De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Positieve Bahavior Support positief opvoeden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Positieve Bahavior Support positief opvoeden"— Transcript van de presentatie:

1 Positieve Bahavior Support positief opvoeden
14 mei 2014

2 Welkom en Mededelingen
Denkt u aan het invullen van het tevredenheidsonderzoek.

3 Programma Positief opvoeden en PBS
1. Wat is PBS en wat betekent dit voor school? 2. Een beeld van de stand van zaken op dit moment in de school. Welke stappen hebben we al gezet) 3. School Wide Positieve Behavior Support. Samenwerking met ouders. 4. Zelf aan de slag in groepjes met: -zie de positieve kanten van je kind -welke soort beloningen kun je geven -hoe complimenteer en beloon je Pauze Andere onderwijstijden? Aanleiding voor dit onderwerp Verschillende onderwijstijdenmodellen Vragen

4 School Wide positieve Behavior Support
School Wide= school wijd = samen met alle betrokkenen rondom de school We willen graag met u als ouders samenwerken hierin. Dit schept voor kinderen nog meer duidelijkheid. We willen u nadrukkelijk informeren. Via nieuwsbrief. Deze ouderavonden. En de borden die in de school hangen

5 De voornaamste doelen van PBS
Hoe probleemgedrag te voorkomen? 2. Hoe er zo goed mogelijk mee om te gaan als het zich toch voordoet?

6 Wat is PBS PBS coach

7

8 Preventie staat centraal

9 Positieve psychologie
Hoe reageren? 10%-30%-60% inhoud-klank-lich.taal Prof. Luc Stevens “Zonder relatie, geen prestatie”.

10

11 Systematisch positief bekrachtigen
4:1 : Evidence based aanleren nieuw gedrag onderhouden van al aangeleerd gedrag Beloningssysteem individueel-groep Het doet wat met jou!

12 Actief negeren (klein probleem gedrag) “Dat wat aandacht krijgt groeit”

13 REACTIE PROCEDURE

14

15 Besluitvorming o.b.v. data
Van “onderbuikgevoelens” naar verheldering Klopt het? Data als basis voor besluitvorming over interventies Meten resultaat

16 Universele principes aanleren gedrag

17 Voorkomen van groot probleem gedrag

18 Welke PBS-stappen zijn er tot nu toe gemaakt op ‘t Startblok?
Vanuit de kernwaarden Verantwoordelijkheid Samen plezier Respect hebben we verwachtingen voor de hele school geformuleerd. Deze hebben we in een Matrix uitgewerkt. Deze zie je overal in de school

19 Matrix Een matrix met alle verwachtingen voor alle ruimten
Een matrix per ruimte: -plein -toilet

20 Verantwoordelijkheid
Versie Samen Plezier Verantwoordelijkheid Respect Overal Ik zorg goed voor de ander(en). Ik zorg goed voor onze spullen. Ik gedraag me rustig. Gang Ik help een ander. Ik zorg ervoor dat anderen rustig kunnen werken (tafelstem). Ik loop rustig en doelgericht in de school. Ik zorg dat de gang netjes blijft. Ik geef anderen de ruimte. Ik groet anderen. Ik luister naar alle bij school horende volwassenen. Toilet Ik laat anderen rustig naar het toilet gaan. Ik ga zitten op het toilet. Ik was mijn handen na het toiletgebruik. Ik ben alleen in het toilethokje. Ik houd het toilet netjes. Plein Ik laat iedereen meespelen. Ik zorg voor veiligheid van mezelf en van anderen. Ik speel op de afgesproken plaatsen. Ik speel met de juiste speelmaterialen. Ik speel eerlijk. Ik ga op de juiste manier om met de natuur.

