De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natuurbescherming en vakbondswerk(?) Bert De Wel, ACV studiedienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natuurbescherming en vakbondswerk(?) Bert De Wel, ACV studiedienst."— Transcript van de presentatie:

1 Natuurbescherming en vakbondswerk(?) Bert De Wel, ACV studiedienst

2 natuur milieu ecologie Door welke bril kijken we naar onze natuurlijke omgeving?

3 Macro-visie In de Groene economie van UNEP staan ecosystemen centraal: => zorgen voor klimaatbescherming ; => leveren essentiële diensten (voedselproductie, watervoorziening, bescherming tegen natuurrampen,…) ; => dragen bij tot welzijn en armoedebestrijding. Aanpak van UNEP: Ecosystemen beter beschermen door een prijs te plakken op ecosysteemdiensten en de kost van biodiversiteitverlies en –degradatie te meten. Deze gegevens moeten meegenomen worden in ons economisch model (berekening BBP, heffingen, subsidies,…).

4 Macro-visie Krachtlijn van het ACV-congres Oostende (nov. 2010): “30. Als vakbeweging ijveren we op alle niveaus mee voor veel ambitieuzere en effectieve maatregelen om de klimaatopwarming terug te dringen (onder de 2° Celsius), om uitputting van de grondstofvoorraden en de natuurlijke rijkdommen te voorkomen en om de milieuvraagstukken op te lossen. Dit alles met het oog op een zware beperking van onze ecologische voetafdruk. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, bedrijven en burgers en van alle economische en maatschappelijke sectoren.” “32. Ons begrip van vooruitgang en in het bijzonder economische groei moet veranderen. Er moeten andere maatstaven dan het BBP komen voor welvaart, groei en vooruitgang, met ook aandacht voor de kwaliteit van het leven, voor het milieu en voor de verdeling van de welvaart. En dit op internationaal vlak….”

5 Micro-aanpak Krachtlijn van het Vlaamse ACV-dagen (april 2009): “41 Het ACV wil dat voor nieuwe bedrijventerreinen meerdere inrichtingsprincipes gelden. De inrichting moet publiek georganiseerd worden. Bij de aanbesteding voor de collectieve dienstverlening willen we dat aan meerdere duurzaamheidscriteria voldaan wordt: (…) d. waar mogelijk moet een groene buffer worden voorzien tussen het bedrijventerrein en de omgeving. Deze buffer zone kan dienst doen als een natuurverbindingselement tussen de grotere natuureenheden van het Vlaams Ecologisch Netwerk; (…)”

6 Micro vs. Macro => opletten voor greenwashing => aandacht voor aanpak structurele oorzaken die vergroening economie verhinderen = rechtvaardige transitie => elke positieve stap die gezet kan worden verdient het om ondersteund te worden. => er is veel werk aan de winkel op het vlak van bewustmaking rond milieu en natuur.


Download ppt "Natuurbescherming en vakbondswerk(?) Bert De Wel, ACV studiedienst."

Verwante presentaties


Ads door Google