De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderingstraject Fed Pol

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderingstraject Fed Pol"— Transcript van de presentatie:

1 Veranderingstraject Fed Pol

2 Inleiding Optimalisatieplannen Wetsontwerp
Traject op de doorsnede van optimalisatiebeweging, opdrachtbrief en NVP

3

4 Wat? = 5 programma’s Politietaken tot de kern brengen
Het nieuwe werken Een vereenvoudigde en efficiënte werking Dienstverlening op basis van de behoeften Een performant informatiesysteem

5 Hoe? = methodiek en actoren
Op te leveren voorstellen per programma en project Lopende projecten stroomlijnen in de 5 thema’s

6 Hoe? = methodiek en actoren
Directiecomité (coördinatiecomité GPI) Change team Programmamanagers en projectleiders Coördinatoren

7 Wanneer ? = 3 jaar Ontwikkeling 3 jaar voor het volledige traject
Implementatie: opstart

8 Voorbeeld programma ‘dienstverlening’
Doel ‘op basis van de noden en behoeften een duidelijk aanbod formuleren in termen van een gelijkwaardige dienstverlening in gans het land en dit aanbod per provincie invullen’ Beoogd effect ‘tevredenheid van de partners over de dienstverlening en de samenwerking’ Relatie optimalisatie ‘deconcentratie dienstverlening’

9 Voorbeeld programma ‘dienstverlening’
Projecten deconcentratie dienstverlening en steun onthaal en onderlinge samenwerking logistiek beheer Voorbeeld ‘op te leveren’ project 1 Het dienstenaanbod gedeconcentreerd De identificatie van de essentiële functionaliteiten op gedeconcentreerd niveau, afgestemd op de vraag Het centrale dienstenaanbod ter ondersteuning Een voorstel per provincie Noot: de gedeconcentreerde PLIF-taken moeten met het project 3.1 worden afgestemd (‘omvorming DGS naar PLIF’)

10 Voorbeeld programma ‘het nieuwe werken’
Doel ‘de medewerkers (inclusief leidinggevenden) coachen op basis van resultaten en telewerken’ Beoogd effect ‘van de federale politie een moderne professionele organisatie maken en een aantrekkelijke werkgever’ Relatie optimalisatie ‘de beweging van deconcentratie en opschaling moet samen gezien worden met meer mogelijkheid tot telewerken en satellietwerken en de implicaties voor infrastructuur en technologie’

11 Voorbeeld programma ‘het nieuwe werken’
Projecten Telewerken Personeelsevaluatie Huis voor leiderschap Prestatie en werklastmeting Voorbeeld ‘op te leveren’ project 1 Lijst van alle functies en functiegroepen binnen de fedpol Lijst van functies die zich lenen voor telewerken Lijst van functies die zich niet of minder lenen voor telewerken Een studie van de benodigde logistieke en IT omgeving Een voorstel voor veralgemeend telewerken binnen de fedpol rekening houdend met de statutaire implicaties

12 Next Steps Communicatie Kick off ‘change team’
Oproep ‘vrijwilligers’ voor programma’s en projecten


Download ppt "Veranderingstraject Fed Pol"

Verwante presentaties


Ads door Google