De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezonde voeding op school!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezonde voeding op school!"— Transcript van de presentatie:

1 Gezonde voeding op school!
Implementatie van vakoverschrijdend thema op het College Paters Jozefieten te Melle (CPJM)

2 OVERZICHT 1. Inleiding thema via stellingenspel
2. Voorstelling en beginanalyse CPJM 3. Bewustwording eigen eetgewoontes via zelftest 4. Voorstelling ‘Schoolsnakker’ 5. Implementatie ‘Schoolsnakker’ in CPJM 6. Beleidsondersteunende gezondheidseducatie ‘Kieskeurig’ 7. Besluit 8. Participatiemoment: debat

3 Korte discussiemomenten
Akkoord – Niet akkoord Korte discussiemomenten Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

4 Stelling 1 Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat Het verkopen van snoep, ongezonde koekjes en snacks moet verboden worden op school.

5 Stelling 2 Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat Leerlingen moeten participeren aan het gezondheidsbeleid op school: ze formuleren zelf ideeën en bepalen mee het beleid.

6 Voorstelling CPJM: algemeen
Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat °1837: privéschool, gesloten internaat, burgerijzonen Vanaf 1960: combinatie internaat en dagschool Vanaf 2000: meisjes Nu: 630 lln + 60 lk, ASO, 73% jongens Prioriteit: sport en beweging

7 Beginanalyse: school VOETen: contextgroepen
Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat VOETen: contextgroepen Gezonde voeding in de lessen: miniem Vakoverschrijdend werk? Neen! Aangeboden voeding op school: middageten + winkeltje Schoolreglement: geen specifieke passages BESLUIT: SCHOOLTYPE A

8 Beginanalyse: leerkrachten
Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat 60 leerkrachten Kleine meerderheid mannen Leeftijd: bovengemiddeld

9 Beginanalyse: leerlingen
Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat 630 leerlingen 73% jongens Allochtone lln: weinig Waalse lln: heel wat VOETen: niet gekend

10 Leerlingenenquête Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat VISIE OP EETGEWOONTE: hoe beoordeel je je eigen eetgewoonte? 1e graad: 12,5% ongezond 2e graad: 25% ongezond 3e graad: 31% ongezond

11 WATER DRINKEN: is een waterfontein op de speelplaats wenselijk?
Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat 1e, 2e, 3e graad: ± 60% ja

12 FRISDRANK DRINKEN: hoe vaak per dag drink je frisdrank?
Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat 1e, 2e, 3e graad: ± 70% 1 of meer

13 SCHOOLWINKEL: hoe vaak per week koop je frisdrank in de schoolwinkel?
Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat 1e, 2e, 3e graad: tussen 59% en 67% koopt

14 SCHOOLWINKEL: hoe vaak per week koop je tussendoortjes in de schoolwinkel?
Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat 1e, 2e, 3e graad: 73% - 81% koopt

15 ONGEZONDE TUSSENDOORTJES: hoeveel gesuikerde tussendoortjes eet je per dag?
Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat 1e graad: 8% geen 2e,3e graad: 5% geen

16 SCHOOLMENU: wisselen de schoolgerechten genoeg af in de loop van het jaar?
Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat 1e graad: 48% nee 2e graad: 70% nee 3e graad: 62% nee

17 SCHOOLMENU: vind je dat er voldoende fruit op het schoolmenu staat?
Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat 1e , 2e, 3e graad: 54% - 60% nee

18 Waarom gezonde voeding?
Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat Sporten is gezond, maar… … in combinatie met gezonde voeding, nog veel gezonder! Literatuur Aandacht voor gezonde voeding op school is een must!

19 Huidig programma SWOT-analyse van huidig ‘programma’ CPJM
Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat SWOT-analyse van huidig ‘programma’ CPJM STERKTES EN OPPORTUNITEITEN Gezondheidsenquête: basis + evaluatie Gezonde voeding als thema binnen de lessen Projectwerking: contextgroepen ZWAKTES EN BEDREIGINGEN Middageten op school Schoolwinkel Weinig tot geen participatie lln en ouders

20 Bewustwording eigen eetgewoontes
Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat Doe de vettest! ( ttest.html) Bereken je score en kijk of je te weinig, genoeg of te veel vetten eet… Kijk uit, je eet te weinig vet Proficiat, je eet voldoende vet Opletten, je eet te veel vet Mannen <61 vetpunten vetpunten >107 vetpunten Vrouwen <47 vetpunten 47-82 vetpunten >82 vetpunten

