De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taakverdeling inzake beleidsondersteuning i/d sociale zekerheid (Gent, maart 2011)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taakverdeling inzake beleidsondersteuning i/d sociale zekerheid (Gent, maart 2011)"— Transcript van de presentatie:

1 Taakverdeling inzake beleidsondersteuning i/d sociale zekerheid (Gent, maart 2011)

2 A. Basisprincipes

3 De opdrachten van de sociale zekerheid

4 Belgische regering Federale centrale departementen OISZ Primaire netwerk Secundaire netwerken Vakbonden Werkgevers- organisaties OISZ Structuur van de sociale zekerheid

5 Agenda bepaling Beslissing Beleids- uitvoering Beleids- evaluatie Bijsturing Beleids- voorbereidi ng Beleidscyclus

6 Agenda bepaling Beslissing Beleids- uitvoering Beleids- evaluatie Bijsturing Beleids- voorbereidi ng Beleidscyclus

7 Agenda bepaling Beslissing Beleids- uitvoering Beleids- evaluatie Bijsturing Beleids- voorbereidi ng Beleidsondersteuning Beleidscyclus

8 B. Relaties OISZ – FOD Sociale Zekerheid inzake beleids- ondersteuning

9 Belgische regering Federale centrale departementen OISZ Primaire netwerk Secundaire netwerken Vakbonden Werkgevers- organisaties OISZ Structuur van de sociale zekerheid

10 In the good old time…

11 Relaties met OISZ voor Copersoc From dream…

12 Relaties met OISZ voor Copersoc …to reality

13 Zij hebben het wel voorgesteld ! Die ken ik wel ! Die is goed, denk ik ! Die werken goed, denk ik ! Die kunnen wij vertrouwen ! Die is mijn vriend ! Waarom : geen regels bij het toevertrouwen van dossiers

14 Future format for policy support

15 …OUT OF THE BOX

16 1. 2002 : FPS Social Security & BPR’s 2. 2005-06 : eerste initiatieven beleidsondersteuning 3. 2008 : DG Beleidsondersteuning …OUT OF THE BOX

17 BPR : evaluatie van de situatie

18 Wij maken geen kans Qualiteit van beleidsondersteuning is onvoldoend BPR : evaluatie van de situatie

19 ‘ Wij ’ zijn de sociale zekerheid niet

20 Respect voor OISZ ‘ Wij ’ zijn de sociale zekerheid niet Een globale aanpak is nodig

21 Verschillende OISZ Een OISZ OISZ FOD met OISZ FOD met OISZ’s A New FORMAT

22 Verschillende OISZ Een OISZ OISZ FOD met OISZ FOD met OISZ’s A New FORMAT

23 Verschillende OISZ Een OISZ OISZ FOD met OISZ FOD met OISZ’s A New FORMAT

24 Verschillende OISZ Een OISZ OISZ FOD met OISZ’s A New FORMAT Bilaterale relaties Multilaterale relaties

25 Verschillende OISZ Een OISZ OISZ FOD met OISZ FOD met OISZ’s A New FORMAT

26 Verschillende OISZ Een OISZ OISZ FOD met OISZ A New FORMAT Strijd tegen sociale fraude Sociale beleids- indicatoren Governance Evolutie v/d sociale zekerheid

27 Beleidsadvies /-onderzoeken ivm transversale beleidsinhoudelijke thematieken Procescoördinatie met verschillende OISZ Onderhandelingen met buitenlandse partners Vertegenwoordiging bij internationale fora Beleidsadvies /-onderzoeken ivm zijn opdracht Procescoördinatie tss de OISZ en haar kabinetten / met de secundaire netwerken

28 C. Een voorbeeld : de ondersteuning aan de Ministers inzake bestuursovereenkomsten van de OISZ

29 Eerste vragen van OISZ in 1990 KB van 1997 1ste generatie : 2002-2005 2de generatie : 2006-2009 3de generatie : 2010-2012