21 Verwachting 3 WC gedrag

22 Verwachtingen uitgewerkt
Elke verwachting hebben we uitgewerkt in structuurafspraken Bijvoorbeeld: Plein: Ik speel op de afgesproken plaatsen De groepen 1 en 2 spelen tot en met de voetstappen (voor de draak) De groepen 3 tot en met 8 spelen op het hele speelplein. Er wordt gespeeld tot de boomstam bij het buitenhok van de kleuters. Voetbal en basketbal vindt plaats achter de draak. Tussen de draak en de voetstappen wordt er gespeeld met kleine ballen, tennis, tafeltennis e.d.

23 Aanleren van gedrag Kinderen gaan niet vanzelf het gewenste ggedrag vertonen. Je moet eerst helder verwoorden wat je wilt van kinderen. Daarom gaan we lesjes geven in de verwachtingen die we hebben

24 Pijler PBS: actief aanleren nieuw gedrag
3=Goed voorbeeld Groep voorbereiden ‘Modelen’ Nabespreken 4=Leerlingen oefenen Kind doet het op de juiste wijze voor 1= Goed voorbeeld Groep voorbereiden ‘Modelen’ Nabespreken 2= Fout voorbeeld (doet de leerkracht altijd zelf!) Groep voorbereiden Fout voordoen

25 Je gaat eerst op de gang een rondje lopen en gaat dan pas naar de wc.
1= Goed voorbeeld We gaan vandaag een lesje leren over hoe we ons gedragen als we naar de wc gaan. Wie kan de afspraken die we hebben opnoemen? Tijdens de instructie ga ik niet naar de wc Als de school begint ga ik nog niet naar de wc (dus niet om 8.30/13.30 en om na de pauze Als het wc kaartje is omgedraaid wacht ik met naar de wc gaan. De wc is dan bezet. Als de wc vrij is kan ik gaan. Ik draai het wc kaartje om. Ik ga alleen naar de wc. Er is altijd maar een kind op de wc. Ik zit op het toilet. Ook de jongens. Ik gebruik voldoende, maar niet teveel toiletpapier Ik spoel door. Ik was mijn handen en droog mijn handen af met één handdoekje. Ik gebruik een handpompje zeep. Ik draai de kraan dicht na gebruik. Ik ga terug naar de klas en draai het kaartje weer omdat zodat de andere kinderen kunnen zien dat de wc vrij is Fout voordoen Je loopt naar de wc en zegt dat het 8.30 uur is en dat je eerst naar de wc gaat en als er nog tijd over is ga je lezen en je vergeet het kaartje om te draaien. Je gaat eerst op de gang een rondje lopen en gaat dan pas naar de wc. Je gaat op de wc zitten en zingt een liedje. Je vergeet door te spoelen. Je wast je handen en laat de kraan de heel tijd volop aanstaan. Je droogt je handen af met 2/3 doekjes . en laat deze naast de prullenbak vallen. Je kijkt er naar en laat ze liggen. Je gaat terug naar de klas en draait nu wel het wc kaartje om.

26 Complimenteren en Belonen
3 per dag richtlijn Ieder kind zien registratielijst 30 is groepsbeloning de vlag gaat uit Zelf verzonnen niet materialistische beloning

27 Verwachtingen tot nu toe
Verwachting 1: rustig en doelmatig lopen in de gang Verwachting 2: pleingedrag Verwachting 3: WC gedrag

28 Reactieprocedure Omgaan met groot- en klein negatief gedrag
Zo weinig mogelijk aandacht geven aan negatief gedrag. -negeren -reactie procedure klein negatief gedrag -reactie procedure groot negatief gedrag Vraag je eerst elke keer af of je helder genoeg geweest bent in het benoemen van het gewenste gedrag. Bepaal of het gedrag is dat je kunt negeren.

29 REACTIE PROCEDURE

30 Zelf aan het werk In groepjes onder begeleiding van een leerkracht
Aan de slag met 3 verschillende invalshoeken: zie de positieve kanten van je kind welke soort beloningen kun je geven hoe complimenteer en beloon je 30 minuten in groepjes met in iedere groep in ieder geval een leerkracht.

31


Download ppt "Positieve Bahavior Support positief opvoeden"

Verwante presentaties


Ads door Google