De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen werken aan sociale stijging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen werken aan sociale stijging"— Transcript van de presentatie:

1 Samen werken aan sociale stijging
Janine van Heertum, Zayaz Sjoerd van het Erve, Weener Groep 1

2 “Steuntje in de rug” voor huisvesting
Aanleiding Zayaz Weener Groep Zelfde doelgroep “Steuntje in de rug” voor huisvesting “Steuntje in de rug” voor werk Woonladder Werkladder Samen omhoog

3 De Droom … De Ambitie … Uit de considerance:
“Overwegende dat beide organisaties voor een groot deel dezelfde doelgroep bedienen en constateren dat goede huisvesting en werk van belang zijn voor het welbevinden van mensen en het meedoen in en aan de samenleving” Persoonlijke groei Economische groei Meer participatie Minder uitval Minder (over)last

4 Instrument: Social Return
Wat betekent Social return in dit verband? Als aanneemsom > € , dan 5% van dat bedrag besteden aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 4 4

5 Invulling Social Return
Inzetten van medewerkers (detachering / regulier / begeleid werken) Afnemen van diensten van Weener Groep (schoonmaak / bouw / groen / post) Uitbesteden van eigen werkzaamheden aan Weener Groep Beschikbaar stellen van expertise of bedrijfsmiddelen Combinaties

6 Resultaat tot nu toe Ca. 105 medewerkers aan het werk via Zayaz

7 Het echte resultaat 100 x

8 Stappenplan Vind elkaar en bespreek intenties
Onderzoek juridische hobbels Sluit een overeenkomst af Stel uitvoeringsregels op Stel centraal aanspreekpunt aan Organiseer voorlichtings-bijeenkomsten voor medewerkers en leveranciers Plaats kandidaten samen met netwerk Monitor en rapporteer

9 Duurzame nieuwe functies
Job carving uitgangspunt: passend werk voor individuele medewerker resultaat: medewerker is waardevolle aanvulling op huidig personeelsbestand Job creation uitgangspunt: taken en werkzaamheden herschikken en zo nieuwe functies creëren resultaat: nieuwe organisatiestructuur en functieniveaus

10 Voorbeeld Functiecreatie

11 Waar liepen we tegenaan?
Vacatures van bedrijven niet passend voor onze doelgroep Oplossing: jobcarving Onbekendheid van de doelgroep Oplossing: speeddates, info via filmpjes Geen centrale regie Oplossing: programmamanager

12 Waar liepen we tegenaan? (vervolg)
Registeren/communiceren Oplossing: monitoringssysteem Behoefte aan een derde variant Oplossing: werkgelegenheidsprojecten Draagvlak binnen Weener Groep / Zayaz Oplossing: elk jaar een ontmoetingsdag

13 Belangrijke slaagfactoren
Krachtige gezamenlijke doelstellingen (ambitie formuleren!) Bestuurlijk geformaliseerd, helder georganiseerd Veel communicatie, intern en extern Eenduidig resultaat Geef zelf het goede voorbeeld

14 Actuele vraagstukken Hoe verhoudt social return zich tot aspecten als
prijs, kwaliteit, klanttevredenheid, etc.? Hoe ga je om met leveranciers in een krimpende markt? Corporatie als huisvester ↔ MVO aanjager? Hoe meten we sociale stijging huurders? Actuele vraagstukken Hoe vul je social return in bij leveranciers die (tijdelijk) geen werk meer uitvoeren? Hoe borg je continuïteit in een krimpende markt? Welke plek neemt social return in in leveranciersbeleid? Hoe verhoudt het zich tot aspecten prijs/ kwaliteit/ klanttevredenheid Hoe krijg je zicht op de financiële informatiestromen? Hoe vul je social return in bij leveranciers die (tijdelijk) geen werk meer uitvoeren? Hoe introduceer je social return in een krimpende markt (voorbeeld projectontwikkeling nieuwbouw)?


Download ppt "Samen werken aan sociale stijging"

Verwante presentaties


Ads door Google