30 Bestuursovereenkomsten:  Tss Federale Staat en ieder OISZ  Organizationele performantie  16 organisaties  12.000 betrokken agenten  16 beheersbudgetten : +/- 1.000.000.000 € / jaar  3 à 4 jaren Niet  Budgetten voor sociale uitkeringen  Beleidseffecten

31 Voor de Staat Voogdijminister(s) Minister van Begroting Minister van Ambtenarenzaken Voor de OISZ Administrateur- generaal Adjunct-AG Delegatie van beheerscomité

32 Verschillende OISZ Een OISZ OISZ FOD met OISZ FOD met OISZ’s A New FORMAT

33 Verschillende OISZ Een OISZ OISZ FOD met OISZ FOD met OISZ’s A New FORMAT

34 Verschillende OISZ Een OISZ OISZ : voorstel van Bo + advies en informatie aan ministers inzake haar eigen BO + relatie met ministers + uitvoeringsverslagen A New FORMAT Regeringscommissaris : opvolging BO + advies aan de ministers over individuele BO FOD met OISZ’s

35 Verschillende OISZ Een OISZ A New FORMAT Regeringscommissaris : opvolging BO + advies aan de ministers over individuele BO OISZ : voorstel van Bo + advies en informatie aan ministers inzake haar eigen BO + relatie met ministers + uitvoeringsverslagen FOD (in samenspraak met Collège) : Processen : opbouw en coördinatie van processen evaluatie en onderhandelingen Methodologie Opmaak kwaliteitscriteria Methodologische ondersteuning voor management technieken Gemeenschappelijke thematieken Onderzoeken / advies aan de ministers rond gemeenschappelijke thematieken / hoofdstukken Globale eindevaluatie FOD (in samenspraak met Collège) : Processen : opbouw en coördinatie van processen evaluatie en onderhandelingen Methodologie Opmaak kwaliteitscriteria Methodologische ondersteuning voor management technieken Gemeenschappelijke thematieken Onderzoeken / advies aan de ministers rond gemeenschappelijke thematieken / hoofdstukken Globale eindevaluatie

36 Verschillende OISZ Een OISZ A New FORMAT Regeringscommissaris : opvolging BO + advies aan de ministers over individuele BO FOD : kwlaiteitstoets van individuele BO / verslagen + eindevaluatie van individuele BO / coördinatie individuele onderhandelingen OISZ : voorstel van Bo + advies en informatie aan ministers inzake haar eigen BO + relatie met ministers + uitvoeringsverslagen FOD (in samenspraak met Collège) : Processen : opbouw en coördinatie van processen evaluatie en onderhandelingen Methodologie Opmaak kwaliteitscriteria Methodologische ondersteuning voor management technieken Gemeenschappelijke thematieken Onderzoeken / advies aan de ministers rond gemeenschappelijke thematieken / hoofdstukken Globale eindevaluatie FOD (in samenspraak met Collège) : Processen : opbouw en coördinatie van processen evaluatie en onderhandelingen Methodologie Opmaak kwaliteitscriteria Methodologische ondersteuning voor management technieken Gemeenschappelijke thematieken Onderzoeken / advies aan de ministers rond gemeenschappelijke thematieken / hoofdstukken Globale eindevaluatie

37 D. Conclusies

38 Evoluties bij de OISZ

39

40 Evoluties bij de medewerkers : van hun eiland…

41 …naar het management van netwerken

42 Het is maar een begin… 1.Het aanpak veralgemenen 2.Aandacht voor interne samenwerking 3.Aandacht voor nieuwe risico’s

43 Amaury Legrain Tom Auwers FOD Sociale Zekerheid – DGStrat amaury.legrain@minsoc.fed.be tom.auwers@minsoc.fed.be http://www.socialsecurity.fgov.be


Download ppt "Taakverdeling inzake beleidsondersteuning i/d sociale zekerheid (Gent, maart 2011)"

Verwante presentaties


Ads door Google