TITLE></TITLE> <BODY></BODY>

7 HTML <HTML> </HTML>
Wordt een koppel genoemd omdat het een hoeveelheid gegevens – tekst vb. – kan bevatten. Elke pagina moet verplicht beginnen met <HTML> en even verplicht eindigen met </HTML> Het zijn codes die aan je browser vertellen dat hij van nu af aan tekst of afbeeldingen mag verwachten die hij netjes in een webpagina moet omzetten. De ruimte tussen die 2 tags moet ook (verplicht) verdeeld worden in HEAD- en een BODY-gedeelte

8 HTML <HEAD> </HEAD>
Bevat een aantal gegevens die NIET op de webpagina zelf zullen terechtkomen. <TITLE> </TITLE> Is wel zichtbaar en wordt in de titelbalk van de browser weergegeven. De tekst die daarin staat wordt doorgaans ook opgeslagen in de bookmarks of favorieten als de bezoeker die wilt bewaren. Zorg dat daar kort en duidelijk staat wat je op deze pagina kunt vinden.

9 HTML <BODY> </BODY>
Hiertussen komen de gegevens voor de eigenlijke webpagina. Alle tekst, afbeeldingen, geluiden, filmpjes etc. moeten daar dus te vinden zijn.

10 HTML Browsers: houden geen rekening waar jij de tekst afbreekt
trekken zich niets aan van dubbele spaties, tabs of harde returns (hiervoor bestaan er mogelijkheden) een website kan er bij een andere browser anders uitzien

11 HTML Oefening typ de volgende structuur in de kladblok
<HTML> <HEAD> <TITLE>Hier komt je titel</TITLE> </HEAD> <BODY> Hier komt je tekst </BODY> </HTML>

12 HTML Bekijk het resultaat in de browser
Typ nu veel meer tekst tussen de body-tags en bekijk het resultaat in de browser

13 HTML Titelniveau’s Hoofdtitel: <H1></H1> Kleinste titel: <H6></H6> Paragraaftags <P></P> Tekst wordt mooi bij elkaar gehouden gescheiden door een witruimte. </P> is niet echt nodig maar best overzichtelijk, een lege tag

14 HTML Afzonderlijke alinea’s <BR>: harde return
Ook een lege tag, heeft geen </BR> nodig Op de plek waar je deze tag zet, wordt de tekst afgebroken en de rest gaat naar een nieuwe lijn. Er wordt geen witregel tussengevoegd, zoals bij de paragraaftag.

15 HTML Horizontale lijn <HR>
Een andere manier om tekst af te scheiden. Die zet een lijn over de volle lengte van je browserscherm. Is ook terug een lege tag.

16 HTML Opmaaktags <B></B> = bold of vet
<U></U> = underline of onderstreept <I></I> = italic of cursief Om afzonderlijke woorden of gedeelten uit de tekst te laten uitspringen. De woorden tussen de twee tekst wordt naargelang de tag vet, onderstreept, of cursief geplaatst.

17 HTML Oefening blz. HTML3

18 HTML Lijst plaatsen op je site Genummerde en ongenummerde lijsten
Genummerde lijst (ordered list): voorafgegaan door een volgnummer Ongenummerde lijst (unordered list): voorafgegaan door een bolletje of een ander symbool

19 HTML Genummerde lijst Wordt ingesloten door de tags: <OL></OL> Elk apart item van de lijst wordt op zijn beurt voorafgegaan door de tag <LI>, de sluittag </LI> mag maar moet niet. Voorbeeld: <OL> <LI>Ten eerste <LI>Ten tweede <LI>Ten derde </OL>

20 HTML Ongenummerde lijst
Wordt ingesloten door de tags: <UL></UL> Elk apart item van de lijst wordt op zijn beurt voorafgegaan door de tag <LI>, de sluittag </LI> mag maar moet niet. Voorbeeld: <UL> <LI>Microsoft <LI>Adobe <LI>Macromedia </UL>

21 HTML Begrippenlijst of ‘Definition List’
Wordt ingesloten door de tags: <DL></DL> Elk begrip komt achter <DT> te staan. De uitleg van het begrip komt achter <DD> te staan. Aan deze lijst worden noch nummers, noch symbooltjes toegevoegd.

