De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Expertise Centrum Sneldiagnose Strategie en A-team November 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Expertise Centrum Sneldiagnose Strategie en A-team November 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Expertise Centrum Sneldiagnose Strategie en A-team November 2012

2 2 1.Introductie 2.Waarom een Expertise Centrum? 3.Wat is de planning van het Expertise Centrum? 4.Wat biedt het Expertise Centrum? 5.Wat is het Expertise Centrum niet? 6.Wat is het verband met Alpe d’HuZes en het programma Sneldiagnose? 7.Wat is het A-team? 8.Waar kan ik terecht voor meer informatie? 9.Bijlage: wie zijn er onderdeel van het A-team? Inhoud

3 3 Dit document beschrijft het ontstaan van het Expertise Centrum, de doelstelling, de scope van haar diensten en lange termijnplanning Het beschrijft daarnaast ook de samenstelling van het A-team De informatie komt ook beschikbaar op de website van het Expertise Centrum: www.sneldiagnose.nu/expertisecentrumwww.sneldiagnose.nu/expertisecentrum 1.Introductie

4 4 De aanleiding De stichting Alpe d’HuZes heeft samen met een aantal hoogleraren de ambitie uitgesproken om de diagnose van kanker voor de patiënt significant te verkorten Om deze ambitie te realiseren worden projecten in de ziekenhuizen uitgevoerd en eventueel ondersteund door de stichting Alpe d’HuZes De kennis en ervaring rondom het invoeren van Sneldiagnose in een ziekenhuis zal door deze projecten uitbreiden en is van waarde voor de patiënt, de verwijzer en het ziekenhuis Om de opgedane kennis en materialen te kunnen borgen, beheren en delen is er een Expertise Centrum opgericht 2. Waarom een Expertise Centrum? (1/2)

5 5 De visie “Minder slapeloze nachten!” In 2015 is Sneldiagnose het standaard proces voor alle Ziekenhuizen in Nederland. De doelstelling Het Expertise Centrum ondersteunt Nederlandse ziekenhuizen bij het verwezenlijken van Sneldiagnose en benadert nieuwe ziekenhuizen voor deelname. 2. Waarom een Expertise Centrum? (2/2)

6 6 De scope van het Expertise Centrum is het ondersteunen van de realisatie van Sneldiagnose in Nederland De ambitie van de Stichting Alpe d’HuZes reikt verder dan alleen het diagnosetraject en bevat uiteindelijk de hele keten van kankerzorg Het Expertise Centrum Sneldiagnose gaat op termijn over in een Expertise Centrum Logistiek in de Kankerzorg 3. Wat is de planning van het Expertise Centrum? ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 Oprichting EC Realisatie doelstelling Sneldiagnose Overgang naar Expertise Centrum Logistiek in de Kankerzorg

7 7 Het Expertise Centrum bestaat grofweg uit informatie en een ‘A-team’ van experts in het realiseren van Sneldiagnose. De informatie is beschikbaar via de internetpagina www. Sneldiagnose.nu/expertisecentrum. Het dienstenpakket van het Expertise Centrum bestaat uit: 4. Wat biedt het Expertise Centrum? DienstA-teamInformatie Begeleiding bij aanvraag van een project Sneldiagnose  Begeleiding /ondersteuning bij realiseren van Sneldiagnose  Beantwoorden van vragen over Sneldiagnose  Toegang netwerk van betrokkenen met expertise over Sneldiagnose  Hulpmiddelen voor het realiseren van Sneldiagnose in een ziekenhuis  Faciliteren kennisdeling (bijv organisatie Seminar)  Begeleiding proces Keurmerk  Borgen en aanpassen kennis 

8 8 Niet verbonden aan 1 organisatie (ziekenhuis/verzekeraar/patientenvereniging, etc) Geen blijvende organisatie Geen kantoor met papier Geen expert op de medisch inhoudelijke zaken rondom kankerdiagnose en zorg Geen budgeteigenaar voor realisatie Sneldiagnose 5. Wat is het Expertise Centrum niet?

9 9 Expertise Centrum Het Expertise Centrum bestaat uit een netwerk van actief betrokkenen bij Sneldiagnose. Een deel van dit netwerk is verbonden in het A-team Deze mensen zijn betrokken in de verschillende overlegorganen en werkgroepen, in zowel de organisatie van Alpe d’HuZes als de projecten/programmastructuur in de ziekenhuizen In de Sneldiagnose projecten is Alpe d’HuZes vertegenwoordigd. De stuurgroepen zijn verantwoordelijk voor de realisatie van Sneldiagnose in de ziekenhuizen 6. Wat is het verband met Alpe d’HuZes en programma Sneldiagnose?

10 10 Het A-team: bestaat uit mensen die ervaring hebben in het realiseren van Sneldiagnose, bevat mensen uit verschillende instanties, zoals Alpe d’HuZes, implementatie-partners, ziekenhuizen, zelfstandig betrokkenen, verzekeraars, etc., is de kern van de kennis en is icm de informatie hèt middel om de doelstelling van het Expertise Centrum te realiseren heeft een continu veranderende samenstelling, is een virtueel team/netwerk en geen formele organisatie met overlegstructuren 7. Wat is het A-team? Expertise Centrum A-team

11 11 Sneldiagnose@gmail.com www.sneldiagnose.nu/expertisecentrum 8. Waar kan ik terecht voor meer informatie?

12 12 Het A-team bestaat uit mensen met ervaring en kennis over Sneldiagnose uit verschillende organisaties: 1.Alpe d’HuZes bestuur en programma management Werven van ziekenhuizen, verbinden van ziekenhuizen, bestuur programma Sneldiagnose 2.Alpe d’HuZes zzp-ers Ondersteuning realisatie van Sneldiagnose binnen ziekenhuizen 3.Implementatiepartners: Accenture, Weave, Vintura, Neomorphose Ondersteuning realisatie van Sneldiagnose binnen ziekenhuizen, marketing 4.Ziekenhuizen: UMCUtrecht, AvL, LUMC, Radboud Praktijkervaring realisatie en uitvoering Sneldiagnose Bijlage: wie zijn er onderdeel van het A-team? (1/3)

13 13 Bijlage: Wie zijn er onderdeel van het A-team? (2/3) NaamSneldiagnose rolOrganisatie Bert KerstenProgramma directeurAlpe d’HuZes Hilda FolkertsProgramma mgrAlpe d’HuZes – Folkerts Consulting Peter KapiteinAlpe d’HuZes - DNB Maaike Strack van SchijndelImplementatiemgrAlpe d’HuZes – SVSAdvies Paul FluitsmaOndersteuning programma mgtAlpe d’HuZes Albert RoelofswaardImplementatiemgr Christine StamOndersteuning programma mgtAlpe d’HuZes Carolien Lagers-DresselhuysUMC Utrecht, Expertise CentrumAlpe d’HuZes – Lagers Consulting Robert KnoopExpertise CentrumABNAmro Popke Rein MunniksmaCogniam Finance Tinke WesselingAccenture Marlies RodenburgAccenture Bram ElshofAccenture Remco BervoetsVintura Rob SneldersNeomorphose.Inspire2Live Nog in te vullen

14 14 Bijlage: Wie zijn er onderdeel van het A-team? (3/3) NaamSneldiagnose rolOrganisatie


Download ppt "Expertise Centrum Sneldiagnose Strategie en A-team November 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google