De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008

2 DEEL I: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013

3 1. Korte historiek Sinds 1992: overeenkomsten met gemeenten en provincies om het milieubeleid op lokaal niveau te stimuleren Taken uitvoeren = financiële en inhoudelijke ondersteuning Aanvankelijk convenanten (tot 2003) Nu samenwerkingsovereenkomst (vanaf 2003)

4 2. Opbouw 10 Thema’s: –Instrumentarium –Afval (< voormalige cluster vaste stoffen) –Milieuverantwoord productgebruik (< voormalige cluster vaste stoffen) (nieuw) –Water –Hinder –Energie –Mobiliteit –Natuur –Bodem (nieuw) –Duurzame ontwikkeling (nieuw)

5 Opbouw –Basisniveau: Gemeente moet alle (!) bepalingen van dit niveau uitvoeren –Onderscheidingsniveau: Verplicht (uitz: < 12000 inwoners): ambtenaar voor duurzaam lokaal milieubeleid (35) punten behalen vrij te kiezen uit lijst met acties over de verschillende thema’s heen –Projectmodule: Gemeente kan op basis van een projectvoorstel financiële steun verkrijgen

6 3. Ondertekeningsmodaliteiten De gemeente geeft in ondertekeningsformulier aan welke onderdelen ze wil uitvoeren (vanaf 2009: bijstellen ambitieniveau) Basis en onderscheidingsniveau: Voor 1 januari indienen (voor 2008: 4 maanden na ontvangst contracttekst) Projecten: Voor 1 januari indienen (voor 2008: 4 maanden na ontvangst contracttekst)

7 4. Ondersteuning Vlaams Gewest Provincies Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonoom gemeentebedrijf Steunpunten TANDEM (www.tandemweb.be of 02/282.19.40)www.tandemweb.be en SLA21

8 DEEL II: NME in de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013

9 5. Wat wordt verstaan onder NME? 1. Passieve en actieve sensibilisatie - NME Definities SO 2008-2013 Passieve sensibilisatie : “ omvat het verspreiden van informatie via de gemeentelijke informatiekanalen (bijvoorbeeld artikel in het gemeentelijke infoblad, folder, affiche, e.d.)”  NME? Actieve sensibilisatie : “ gebeurt door het verspreiden van informatie via een ondersteunende campagne (bijvoorbeeld adviesverlening, milieueducatie, opleiding, technische ondersteuning, workshops, evenementen, stand op een beurs, e.d.) of door participatieve sensibilisatieprojecten”  NME?

10 6. Criteria NME-project (projectniveau) 2. NME – project –Definities SO 2008 – 2013 Voor natuur- en milieueducatieve projecten gelden volgende specifieke criteria: - een coherente pedagogische visie; - inhoudelijke, methodische en vormelijke afstemming op doelgroep(en); - nadruk op persoonlijke betrokkenheid en dagelijkse gedragspraktijken van de doelgroep; - actieve betrokkenheid van de doelgroep bij het opzet en de uitvoering van het project; - overstijgen van klassieke onderwijsgericht; - aansluiten bij/kaderen in het referentiekader van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en/of in het Vlaams EDO- implementatieplan.

11 7. NME in de verschillende thema’s? 7.1. Actieve sensibilisatie op onderscheidingniveau in volgende thema’s: –Afval –Milieuverantwoord productgebruik (nieuw) –Water –Hinder –Energie –Mobiliteit

12 7.2. Andere elementen op basis en onderscheidingsniveau met mogelijkheid tot NME –Thema Afval Basis: Afvalpreventie en hergebruik (thuiscomposteren, antireclamestickers,overeenkomst met kringloopcentrum) Onderscheidingsniveau: Een of meerdere acties of maatregelen (zie lijst S.O): –m.b.t. afvalpreventie en hergebruik –m.b.t. selectieve inzameling –m.b.t. illegaal ontwijkgedrag –mogelijke doelstellingen m.b.t. restafval: 165 of 150 kg/inwoner

13 –Thema milieuverantwoord productgebruik Onderscheidingniveau: –Een of meerdere acties of maatregelen (zie lijst S.O): »m.b.t. milieuverantwoord productgebruik binnen eigen gemeentelijke diensten »m.b.t. stimuleren van milieuverantwoord productgebruik bij de burgers –Thema Energie Onderscheidingsniveau –Stimuleren energiebesparende maatregelen

14 –Thema Duurzame ontwikkeling: Onderscheidingsniveau: –organiseert of stimuleert: - participatieve en sensibiliserende initiatieven voor D.O - duurzaam bouwen en wonen - maatschappelijk verantwoord ondernemen - initiatieven met betrekking tot D.O in N-Z-context - projecten i.v.m. EDO

15 7.3. Mogelijke NME-projecten binnen de verschillende thema’s –Thema Afval: vb’n: doelgroepenwerking ten aanzien van de scholen rond afvalpreventie, hergebruik en selectieve inzameling; doelgroepenwerking ten aanzien van een welbepaalde doelgroep rond afvalpreventie, hergebruik en selectieve inzameling; een zwerfvuilproject dat aandacht heeft voor het voorkomen en het opruimen van zwerfvuil en de handhaving binnen het kader van "in de vuilbak";

16 –Thema milieuverantwoord product gebruik: vb’n - een geïntegreerd sensibilisatieproject rond het milieuverantwoord productgebruik binnen het concept van bijvoorbeeld duurzaam wonen en bouwen, ecologische kringlooptuinieren of de consumptie van milieuverantwoorde cateringproducten en biologische producten; - Thema natuur: vb’n - Soortenbeschermingsprojecten - Speelbossen

17 DEEL III: Inspirerende voorbeelden?

18 Samenwerking tussen gemeente en natuurvereniging, milieuvereniging, jeugdvereniging, NME-centra, enz. om een doelgroepspecifieke NME te realiseren –Gemeente: financiën, logistieke ondersteuning, enz. –Vereniging: expertise/knowhow onderwerp en/of doelgroep,...

19 Mogelijke inspirerende voorbeelden, gelinkt aan de thema’s: –Afval: vb’n: Zwerfvuilopruimactie met jeugdgroep/school Demonstratieplaats thuiscomposteren op het schoolterrein te Asse ism Velt –Milieuverantwoord productgebruik: vb’n TANDEM – spreekbeurt rond milieuverantwoord productgebruik

20 Hinder: vb: –Actieve sensibilisatie: vereniging x en gemeente organiseren activiteit in kader van nacht van de duisternis Mobiliteit: vb: –Actieve sensibilisatie door middel van autoluw weekend.

21 Natuur: vb’n: –Paddenoverzetactie –Interactieve tentoonstelling over streekeigen soorten –Wandelpad Duurzame ontwikkeling: vb: - Educatieve actie rond duurzaam bouwen

22 –Water: vb’n TANDEM project: demoproject Bonheiden TANDEM project: campagne ‘water voor morgen’ met scholen en gemeenten


Download ppt "Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google