De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een kijkje op ‘het SchatRijk’ evangelische basisschool Zaandam Dovenetelweg 116 1508 CJ Zaandam T. 075-6703333 E. info@hetschatrijk.nl W. hetschatrijk.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een kijkje op ‘het SchatRijk’ evangelische basisschool Zaandam Dovenetelweg 116 1508 CJ Zaandam T. 075-6703333 E. info@hetschatrijk.nl W. hetschatrijk.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Een kijkje op ‘het SchatRijk’ evangelische basisschool Zaandam Dovenetelweg CJ Zaandam T E. W. hetschatrijk.nl

2 Korte introductie Het SchatRijk begon 2,5 jaar geleden in een reeds bestaand schoolgebouw met vier groepen. Per maart 2007 telt de school 135 kinderen die verdeeld zijn over drie onderbouwgroepen 1/2/3, een middenbouwgroep 4/5, twee bovenbouwgroepen 6/7/8. Per augustus 2007 start onze tweede locatie in Wormerveer.

3 Onze ankerpunten… ‘Het SchatRijk’
heeft een heldere, christelijke identiteit is een veilige, harmonieuze plaats verzorgt aantrekkelijk en kwalitatief goed onderwijs biedt onderwijs dat past bij deze tijd is ondernemend en initiatiefrijk geeft ruimte aan talenten

4 Wat is daarvan reeds zichtbaar in de praktijk…
Taakbrief en planborden Begeleiders geven instructie aan alle kinderen van parallelgroepen over bijv. spelling Portfolio’s in opbouw Wisselende leergroepen Geen vaste plek, kinderen hebben een kratje met hun spullen Geen spreekbeurten, maar presentaties (bijv. powerpoint) Zorg wordt voornamelijk in de groepen verleend Inzet onderwijsassistente Digitaal schoolbord Wisselende en vaste ateliers Plusgroep voor meer- en hoogbegaafden Uitdagende materialen Themareizen = excursies

5 Wat willen we steeds meer zien gebeuren…
Kinderen: kunnen omgaan met meer keuzevrijheid en zelfstandigheid kunnen creatief denken kunnen zelfstandig én in teamverband werken kunnen gebruik maken van nieuwe media gebruiken hun probleemoplossend vermogen in nieuwe situaties kunnen kennis toepassen

6 Een uitdagende leeromgeving…
Bij het thema ‘de Notendans’ werd een nieuw atelier ingericht: het danstheater. Hier konden kinderen op klassieke muziek in een stijlvolle omgeving ballet dansen

7 Een leeromgeving…die ook aantrekkelijk is…

8 Wat zie je daar gebeuren…
Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen Veerle (groep 5) maakt een lijst met Engelse woordjes, omdat er een Engelstalig jongetje in de groep is gekomen Chester maakt op de computer de nieuwe naambordjes van de groepen In de verslagkring vertellen groepjes over hun ontdekkingen

9 Samenwerken en presenteren
Samenwerken aan een woordweb (coöperatief leren) De resultaten presenteren aan de hele groep

10 Uitdagende materialen…
Van kapla een grote toren bouwen Werken met de TechniekTorens ‘Slimme’ denkspelletjes Allerlei constructiemateriaal in alle bouwen

11 En verder… Hoe het nu vaak is … de computer om de leerstof te oefenen
allemaal dezelfde leerstijl weinig variatie in leeractiviteiten statisch gebouw leren uit boeken Het wordt bij ons meer… de computer als leerbron en communicatiemiddel meervoudige intelligentie ontdekkend en samenwerkend leren flexibel gebouw betekenisvol leren

12 en… Van…. gesloten extern gestuurd individueel product
eenheid, homogeen parate kennis luisteren en zien boekenkennis Naar meer… open zelf gestuurd coöperatief proces variëteit, heterogeen toegepaste kennis en vaardigheden luisteren, zien en doen boeken als bron

13 Onderbouw ateliers… Vast voor rekenen, taal en crea/schrijven (lokalen) Per thema wisselende nieuwe ateliers (hal, gang) Zijn uitdagend, stimulerend, rijk ingericht Vooralsnog alleen in de onderbouw In midden- en bovenbouw in de lokalen

14 Wat zie je gebeuren….bij het personeel
Van alléén Naar meer… instructeur voorwaardenschappend kennisoverdrager begeleider en bron duizendpoot talent op afstand sturen participeren koning op eiland teamspeler controlerend stimulerend PABO startbekwaam, verder levenslang leren

15 Wat zie je gebeuren….in de organisatie
Van alléén: klassikaal… vaste leergroep leerlingvolgsysteem vakken één leraar is verantwoordelijk zorgteam Naar méér: klassendoorbrekend wisselende leergroepen portfolio/voortgangsver-slag thematisch onderwijs gedeelde verantwoordelijkheid inzet onderwijsassistente

16 Kinderen dragen gepaste verantwoordelijkheid…
Zoals bij tutor-lezen

17 …ook voor hun planning, de weeksluiting, de inrichting…

18 Kortom: kinderen verschillen
Het rooster niet iedereen heeft dezelfde taakbrief (weekplanning) niet iedereen is op hetzelfde moment met hetzelfde bezig niet iedereen hoeft dezelfde leerstof te doorlopen niet iedereen heeft behoefte aan dezelfde instructie Kortom: kinderen verschillen

19 Voor- en nadelen Nadelen wenproces duurt bij enkele kinderen langer
kind met veel behoefte aan een prikkelarme omgeving, kan eerder spoor kwijt raken teveel werkrumoer kan afleiden Voordelen betrokkenheid kinderen is zeer groot kinderen leren veel meer van elkaar kinderen komen meer aan hun trekken systeem komt tegemoet aan verschillen tussen kinderen kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen

20 Waar zitten we nu…na 2,5 jaar?
kinderen zijn gewend elkaar te helpen grote betrokkenheid van kinderen bij hun werk portfoliogesprekken nog in de kinderschoenen versterking leesonderwijs afgerond begrijpend lezen is ingevoerd taalonderwijs deels gekoppeld aan thema’s KPC helpt bij ontwikkeling van o.a. ateliers en reflectie op vorderingen, planborden & ‘rijke’ inrichting speelplaats kan nog veel beter aantrekkingskracht op meer- en hoogbegaafden invoering ‘KIJK’ via RPCZ

21 Meer weten…? Bekijk onze website (www.hetschatrijk.nl)
Bel op voor een afspraak (075 – ) Vereer ons met een bezoek Dovenetelweg 116, Zaandam


Download ppt "Een kijkje op ‘het SchatRijk’ evangelische basisschool Zaandam Dovenetelweg 116 1508 CJ Zaandam T. 075-6703333 E. info@hetschatrijk.nl W. hetschatrijk.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google