De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op deze bijzondere ledenvergadering van Sportclub Zweeloo op

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op deze bijzondere ledenvergadering van Sportclub Zweeloo op"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op deze bijzondere ledenvergadering van Sportclub Zweeloo op 18- 5-2011

2 Doel Informeren Stand van zaken Vragen beantwoorden Hoe nu verder, m.a.w is er voldoende draagvlak?

3 Voetbal Zweeloo ZBC 1 ZBC 2 ZBC 3 ZBC 4 ZBC 5 Sp.Zweeloo 1
Sp.Zweeloo Dames

4 Waarom? De jeugd gaat uiteen, terwijl ze graag samen willen voetballen  kwaliteitsverlies standaardteams Aantal elftallen staat onder druk (ook recreatief) Huidige organisatie is inefficiënt dubbele besturen/ stichtingsbestuur Financiën Twee hoofdtrainers /sponsoring Vrijwilligers Sportieve Ambitie 1e elftal standaard derde klasse 2e elftal res. eerste klasse eerste jeugdelftallen eerste klasse Aantrekkelijke club voor sterke voetballers Aalden/Zweeloo en omstreken

5 2012 / 2013 Eén vereniging qua structuur , maar ook qua cultuur
Alle leden en donateurs voelen zich thuis in de club Er is respect en ruimte voor elkaar Eén standaard team. Het eerste en tweede elftal spelen op dezelfde dag. De jeugd speelt op de zaterdag. De dames spelen op de zaterdag. Voor de spelers van de lagere elftallen hoeft er weinig te veranderen: zij kunnen met hun team op de huidige speeldag blijven spelen. Maar het staat hun vrij te kiezen voor de zaterdag of de zondag. De nieuwe vereniging is een stabiele derde klasser (hoger mag !)

6 Welke stappen zijn gezet?
Goedkeuring ALV om met elkaar in gesprek te gaan ( najaar 2010) Vorming stuurgroep: Jan Katerberg, Henk Reinds, Harry Haan, Willem Naber, Lennart Elders en Harjan Jalving Externe ondersteuning: Kees Veenstra cultuur binnen de vereniging (ervaringsdeskundige in fusie proces Oranje en Minjak) Harry Nijenstein en Sido Wierenga structuur, organisatie en stappenplannen Ab vd Velde (KNVB) voetbaltechnisch en organisatie van het proces

7 Extern advies Kees Veenstra: Iedereen voelt zich thuis in de nieuwe club Respect Niet denken in termen van winnaars en verliezers met alle bijbehorende negatieve uitingen Beide verenigingen moeten iets van zich zelf terug vinden in de nieuwe vereniging Harry Nijenstein: Fusieplan in 10 stappen . Organisatorische aandachtspunten Sido Wierenga : o.a. Kiezen voor zaterdag betekent instromen in de klasse van de zaterdagvereniging van Kiezen voor de zondag betekent instromen in de klasse van de zondagvereniging van Goede communicatie naar de leden is belangrijk Ab vd Velde: Voetbaltechnisch zijn er voordelen te behalen. Je hebt de jeugd iets te bieden. Reëel perspectief op prestatie voetbal, of kiezen voor recreatievoetbal. Zal evt. optreden als onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep en het fusieproces begeleiden. Hij kijkt op afstand mee.

8 Het blijft lastig, maar er liggen kansen.
Stuurgroep overleg verloopt in positieve en constructieve sfeer, maar men beseft ook dat er nog het een en ander is te overwinnen. Sentiment versus redelijke argumenten. De stuurgroep denkt een juiste procedure te hebben er achter te komen , hoe we een heikel punt kunnen slechten

9 Eén prangende kwestie Wordt het zaterdag, of wordt het zondag?
Individueel Selectielid Niet spelend lid Jeugdlid Supporter De club als vereniging De sponsor

10 Enquête Selecties Spelende leden
Niet spelende leden aanwezig op de vergadering. A of B speler geboren voor Verwerking van de gegevens in juni Presentatie van de uitkomst : op alg leden verg. in sept.

11 Algemene Ledenvergadering
Presentatie enquête Uitkomst /Conclusie Aanbeveling aan de leden.

12 Status BLV geeft toestemming voor onderzoek za/zo aan het bestuur.
De stuurgroep organiseert op transparante wijze het onderzoek en komt met heldere aanbevelingen naar het bestuur. De stuurgroep stelt een eensluidend advies op aan het bestuur omtrent de keuze za/zo De stuurgroep legt verantwoording af , aan het bestuur, zowel inhoudelijk als procedureel. Het bestuur legt een advies aangaande de speeldag voor aan de ALV. De ALV heeft de keuze om het voorstel af te wijzen, of aan te nemen. Bij een negatief besluit aangaande de keuze van de speeldag stopt het fusie proces. Bij een positief besluit krijgt de stuurgroep de opdracht, het daadwerkelijke fusieproces in gang te zetten. De stuurgroep werkt transparant, communiceert met de leden en legt verantwoording af aan het bestuur, zowel inhoudelijk als procedureel.

13 Vervolg Werkzaamheden om de fusie voor te bereiden op basis van de uitkomst van de enquête wedstrijddag standaardteam Werkgroepen Communicatie Inrichting van de vereniging Kamer van Koophandel Kleur shirt Naam Financiën Etc

14 Spoorboekje Alv september 2010 BLV 18 mei 2011 18 mei – 1 juni enquête
1 juni – 1 september Verwerking gegevens September 2011 presentatie uitkomsten ALV beslist: doorgaan/stoppen Okt- maart: Doorgaan: fusie werkzaamheden April: stuurgroep met voorstel naar bestuur April: Speciale Algemene Ledenvergadering beslist over compleet fusievoorstel (inclusief speeldag)

15 Speciale Algemene Ledenvergadering
Ja of Nee wat betreft een nieuwe vereniging


Download ppt "Welkom op deze bijzondere ledenvergadering van Sportclub Zweeloo op"

Verwante presentaties


Ads door Google