De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek Online Readiness Boekhandels

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek Online Readiness Boekhandels"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek Online Readiness Boekhandels
Tom Smedes Siemen Sander Frenk Teuling Minor Marketing Tomorrow Hogeschool van Amsterdam

2 Inhoudsopgave Branchegegevens Trends en ontwikkelingen Onderzoeksopzet
Algemene resultaten Website Webshop Social Media Mobile commerce Conclusies

3 Branchegegevens CBS: 4761 winkels welke boeken verkopen
HBD: in boekhandels Omzet 2013: €525,3 miljoen KVB: Omzetdaling van 5,5% Afzet: 41 miljoen Afzetdaling: 8,3%

4

5 Trends en ontwikkelingen
Aantal smartphonebezitters groeit met 1,2 miljoen in 2013 naar 8,5 miljoen (67% van Nederlanders). Meer dan aantal pc/desktop bezitters (65%). (GFK.nl) 53% van Nederlanders heeft een tablet, toename in 2013 met 2.5 miljoen Facebook grootste social media kanaal (9 miljoen Nederlanders) Aantal Nederlanders met Twitter account is 27% van bevolking, actief gebruik daalt

6 Trend en ontwikkelingen
Groei van 7% onder e-readerbezitters, 1 op de 5 heeft een e-reader 63% leest een tot meer keer per week van de e-reader 5% leest boeken op smartphone Tweedehands markt neemt toe (Rabobank.nl) Stijgend verkoop via internet Eventuele komst Amazon (stijging e-bookverkoop)

7 Onderzoeksopzet ‘Het verkrijgen van een representatieve weergave van de inzet van online marketing binnen de boekhandelbranche’ Kwantitatief onderzoek onder 121 respondenten Online readiness afgenomen in Februari 2014 Geanalyseerd met SPSS Inzicht in gebruik webshop, mobiele marketing, omzetontwikkeling etc.

8 Omzetontwikkeling naar omvang bedrijf in 2013 ten opzichte van 2012, N=121 Omzet is bij grootste gedeelte gelijk gebleven

9 Aantal jaar website naar omvang bedrijf (in gemiddeld), N=121 Grote boekhandels hebben langer een website dan kleinere boekhandels

10 Mate waarin boekhandels concurrentie ervaren naar omvang  bedrijf, 2014, N=121 Circa 54% van de boekhandels ervaart (zeer) veel concurrentie

11 Gebruik van verkoopkanalen door boekhandels naar omvang  bedrijf (in %), 2014, N=121* Minderheid van alle boekhandels verkoopt via een eigen webshop * Percentages tellen niet op tot 100%, omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven.

12 Gebruik online klantcontactkanalen door boekhandels (in %),  2014, N=121 Website en social media meest gebruikte online kanalen onder boekhandels

13 Gebruik online marketing tools en activiteiten door  boekhandels (in %), 2014, N=121 Webanalytics, online keurmerken en SEO meest gebruikte online marketing tools boekhandels

14 Belangrijkste redenen van boekhandels om online marketing  activiteiten te starten (in %), 2014, N=121* Online marketing vaker ingezet voor verbeteren contacten met klanten door grote boekhandels * Percentages tellen niet op tot 100%, omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven.

15 Belangrijkste online marketing prioriteiten van boekhandels in de  komende 3 jaar naar omvang bedrijf (in %), 2014, N=121* Vooral middelgrote en grote boekhandels zien belang van online marketing

16 Features die boekhandels op hun website hebben naar omvang  bedrijf (in %), 2014, N=108* Grote boekhandels gebruiken website vaakst voor plaatsen van info, online verkoop en klantenservice * Percentages tellen niet op tot 100%, omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven.

17 Gebruik webshop door boekhandels naar omvang bedrijf (in %)2014, N=121 Op termijn heeft naar verwachting 75% van de boekhandels een webshop

18 Aantal jaar dat boekhandels een webshop hebben (in %), 2014, N=75
Aandeel omzet webshop in vergelijking tot totale omzet boekhandels (in %),  2013, N=72* Aantal jaar dat boekhandels  een webshop hebben (in %),  2014, N=75 Bij 20,7% van de boekhandels is de webshop omzet 2 tot 5% van de totale omzet De 75 boekhandels met een webshop hebben deze gemiddeld 7,2 jaar * Exclusief drie‘pure players’ met een 100 procent online omzet.

19 Mate waarin boekhandels tevreden zijn met aspecten van hun  webshop (in %), 2014, N=75 Boekhandels minst tevreden over de ontwikkeling van de omzet en de winstmarge van de webshop

20 Gebruik social media door boekhandels naar omvang bedrijf (in  %), 2014, N=121 Bij kleinere boekhandels wordt minder gebruik gemaakt van social media

21 Gebruik van specifieke social media sites door boekhandels (in  %), 2014, N=93 Facebook en twitter meest gebruikte social media onder boekhandels

22 Gebruik mobiele website door boekhandels naar omvang bedrijf  (in %), 2014, N=121 Hoe groter het bedrijf, des te vaker zij beschikt over een mobiele website

23 Binnen welke tijdsspan verwachten boekhandels een mobiele website te ontwikkelen (in %), 2013, N=23 Het gros van de boekhandels verwacht binnen zes maanden een mobiele website te ontwikkelen

24 Redenen waarom boekhandels (nog) geen gebruik maken van  een mobiele website naar omvang bedrijf (in %), 2014, N=110* De kleine boekhandels zien geen voordelen in het ontwikkelen van een mobiele website * Percentages tellen niet op tot 100%, omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven.

25 Algemene resultaten Omzet bij 60 van de 121 ondervraagden gelijk gebleven, bij 40 gedaald Kleine boekhandels zagen hun omzet het vaakst stijgen. Circa 54% van de boekhandels ervaart (zeer) veel concurrentie Vooral middelgrote en grote boekhandels zien belang van online marketing Online marketing vaker ingezet voor verbeteren contacten met klanten door grote boekhandels Website en social media meest gebruikte online kanalen onder boekhandels

26 Website & Webshop Grote boekhandels hebben langer een website dan kleinere boekhandels Minderheid van alle boekhandels verkoopt via een eigen webshop Grote boekhandels gebruiken website vaakst voor plaatsen van info, online verkoop en klantenservice Op termijn heeft naar verwachting 75% van de boekhandels een webshop Bij 20,7% van de boekhandels is de webshop omzet 2 tot 5% van de totale omzet Boekhandels minst tevreden over de ontwikkeling van de omzet en de winstmarge van de webshop

27 Social Media Middelgrote en grote boekhandels maken meer gebruik van Social Media Facebook en twitter meest gebruikte Social Media onder boekhandels Andere kanalen nauwelijks benut, er zijn vaak ook geen plannen om hier gebruik van te maken

28 Mobile commerce 23 boekhandels willen een mobiele website ontwikkelen, opvallend: 65,2% daarvan is van plan dit binnen één jaar te doen De kleine boekhandels zien het minst voordelen in het ontwikkelen van een mobiele website


Download ppt "Onderzoek Online Readiness Boekhandels"

Verwante presentaties


Ads door Google