22 HTML Voorbeeld: <DL>
<DT>Groen <DD>kleur van de hoop <DT>Geel <DD>kleur van de haat <DT>Rood <DD>kleur van de liefde </DL>

23 HTML Oefening blz. HTML5

24 HTML Standaarnummering door 1, 2, 3 enz. Veranderen?
Voeg het attribuut: TYPE aan de tag <OL> Voorbeelden: <OL TYPE=A> : een nummering met A, B, C… <OL TYPE=a> : een nummering met a, b, c… <OL TYPE=I> : romeinse cijfers <OL TYPE=i> : kleine romeinse cijfers.

25 HTML Standaarongenummerde lijst d.m.v. zwarte bolletjes Veranderen?
Voeg het attribuut: TYPE aan de tag <UL> Voorbeelden: <UL TYPE=square> : zwarte vierkantjes <UL TYPE=circle> : open cirkeltjes Binnen de lijst mag je geen <P></P> tags gebruiken.

26 HTML Tabellen Handig om gegevens op een webpagina te structureren.
Tabellen gebruiken om: tekst of getallen te structuren afbeeldingen uit te lijnen lay-out van je pagina te maken

27 HTML Tabellen Een tabel begint en eindigt met de tags:
<TABLE> </TABLE> Dit maakt een tabel zonder lijnen. Met lijnen moet de volgende tag gebruikt worden: <TABLE BORDER=1> Hoe hoger het cijfer hoe dikker de lijn.

28 HTML Rijen en kolommen Tussen de <TABLE>-tags een horizontale rij definiëren. <TR></TR> Binnen elke rij worden de kolommen gedefinieerd met de tags <TD></TD>

29 HTML Een titel boven de tabel
<CAPTION>-tag zet een titel boven je tabel en centreert de tekst. Kolomtitels <TH></TH> De kolomtitels worden in de browser in vetjes gezet en gecentreerd boven de kolom waar ze bij horen.

30 HTML Oefening blz. HTML6

31 HTML Hyperlinks Ook anker genoemd… waaraan een bepaalde tekst of afbeelding aan een webpagina vastzit. ‘Verankerd’ is aan een andere pagina. Een hyperlink is gemakkelijk te herkennen… de muisaanwijzer verandert in een handje zodra je er op terecht komt. De hyperlinktag: <A></A> De A van Anchor (anker)

32 HTML Hyperlinks Voorbeeld:
<A HREF=“ hier voor Pcpol</A> HREF = HyperText REFerence. Een hyperlink kan ook naar een pagina op je eigen website verwijzen of naar een afbeelding: <A HREF=“index6.html”>Foto’s</A>

33 HTML Hyperlinks Een hyperlink moet niet altijd naar een http-adres verwijzen, mag ook een ftp-adres zijn. Of naar een adres: <A Icolaes </A>

34 HTML Hyperlinks Een verwijzing binnen dezelfde pagina.
Eerst op de plaats waar je naartoe wilt springen een naam definiëren met de tag <A NAM=“daar”></A> Op een andere plaats naar die plaats verwijzen: <A HREF=“#daar”>Ga naar daar</A>

35 HTML Figuren Om een figuur op de webpagina te plaatsen:
<IMG SRC=“figuur.jpg”> of <IMG SRC=“\images\figuur.jpg”> Afsluittag </A> Om een hyperlink achter een figuur te verbergen: <A IMG SRC=“ SRC=“figuur.jpg” border=0></A>

36 HTML Kleuren Om een gekleurde achtergrond te verkrijgen:
<BODY BGCOLOR=“#FFFFCC”> Om een tekst een ander uitzicht te geven: <FONT COLOR=“#123456” SIZE=“+2”></FONT> Size kan zowel –n of +n zijn (n = natuurlijk getal)

37

38 VEEL SUCCES!!!!


Download ppt "Webdesign."

Verwante presentaties


Ads door Google