21 Dranken- en tussendoortjesbeleid Leerlingenparticipatie!
WAT? Dranken- en tussendoortjesbeleid Leerlingenparticipatie! Verschillende thema’s Water in alle vormen en maten Café santé Automaten opvullen Voeding, milieu en globalisering Fitte tussendoortjes Vers fruit op school Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

22 Jongeren kiezen vaak ongezonde tussendoortjes en frisdrank
WAAROM? Jongeren kiezen vaak ongezonde tussendoortjes en frisdrank Aanbod aan gezonde alternatieven op school ontoereikend Eigen mening leerlingen belangrijk: participatie Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

23 Jongeren tussen 12 en 18 jaar
VOOR WIE? Jongeren tussen 12 en 18 jaar Leerlingenraad of gemotiveerde leerlingengroep DIDACTISCH MATERIAAL Actiepakket en affiche Actiefiches: 1 project per jaar Per actiefiche 7 stappen Voorbereiding Actie Evaluatie Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

24 Inleiding: stellingen
Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

25 Waarom? O.a. nood aan: Drinkwater op vraag van leerlingen
Alternatief voor schoolwinkel met frisdrank en snoep Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

26 Waarom? O.a. nood aan: Hoge participatie en engagement van leerlingen
Verankering project binnen totaal gezondheidsbeleid Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

27 Per graad gedifferentieerd
Hoe? Integreren van VOT in alle vakken en in een aantal aspecten van het schoolgebeuren Per vak specifiek rond thema werken Fitte schoolweek Schoolwinkel Middageten Per graad gedifferentieerd Andere doelgroepen, andere behoeften Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

28 Open communicatie en actieve participatie
Directie, lkr, lln, ouders Evenwichtige voeding VOETen Fitte schoolweek en klasactiviteiten Leerlingenraad Nu? Kritische evaluatie Actie en creativiteit Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

29 Kick-off: Fitte schoolweek! Sensibilisering…
Informatie en doelstellingen Ouders informeren Gezondheidsproef Debat: focus project bepalen Spreker uitnodigen Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

30 Pakket van het VIG (Vlaams instituut voor Gezondheid)
Start: thema kiezen Pakket van het VIG (Vlaams instituut voor Gezondheid) Water in alle vormen en maten Café santé Automaten opvullen Fitte tussendoortjes Vers fruit op school Voeding, milieu en globalisering Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

31 Actiepakket bestellen Keuze actiefiche Actieplan opstellen: 7 stappen
Didactisch? Actiepakket bestellen Keuze actiefiche Actieplan opstellen: 7 stappen 1-4: voorbereidende stappen 5: actie! 6-7: evaluatie en verankering Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

32 Gezondheidseducatie binnen klascontext
1e graad: actieve voedingsdriehoek in meerdere vakken Belangrijk: voorbereiding en afstemming 2e graad: bredere integratie van thema ‘gezonde voeding’ 3e graad: brainstormsessies + voedingslexicon. Eventueel ook uitvoering voedingsanamnese (accentverschillen per studierichting) Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

33 Inpassen in gezondheidsbeleid CPJM
1. EDUCATIE Bewustwording: gezondheidstesten Klassikaal: kennisoverdracht Brochure ‘kieskeurig’ 2. AANBOD Ook gezond aanbod! 3. REGLEMENTERING Afspraken met directie (aanbod, infrastructuur, prijzen, openingsuren,…) Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

34 Beleidsondersteunende gezondheidseducatie
Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat Whole school approach KIESKEURIG Brochure 'kieskeurig' Online analyse-instrument Ondersteunend materiaal ouders Affiches Materialen rond de voedingsdriehoek Test rond de voedingsdriehoek Gezondheidstest Winkeloefening voor in de les Vorming

35 Eensgezindheid + informatie Horizontale invulling: vakken
Verticale afstemming: jaren To do: Contextwerkgroep Sensibilisering: directie, lkr, lln, ouders Regels Partners + beleidstools Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

36 Online instrument voor beide programma’s
Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat Programma Beleid Evaluatie: Online instrument voor beide programma’s

37 Ga per 4-6 personen zitten Kies één thema:
Water in alle vormen en maten Café santé Automaten opvullen Fitte tussendoortjes Vers fruit op school Voeding, milieu en globalisering Zoek groep met ander thema en debatteer waarom jouw thema prioriteit verdient op het CPJM Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: Voorstelling Implementatie Kieskeurig Besluit Debat


Download ppt "Gezonde voeding op school!"

Verwante presentaties


Ads door Google